Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


155 document(en) met "Het Muziektheater" • Resultaten 61 tot 80 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 49, April 1995 • Stef Ampe, Geert Opsomer • Over kannibalisme en verscheidenheid
Derde verordening: er zijn al te nauwe grenzen getrokken rond de genres (dans, theater, muziektheater, ...). Maar wat gebeurt er met wie daadwerkelijk uit het theater treedt, en de spanning tussen het...Sommigen komen dan ook steevast uit bij de kunst en zeker niet bij het sociale, bij het elitaire en zeker niet bij het populaire, bij het theater en zeker niet bij het hybride...Het publiek heeft, in het beste geval, een vaag vermoeden van de context waarin de produktie gemaakt is. Steeds meer theatermakers herontdekken het plezier om iets samen te maken en dat

Nr. 49, April 1995 • Marleen Baeten • Redactioneel
discussies over het nieuwe podiumkunstendecreet, dat de erkenning en subsidiëring van het theater, de dans, het muziektheater en de kunstencentra zou regelen...Zo opende het kunstencentrum Stuc (Leuven) zijn aankondiging van drie gespreksavonden over de context van het multiculturele debat...Tijdens het debat werd terecht opgemerkt dat de theatersector hier niet, mag nalaten de hand in eigen boezem te steken: het decreet is het resultaat van een vraag om meer zekerheid vanuit de sector

Nr. 49, April 1995 • Inhoudstafel
Voor Nederland op rekening 47.29.50.312 bij de ABN-Amrobank te Hulst (giro van de bank is 1068635). Uw abonnement wordt automatisch verlengd, tenzij u het opzegt één maand voor het afloopt...littekens Herwig De Weerdt blikt terug op het politiek theater 26 Interview: George Tabori Ludo Abicht in gesprek met een auteur die het goed vindt vreemdeling te zijn 28 Dansbeleid...Kopnaad van Stefan Hertmans Johan Reyniers wijst de weg doorheen een omgevallen centraaleuropese boekenkast 43 Verzuchtingen van het muziektheater Gunther Sergooris in gesprek met Het

Nr. 50, Juni 1995 • Gunther Sergooris • Onopgeloste spanning
1828, jaren na de dood van de dichter (1811), werd zelfs een kabinetsverordening uitgevaardigd, waarin het spelen van het stuk definitief verboden werd...Het eenheidsdecor van Gottfried Pilz is bij het begin in een blauwe gloed gedompeld, het is de kleur van Homburg als dromer...373 -374) heeft zij het over het probleem van het slot

Nr. 52, Januari 1995 • George Brugmans, Klazien Brummel • 59-95: is de cirkel rond?
Het gif was eruit, het systeem van repressieve tolerantie had gewerkt, en in het theater leidde het tot wat we het beste kunnen omschrijven als de Shaffy Paradox...Ook produceerde het twee kleine opera's, die onder andere in het hol van de leeuw werden opgevoerd: Het Muziektheater in Amsterdam, de nieuwe tempel van het eerste circuit, thuis voor Het Nationale...De belangstelling en het publiek voor het gezelschap waren door de jaren gestaag toegenomen, voldoende om de laatste produktie, Muralis, in 1994 in het co-producerende Muziektheater in première te

Nr. 52, Januari 1995 • (advertentie)
15 nov, Kaaitheater-Luna Het Ictus Ensemble van dirigent Georges-EIie Octors is sinds begin 1995 in residentie bij het Kaaitheater...16 nov, Kaaitheater-Luna Nieuw muziektheater van Heiner Ooebbels, naar motieven van Kierkegaard, Alain Kobbe-Grillet en Prince - bien étonnés de se trouver ensemble...Het Kaaitheater wordt gesubsidieerd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, administratie voor de kunst, de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Stad

Nr. 52, Januari 1995 • Hugo Durieux • De gestoorde relatie tussen klank en beeld
Kortom, Raaijmakers had wel de oorspronkelijke ideeën en opvattingen over hoe die uitgewerkt kunnen worden, maar het muziektheater zelf is het produkt van anderen...De uitvoerders maken het echte muziektheater, zowel als uitvoerders van het stuk De val van Mussolini, als door het verrichten van de handelingen en bewegingen die nodig zijn om het stuk uit te voeren...Daartegenover staat dat wanneer je complexiteit serieus neemt als uitgangspunt van dit nieuwe muziektheater, je altijd alleen maar fragmenten van een werk zal herkennen - tenzij je het werk net zoveel

