Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


17 document(en) met "Het Bloedbad"Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
hoorden de wind vanuit de zee, het harde ruisen van de palmbladeren, het vegen van de palmbezems waarmee de negerinnen het stof van het plein keerden, het kreunen van de slaaf in de kooi, de branding...DE REVOLUTIE IS HET MASKER VAN DE DOOD DE DOOD IS HET MASKER VAN DE REVOLUTIE DE REVOLUTIE IS HET MASKER VAN DE DOOD DE DOOD IS HET MASKER VAN DE REVOLUTIE DE REVOLUTIE IS HET MASKER VAN DE DOOD DE...DOOD ÏS HET MASKER VAN DE REVOLUTIE DE REVOLUTIE IS HET MASKER VAN DE DOOD DE DOOD IS HET MASKER VAN DE REVOLUTIE DE REVOLUTIE IS HET MASKER VAN DE DOOD DE DOOD IS HET MASKER VAN DE REVOLUTIE DE REVOLUTIE

Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • ONBEKENDE BEWONERS
Eerste Bewoner Kijk, hoe deze militaire schilder, een onbekende meester, de intocht van het leger heeft geschilderd, hij, getuige van de overwinning na het bloedbad Ín huizen, kelders, openbare...Eerste Bewoner Het leven zal nooit een feest zijn, vergeet het niet ! Tweede Bewoner Dit moet het paradijs zijn, wij hebben niets anders in deze korte tijdspanne...Zelf zie ik heus wei in dat ik diep gezonken ben en wat het verschrikkelijkste is: mijn zelfrespekt ben ik verloren, maar ach, het moest zeker zo zijn, dat was mijn lot en het lot ontloop je niet, dat

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
De donkere draad doorheen het geheel is in feite het failliet van het menselijk contact, het onvermogen tot communicatie...De overdaad aan visuele associaties in het middendeel (Medeamateriaal) biedt echter te weinig houvast: flarde tekst verdrinken in een te letterlijk bloedbad...Daarin ook hoofdstukken over het Groningse vertier in vroeger eeuwen, de ontwikkeling van het toneel in Groningen en Nederland, de rol van het stadsbestuur en de kroniek van het gebouw

Nr. 32, December 1990 • Gerardjan Rijnders • Rijnders, Gerardjan
Het enige wat ik kan doen is proberen het probleem te verduidelijken : is het oplosbaar of niet, om wat voor soort probleem gaat het eigenlijk...UITGEVER Wat ik nog zeggen wou het is het verhaal van de wederopbouw en om de afbraak tegen te gaan, gaat het dan ook om het feit dat als we het over een multi-rationele eh... raciale...MOEDER Komplex ? JULIA Ik weet het niet, ik vind het... Nou ja, het begin... VRIENDIN Het eerste hoofdstuk, ja, dat... JULIA Maar daarna wordt het een beetje

Nr. 37, April 1992 • ERwin Jans • Arne Sierens Gent en de wereld
De kracht van Sierens stukken is voor een belangrijk deel het vermogen om het dramatisch conflict te laten groeien uit het zelfstandige leven van zijn personages...Aan de andere kant is er Todos Santos, het verhaal dat een vijftal Mexicaanse boeren vertellen over Zapata, over de revolutie, over het bloedbad dat Caranza aanricht,... In tegenstelling tot De...het verhaal van de moord op Lahaut zoals het door Boste wordt verteld). Ook in Mouchette en in Koste zitten nog een aantal epische passages waarin de personages 'vertellen', maar het aandeel van de

Nr. 39, December 1992 • Tom Blokdijk • Het gekluisterd bewustzijn
En naast de moeder en de hoer is er nog een derde vrouw, 'de vrouw', die meedoet aan de taaiomzettingen, maar ook de verpleegster is. Het zal duidelijk zijn dat Rijnders het thema van het...Het zou aangenaam zijn - en misschien is het wel zijn droom - als het alternatieve leven dat hij wil lijden toonaangevend zou zijn, de norm zou worden...De toeschouwer kan zich bij hen alleen betrokken gaan voelen als hij meteen oppikt waar ieder fragmentje over gaat en wat het betekent voor de mensen waar het in het stuk om gaat

Nr. 40, Februari 1993 • Johan Thielemans • Leve het verschil!
Zo leidt Boerman ons binnen in een wereld waar de seksen tegenover elkaar staan: de twee jonge dames aan het begin van het stuk hebben van het lesbianisme een religie gemaakt en hebben gezworen nooit...verleden jaar van Het Bloedbad bracht). Hermafrodiet Deze deus ex machina is de belichaming van de oplossing, want het is een heuse hermafrodiet, die met volle baard en weelderige borsten over...En daar heb je wel zin om volmondig in te stemmen: het andere is boeiend, het afwijkende is verrijkend, overwin je domme angst en verban het racisme naar de schroothoop van de geschiedenis

Nr. 51, Augustus 1995 • Loek Zonneveld • Woede - verscheurdheid - troost
Het mag zo zijn dat er niet zoiets als één 'sleutel' tot het oeuvre van een kunstenaar bestaat...Via de gratieuze, zuivere dans van de twee beren uit het verhaal van Heinrich von Kleist, was Rijnders 'terug' bij wat hij voor zuiverheid en gratie in het theater hield (en houdt), als het ware...Eén van de laatste opmerkingen die wijlen Jac Heijer over het werk van Rijnders maakte luidde: 'Volgens mij is dat het ideaal van Gerardjan Rijnders: lief en aardig zijn en veel voor elkaar over

