Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


10 document(en) met "Het Heengaan en Wittgenstein"Nr. 26, Juni 1989 • Jan Simoen • De God of de ledepop
het dat wat Von Kleist benoemde met bevalligheid en gratie ? Fragmenten uit zijn tekst Over het marionettentheater fungeren als scharnier tussen Wittgenstein en de jongerenvoorstellingen, tussen de...uitspreekt en dus dat personage 'speelt'. Maar al snel merkt u dat die tekst u helpt het personage en de filosoof Witt-genstein beter te begrijpen: als Verburgt beschrijft hoe Wittgenstein tot een...En op Verburgt, die Wittgenstein tegemoet schrijft in de gedaante van verschillende vertellers en zo alle facetten van het schrijven onderzoekt

Nr. 26, Juni 1989 • Inhoudstafel
Verschijnt 15 maart, 15 juni, 15 september en 15 december Het Heengaan, Jeugdtheater Amsterdam Foto Ben van Duin Hoofdredactie Luk Van den Dries Redactie Pol...vier produkties -- Wittgenstein Incorporated, Het Heengaan, Voorjaarsontwaken en Parade als daar is geen -- wordt deze nul-graad van acteren benaderd...het tweede deel van het Brussels theaterdossier een panorama van het Franstalige theaterkoninkrijk en zijn structuren, en een rondleiding langs de verschillende theaters en hun infrastructuur

Nr. 26, Juni 1989 • Hildegard De Vuyst, An-Marie Lambrechts • "Eenvouds verlichte waters" spelen
om met Johan Leysen Wittgenstein Incorporated te maken binnen het Kaaitheater, Brussel en met jongeren Het heengaan te maken, een coproduktie van Stichting Cervelaat, Utrecht en De Krakeling...Het Heengaan en Wittgenstein appelleren aan eenzelfde soort openheid in de uitwisseling tussen speler(s) en toeschouwers...Als je met Witt-gensteins betoog of verhaal niks hebt, dan is die manier van acteren zo, dat je kan buitenkomen en zeggen dat je dit of dat verhaaltje over Wittgenstein gehoord hebt en dat het je niks

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
beide gevallen ook een onderzoek in duur de duur van de leegte die verveelt (Het heengaan) en de duur van de dichtheid die vermoeit (On Wings of Art). Deze laatste produktie was het afgelopen seizoen...Echter, het is net als het verbond tussen paard en ruiter: hoe goed ook de dressuur, vanaf een bepaald moment neemt het paard het over en kan de ruiter pas na de weigering corrigeren...het paleis dat naar het zuiden is gericht... Na deze produktie nam Van Royen het initiatief om samen met Hugo Claus en Carlos Tindemans een plan op te stellen ter verbetering van het Vlaamse theater, het

Nr. 28, December 1989 • Hildegard De Vuyst • EEN OMGEKEERDE REDENERING
het stijldansen, met zijn zeer gedefinieerd rollenpatroon dat zich uit in hanigheid en gekokketeer, en een authentieke sensualiteit die zich niets aantrekt van sekseverschillen (het duet tussen Fonteyn en...Het Heengaan en Wittgenstein Incorporated blijven schitterende voorstellingen, maar zijn op het eerste gezicht moeilijk in te passen in een dansfestival...Het gordijn schuift dan dicht en als het weer open gaat zijn door de veranderde belichting de motieven van het tweede doek zichtbaar geworden

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Lauwaert, Bart Philipsen • Theaterfotografie
Abisag Tüllmann, Lucio Silla) Theater en haar fotografische waarheid Herman Sorgeloos, Wittgenstein Incorporated Volgens Dirk Lauwaert klikt het niet tussen...Es ist das Mystische" : de gemarginaliseerde materialiteit van het denken en spreken, hun rituele uitwendigheid die, voor wie het wil zien (en tonen : zoals Ritsema in het m.i...complementaire Wittgenstein incor-porated en Het Heengaan), een ongehoord en ongezien feest is van nauwelijks te coderen tics, verbale en lichamelijke idiosyncrasie en diacritische tekens die ons - en

Nr. 30, Juni 1990 • Erwin Jans • Het Achterland van het theater
Toch zoeken we het nog steeds ergens buiten, want we zijn liefdeloos en trouweloos, niet opgewassen tegen het meest nabije en het heden...Het is de plaats waar de "vraag-vertelling" kan overgaan in het "vraag-spel", met andere woorden de plaats waar het "praten" kan overgaan in het "doen". Het is het moment waarop de toneelspeler en de...werkelijkheid, de bemiddelaar tussen binnen en buiten ? Bij het lezen en herlezen van deze passages bij Handke heb ik steeds vaker zitten denken aan uitspraken van Jan Ritsema en aan voorstellingen als Het

Nr. 35, September 1991 • Peter De Jonge, Erwin Jans, Dirk Verstockt,... • KRONIEK
voorstellingen als Het Heengaan en Wittgenstein ontwikkelde Ritsema een minimalistische theaterschriftuur...van Het Heengaan en Wittgenstein, maar tegelijk slaagt Ritsema er ook in deze voorstelling in om acteurs vanuit een grote innerlijke concentratie een tekst te laten zeggen: acteur, tekst en personage...Er is het hof en het aanstaande huwelijk van koningin Theseus met de amazonen-koningin Hyppolita, en met het dispuut tussen Lysander en Demetrius over Hermia, die verliefd is op Lysander maar door het

Nr. 45, April 1994 • Rudi Laermans • Ik lijd aan Aids, ik ben op...
Razend van onduldbare pijnen en brullend als een gewond dier stormde hij het gebergte in en wierp zich in een rivier om het vuur te doven, maar het gif brandde er des te feller door'. Door...Opnieuw dus het ook door Gide vertelde verhaal van het conflict tussen individu en gemeenschap, tussen authentieke eenling en de door sociaal conformisme en staatsraison verblinde massa...Het heengaan liet hij een groepje adolescenten sprakeloos op het podium ronddwalen: geen tekst, enkel bewegingen en gebaren, en vooral talloze in stilte gewisselde veelzeggende blikken

Nr. 65, Januari 1998 • Marianne Van Kerkhoven • Samenvallen met wat je denkt
betrekking op de in het Kaaitheater te Brussel gemaakte voorstellingen waarbij ik als dramaturge fungeerde: Wittgenstein Incorporated van Peter Verburgt (1989) en de Franse versie ervan (1990), Het...Verder is Schopenhauer altijd wel in de buurt, en Levinas en Wittgenstein en Müller, weerbarstige denkers die steeds weer opnieuw bereid zijn hun gedachten op losse schroeven te zetten en van nul...dat geen poging om het oude paradigma van het theater - binnen een bepaalde tijd en ruimte 'doen alsof' -zowel naar de acteurs als naar het publiek toe te actualiseren en uit zijn voegen te halen