Nr. 53, December 1995 • Register Etcetera jaargang XIII (1995), nrs 48...
Kurt Lannoye en Marleen Baeten, nr 48 p 6 Verzuchtingen van het muziektheater...38 Het Gevolg, nr 48 p 17 Het Muziek Lod, nr 49 p 43, nr 53 p 16 Het Nationale Ballet, nr 52 p 33 Het Nationale Toneel, nr 50 p 42 Het Zuidelijk Toneel, nr 48 p 29, nr 50 p 50 Hoghe, Raimund, nr 53 p 38...Nederlandse Schouwburg, nr 53 p 6 Hekabe - Ro Theater, nr 50 p 42 Het Liegen in Ontbinding - Kaaitheater, nr 51 p 48 Het Recital - Het Gevolg, nr 48 p 17 Hyde or the strange clauses

Nr. 53, December 1995 • Theo Van Rompay, Stef Ampe • Drie jaar podiumkunstendecreet
Het eerste woord aan het laagste budget: de Raad van Advies voor Muziektheater...Ten eerste de omschrijving van het genre 'muziektheater'. Volgens het decreet heeft muziektheater te maken met opera, operette en musical...het muziektheater is het moment van grote demoralisering bij de gezelschappen niet zozeer de melding van de karige budgetten geweest, dan wel de beslissing van de-Singel om zijn operafestival niet te

Nr. 53, December 1995 • Marleen Baeten • Purcell als een tango
Het is deze 'tristeza complice' waaraan Les Ballets C. de la B. en Het Muziek Lod gestalte geven in hun gelijknamige produktie...De eveneens met het hiv-virus besmette choreograaf Mehmet Sander poneert met zijn steeds korter wordende, krachtige stukken een statement over het lichaam in tijden van Aids...Het heet dan wel dat La Tristeza Complice zijn eerste produktie met uitsluitend professionele dansers is, de diversiteit in opleiding en herkomst is ongewoon in het professionele circuit

Nr. 54, Februari 1996 • Paul Corthouts • Wordt het een warme lente?
De uitvoeringsbesluiten bij het podiumkunstendecreet schrijven voor dat, in het kader van het onderzoek betreffende de aanvraagdossiers, de bevoegde adviesraden een...het voorjaar van 1996 worden immers niet alleen de uiteindelijke subsidiebedragen voor al de organisaties voor dans, muziektheater en kunstencentra vastgelegd; in die periode moet ook de beslissing...het podiumkunstendecreet worden twee tijdsindelingen gehanteerd: de seizoensmatige aanpak - van 1 juli tot en met 30 juni - voor de theatergezelschappen; het kalenderjaar voor de kunstencentra en voor

Nr. 54, Februari 1996 • Johan Thielemans • Het woord dat mij ontbreekt
Jan van Vlijmen, de eerste directeur van de Nederlandse Opera in het Muziektheater, wilde absoluut deze opera laten uitvoeren, al was het maar omdat hij een ongebreidelde bewondering heeft voor de...Voor deze produktie heeft het Muziektheater een partner gevonden bij het Festival van Salzburg van Gerard Mortier...Het blijft wel zo dat hij het verst ging in het openbreken van een compleet nieuwe klankenwereld, terwijl hij die entte op soms verrassend traditionele vormen

Nr. 55, April 1996 • Gunther Sergooris • Verboden en vergeten
Daarop vond de eerste naoorlogse opvoering plaats in maart 1995 te Leipzig in het kader van het Eerste festival van hedendaags muziektheater...Maar men is nooit verder gekomen dan zeer vage aanduidingen als de aanwezigheid van synagogale melodieën, het herhalen van motiefjes, het plagiëren van arische componisten en eclecticisme...zijn werk lti (Lingua Tertii Imperii), over de taalontwikkeling in het Derde Rijk, vestigt Viktor Klem-perer de aandacht op het feit dat de meeste nieuwe woorden die toen in het Duits