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Klaas Tindemans • Wreedheid zonder grond
die alléén tegenwereld is. De ruwe materialen in de scenografie - een dikke stenen vloer, het ijs van de kelken, het staal van het meubilair -en de even elementaire 'sound' van de voorstelling - doffe...Natuurlijk voegt de dood van Macbeth niets toe aan het bloedbad dat al werd aangericht - Macbeth geeft dit ook impliciet toe - maar de nieuwe contradicties in een wereld die zich naïef verheugt over...Het is niet de waanzin van een eenzame koningin, die - zoals de tekst kan suggereren - het gevolg is van het monopolie op de bloeddorst dat Macbeth langzamerhand had opgeëist

Nr. 64, Juni 1998 • Ludo Verbeeck • Littekens schreeuwen om wonden
Het zinnetje zit weggestopt in een korte scène, die echter wel een centrale plaats inneemt: het is een negatief embleem dat de optimistische constructie van het geheel aan het wankelen brengt...een korte notitie noemt Müller zijn tekst 'na Germania en Cement de derde poging tot het schrijven van een proletarische tragedie in het tijdperk van de contrarevolutie'. Even lijkt het erop alsof de...Het boek is opgevat als een vervolg op de in 1990 verschenen, eveneens door Otten vertaalde bundel Het eiland van het grote bloedbad die hoofdzakelijk toneel bevat

Nr. 68, Juni 1999 • Peter Anthonissen • De sprookjesverteller van het nieuwe Berlijn
De context waarin zulke commentaren ontstaan, is van op de zijlijn moeilijk te duiden, de hype die er het gevolg van is, niet van het ene naar het andere theaterland te transponeren...Eén: naar het voorbeeld van de toneelstudio's van Meyerhold aan het begin van de eeuw een spelmethode ontwikkelen die de plaats van het lichaam in de ruimte centraal stelt...Bij hem ontaardt de confrontatie in een bloedbad, waarbij de bomen collectief het onderspit delven

Nr. 73, Januari 2000 • Gabriel García Márquez • HOE VERTEL JE EEN MASSAMOORD?
Na het bloedbad moesten er een paar uur zijn voorbijgegaan, want de lijken bezaten al dezelfde temperatuur als gips in de herfst en ook dezelfde vastheid, als van versteend schuim, en degenen die ze...Het was de langste die hij ooit gezien had, bestaande uit wel tweehonderd goederenwagons en met een locomotief aan beide uiteinden en nog een derde in het midden...Hij liep over het stationsplein en zag er de eetkraampjes, die keurig op elkaar gestapeld stonden, maar ook daar vond hij geen spoor van het bloedbad

Nr. 83, Januari 2002 • Marianne Van Kerkhoven • Werkverslag. Hoofdstuk I: Nuanceren: Over het innemen...
Hoewel wij in de loop van het werkproces Paula vanwege haar wil tot overleven af en toe omschreven als 'een heldin van het dagelijkse leven', is het eerder iemand die het heldendom binnenstebuiten...Het liefst wil hij verdwijnen, er zelf niet meer zijn: door niet meer te focussen wil hij als het ware opgaan in de wereld; dan pas is er kans, zo zegt Aarsman, dat 'het bestaan achter het bestaan...SS is geheel opgebouwd rond één centraal, maar zeer belangrijk gegeven: het is een poging tot ontwrichting van het mechanisme van zowel het idealiseren als het stigmatiseren

Nr. 89, December 2003 • Klaas Tindemans • 'De goesting steekt zijn stem vol vuur.':...
Een verbeelding die erin slaagt het groteske en het ironische in deze verhalencyclus overeind te houden, maar die vooral aandacht heeft voor het enige échte thema dat Ovidius, duizenden verzen lang...ieder geval gaat dit gruwelverhaal over het einde van het vertellen, alsof de schrijver zijn afschuwelijkste fantasme beschrijft: niets meer te zeggen krijgen, en daaraan ten onder gaan...Dat leek ook nodig, na het kannibalisme, de verkrachtingen, kortom het bloedbad van Tereus

Nr. 93, Januari 2004 • Guy Poppe • Rwanda 2004, alesbehalve verzoening
Het is nu wachten op het Franse gerecht, of het stappen onderneemt tegen Kagame...Na het zoveelste bloedbad in de geschiedenis van Burundi -in de zomer van 1988, met alweer enkele duizenden doden-neemt Buyoya, die ook dan al president is, zich voor om een ander politiek bestel uit...Rwanda is er in de zomer van 1994, als het RPF na de volkerenmoord het bestuur van het land overneemt, simpelweg geen economie meer, geen administratie, geen justitie

Nr. 103, September 2006 • Daniëlle de Regt • Pornolexicon
De term is afkomstig uit het Oudgrieks: kopros betekent ‘ontlasting’ en phagein betekent ‘eten’. Het is de wetenschappelijke naam voor de gevaarlijke seksuele praktijk van het eten van faeces...Hoewel zowel hardcore als sofcore pornografie bolstaat van het naakt omwille van hetzelfde doel, namelijk de kijker opwinden, onderscheidt hardcore zich van softcore in het volgende: het tonen van...Ook pornografie doet hieraan mee, want het is het vehikel bij uitstek van het dominante seksuele model, aldus het dynamische duo

Nr. 111, April 2008 • Eric Corijn, Stefaan de Ruyck • De kunst, de politiek en de markt
Voor de communicatie van het deel Sieg fried werd gebruikgemaakt van affiches waarop de zelfgemaakte foto te zien was van de student Seung Hui (die een bloedbad aanrichtte op de Virginia Tech school...Integendeel, vandaag gaat het om distinctie, het verschil maken, bij zijn, nieuwe trends, modes en stijlen herkennen, het gaat om culturele mobiliteit...En het gaat steeds meer om productie onder de vorm van ruilwaren, om een symbolische orde van expressief consumentisme, om het plezieren van het eigen publiek