Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


14 document(en) met "Het Manneke"Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
Nu jij weg bent haat ik hem pas goed, maar op een dag ruk ik het domme onkruid uit, hang het te drogen in mijn schele zon, verbrand het in de groene vlammen van mijn ogen, die eindelijk zien met welke...Maar hoe wreder het knagen in het hoofd van anderen, hoe verderaf voor u! Dat is waar wij voor zijn: het knagen inpakken, en het heimelijk verbergen achter het behang van andere slaapkamers, zoveel...Juul Manneke toch, hadde gij die nietsnut maar in de steek gelaten, als ik het u gevraagd heb, maar ja, gij dacht toen nog dat die voor u 's avonds aan 't werk was... Als ik er aan denk, krijg ik er

Nr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
Kijkt naar het decor) Ik snap wel dat jullie zich afvragen: Wat stelt dit allemaal voor, is het nou buiten of binnen, stelt het één of twee kamers voor; het lijkt erg verward...Het is een logisch geheel; want in het verhaal dat ik jullie ga vertellen, vloeit alles in elkaar, wordt alles geconcentreerd rond het kamertje van het Turkse gezin Keiman - daar heb je het - rond dit...Johan Ik wist het, godverdomme, Emma Kalmaan, manneke

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
oneerlijk is de uitspraak dat het werk aan De Collega's slechts één facet is van het MMT "en toevallig het minst experimentele, het minst avantgardis-tische". Het MMT-werk heeft met avantgardisme of experiment...Het decor is eenvoudig en functioneel, maar het geheel zit verpakt in zwarte doeken, het 'signaal' uit de jaren vijftig dat het om 'ernstig toneel' ging: het was het kenmerk van Fred Engelen, die dat...Anne Ubersfeld somt alle pleziertjes op: het plezier van het kind dat luistert naar het verhaal; het plezier van het begrijpen ; het plezier van de reiziger die meegaat met een ander personage; het

Nr. 13, April 1986 • Luk Perceval, Dirk Roofthooft • ALLES LIEBE...
Octaaf Wel!? Ik heb u al duizend keer gezegd dat ge de tuinslang moet oprollen als ge ze gebruikt en ge doet het nooit, ge doet het nooit...En als ge het niet voor mij doet meiske, doe het voor uw moeder...Octaaf Weet gij wel hoe laat het is. Of ge misschien weet hoe laat het is. Het is twintig na twaalf

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Het eerste "Manneke" verscheen op het televisiescherm in 1960: dat figuurtje met zijn hoedje en lange sjaal, dat naïef en onhandig voor de zwakkeren opkwam, won de harten van heel T.V...Het Manneke kwam in meer dan 10 landen op het scherm...Hij slaagde erin al het "smoe-lenwerk", alle ingegrifte beelden van sterke images als die van "het Manneke" of van "de kleine Woodpecker" te doen vergeten

Nr. 21-22, Mei 1988 • Charles Van Lerberghe • Charles Van Lerberghe: PAN
Koster Ik ook ja, bij... Petrus Het waren niet de oren of voeten van om het even wie ... nee... Maar hij komt van de nieuwe wereld, Anna Het is het bewijs dat hij God is. Burgemeester...Hij zal ook niet spreken over het vermelde beroep, zelfs niet met fatsoen, artikel 9: Hij zal zich niet lenen voor het uitleggen van dromen, het voorspellen van de toekomst, het lezen voor regen...Abt Dat hij hier het spelleke van ginder niet komt herhalen, Anna Wij wonen hier hé, manneke

Nr. 25, Maart 1989 • Luc Lema • HET CARNAVAL VAN ROMANS
Zo wil het de traditie, (min of meer zingend) Op Sint-Agatha zaai het basilicum zaai het basilicum De mooie dame doet het groeien Philippe (zonder veel belangstelling...Hij vindt tenslotte het boek en overhandigt het aan Vincotte) Vincotte (zingend met het boek vóór *m) Ik treed voor het altaar van de wijngod...Vier mannen nemen het op, dragen het mar het centrum terug en zetten het op een stoelt waar het weer tot leven komt