Nr. 55, April 1996 • Parkbeleid of landschapsbeleid?
Het essentieel verschil tussen het onderhouden van een strak aangelegd park en het tot ontwikkeling laten komen van een landschap situeert zich op het niveau van de voorwaarden...Het gegeven dat het beheer van die bodem niet alleen geregeld wordt door het decreet op de podiumkunsten, maakt de uitdaging des te groter...landschapsbeleid'. Verder is het niet denkbeeldig dat de meest kwetsbare planten het begeven vooraleer er een regelgeving wordt uitgewerkt en goedgekeurd die op hen van toepassing is. Het is dan ook meer dan zinvol om

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Kurt Vanhoutte, Marleen Baeten • De ingevroren theatertijd
Op 26 juni legde de Vlaamse regering de financiële situatie van het teksttheater de dans, het muziektheater en de kunstencentra vast voor de komende vier jaar...Voor de komende vier jaren ligt de werksituatie van het teksttheater, de dans, de kunstencentra en het muziektheater hiermee vast...Nog groter is de behoedzaamheid waarmee het muziektheater en de kunstencentra werden geëvalueerd

Nr. 56-57, Augustus 1996 • (advertentie)
Kaaitheaterstudio's DE WIJZE VAN ZAAL 7 van Hans Aarsman regie Tom Jansen/Josse De Pauw, door Laagland Dl 3 en wo 4 sep, 20U30, lunatheater DE VAL VAN MUSSOLINI-videoreportage van het muziektheater van...Maandag Compagnie za 7 sep, bustrip naar amsterdam, vertrek om 16u30 aan het lunatheater 1IES NU VOOR HET EERST IN BRUSSEL Parallelprogramma historisch luik over...32/2/201 59 59, fax + 32/2/201 59 65 Theaterfestival Vlaanderen p/a Kaaitheater, Akenkaai 2, B-IOOO Brussel Het Theaterfestival Vlaanderen geniet de steun van het Ministerie

Nr. 56-57, Augustus 1996 • (advertentie)
Stan, Speelteater Gent, Hét Bordes, enz... Met verrassende projecten en voorstellingen van het huis: zoals 'het Hamletmachien' en de coproduktie met Dito'Dito...Nieuw: een ruim aanbod aan kleuterprodukties, met het enthousiasme van jonge theatermakers of de degelijkheid van oude rotten in het vak...BRONKS vroeg theatermakers en studenten van het conservatorium om een bruisende voorstelling te maken voor kinderen

Nr. 58, December 1996 • Myriam Van Imschoot • Een salon van weigeraars
Dat zei althans minister Martens op het spraakmakende debat in het kader van het Theaterfestival...Het van kracht worden van het nieuwe decreet was immers de uitgelezen aanleiding om het Koninklijk Ballet van Vlaanderen op te nemen in een integraal dansbeleid...Ook op het debat in het Theaterfestival was het zowat een sleutelwoord

Nr. 58, December 1996 • (inhoud)
te verbinden met een voorgeschiedenis fax 02/203.02.05 Abonnementen en verkoop 22 Het toneel, de woede en het sociale waagstuk Informatie op p. 56 Een kleine typologie van het...politieke theater vandaag in Vlaanderen, door Jef Aerts 27 Theatrical Correctness Foto omslag Herman Asselberghs over de manier waarop Tg Stan het materiaal selecteert Rob Stevens...voor One 2 Life rf 36 Een salon van weigeraars Myriam Van Imschoot over het dansbeleid (of het uitblijven daarvan) i 40 Dans in Vlaanderen Eva Van Schaik motiveert

Nr. 59, Maart 1997 • Marleen Baeten • De bezem van de tovenaar
Zowel op het niveau van de choreografie als op dat van de uitvoering lijkt het alsof men niet al te ver heeft willen afwijken van de motorische mogelijkheden van het kleuterpubliek...Muziektheater Het Muziek Lod heeft hoge eisen gesteld bij het samenstellen van een jongerenjazzcombo en een kinderfanfare...Ook in Bernadetje (Victoria) is het niet de scootertent die de voorstelling tot een feest maakt, maar het ritueel van het opzetten van de tent, het spel erin en errond, de bewegende lichamen in de


Toon volgende resultaten