Nr. 30, Juni 1990 • Johan Callens • O'Neill Het leven als tussenspel
Nina Leeds ervaart het ook zo : " ...het enige leven is dat van het verleden of van de toekomst - het heden is een tussenspel, waarbij we het verleden en de toekomst als getuigen dagvaarden ! -". De...enorme schaduwen die de acteurs op het cyclorama wierpen, het onderbewuste, het noodlot en het verleden opriepen...het eerste geval kwam dat meer op een beklemtoning van de nadering en de verwijdering, in het tweede, op het rondjes draaien rond de scène (per fiets) of zelfs het ronddraaien van de scène zelf (als

Nr. 36, December 1991 • Tone Brulin • De Nacht van de Brandende Apen
Want het is geen notabel van de stad, meneer, geen belangrijk heer, madam, maar een simpel 'zwart manneke' van de Kongo, ene Yoko Yamah, die christelijk werd gedoopt in de kerk van Sint...Misschien was het door de centrale positie die het innam omdat het vlak onder de glazen koepel was geplaatst, dat het zo de aandacht trok...Iedereen wilde het huwelijk van een 'zwart manneke' met een 'maske van de boite' (meisje van de buiten) zien

Nr. 44, Februari 1994 • Han Geurts • De aardse gaven van wijn en water
Het enige moment van emotie is aan het slot, als zij huilt nadat haar manneke Willie haar stamelend Win' noemt...Wel is het ongetwijfeld zo dat het exotisme van de speelplek de teerling op het nippertje redt van de ondergang...Inderdaad is het verhaal van de eigenaar van de kas het meest interessant: de tuinder vindt het leuk om op deze manier ook eens aan willekeurige mensen te kunnen laten zien wat er allemaal bij komt

Nr. 75, Maart 2001 • Advertentie
hun fantasie beleven zij de mooiste avonturen, terwijl hun werkelijke leven verschrompelt tot het niveau van een theezakje...Een wonderlijk intieme en verstilde sfeer die hartverwarmend is. De ongelooflijk verfijnde preciesie waarmee zelfs de kleinste bewegingen in elkaar grijpen, is een lust voor het oog...Another Telepathic Thing combineert Big Dance Theatre eigen ervaringen in het deelnemen aan audities met een verhaal van Mark Twain

Nr. 82, Juni 2002 • Rud Vanden Nest • Einmal ist keinmal
En het is dan ook geenszins verrassend dat een werkstuk als Kontakthof, benevens de rimpels van zijn vertolkers, niet het minste ouderdomsverschijnsel vertoont: het kon bij wijze van spreken vandaag...En eigenaardiger: een “ongepast” gebaar van een oud manneke hoeft niet per se perverser te zijn dan dat van een jonge blaak, integendeel, het kan ontwapenend werken...Wie de oorspronkelijke versie heeft gezien en ouder is geworden met het stuk, komt dus onvermijdelijk tot de conclusie dat het ideale Kontakthof wellicht de combinatie van beide versies is. Scherp als

Nr. 90, Februari 2004 • Rud Vanden Nest • Onder het mes: Oom Vanja (Luk Perceval/met...
Met Astrovs uitlatingen over het leefmilieu en de bossen is het echter anders gesteld: wie het stuk niet kent, denkt algauw dat ze zijn toegevoegd, al komen ze regelrecht uit het origineel...de loop van het stuk ondergaat het één markante wijziging waarvan de kracht bijna emblematisch is voor de hele opzet: wanneer in het tweede bedrijf ergens een onweertje blijkt op te steken, zet een...Omgekeerd: de op zich ronduit schitterende Jelena van Ruth Becquart is een dermate vrijgevochten figuur (geworden) dat ze het geen twee seconden bij dat vies manneke uithoudt

Nr. 105, Februari 2007 • Jo Huybrechts, Elke Van Campenhout, David Berge • Potentie in plaats van polyvalentie
Het probleem is er één van de kip of het ei: worden er extra activiteiten (workshops, tentoonstellingen, fuiven..) georganiseerd binnen de theaters of kunstencentra om het theater een ruimere...zijn er misschien betere ruimtes mogelijk om nieuwe media of beeldende kunst te ervaren dan de wandelgangen van het theater of het berghok van het kunstencentrum...Marie Lambrechts (in een commentaar op de oude stuk-gebouwen, die plaats moesten ruimen voor het multidisciplinaire eiland van het huidige stuk): ‘Het is heel belangrijk dat kunstenaars die kritisch