Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


57 document(en) met "Hel P-woord" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Gedurende twee derden van de voorstelling komt Medea (een erbarmelijke Joan Francis) zelf niet aan het woord...Daan Bauwens Theaterjaarboek voor Vlaanderen 1981-82 Het theaterjaarboek is de gouden gids van hel Vlaamse theater...Eén woord vat het allemaal samen, nog een cliché: schitterend

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Maar zo gauw het laatste woord gevallen is, krabbelt iedereen recht, en begint te groeten, terwijl de enige juiste oplossing was dat de ruimte leeg achter blijft met de verstijfde lichamen, en dat het...De liefde van een terrorist (Fakkeltheater) Gelezen "Maar een bijna nog onrustbarender aspekt van de krisis was hel publiek, dat al te vaak verstek liet gaan...Alleen gebeurt de menging woord/muziek live

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Over hun idiote houten koppen glijdt heel hel maanlicht door 't venster binnen...Heb dat woord vergeten... Lamme Nee... 'k had gister niet durven droomen dat ik u vandaag... Raar...Er is 'n kracht in 't woord die dieper, sneller inwerkt dan 'n bistouri... 't Woord breekt dijken door

Nr. 4, September 1983 • Jean-Pierre De Decker • Wat moest bewezen worden
met zijn moeder en zijn erg lelijke vrouw beweegt door een wereld van corruptie en misdaad, die van dief tot verrader wordt en zelfs na zijn dood van de lachwekkende hel die alle anderen zijn uitgesloten...Er ontstaat inderdaad enige deining in de zaal: men gaat weg, duidelijk uit verveling en het woord 'mauvais' wordt af en toe hoorbaar tussen de replieken van de acteurs door

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
Ik hou het briefje, knip het kaartje, glimlach, zij glimlacht, en ik ga verder... Gloster Geen woord...En geen woord meer over kinderen...Jeronimus Jij brengt de stank mee uit mijn hel van twijfel

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Probeert de situatie te redden) Mijn uitgever, die hier vanavond ook aanwezig is, zal daar ongetwijfeld anders over denken, maar hij betaalt me niet per woord, dus dat is verder van geen belang...bewoners van de kustplaatsen verontrustten, waren hel vooral de zeelieden die bijzonder in angst verkeerden...IJ zult bij mij aan boord blijven, omdat het toeval u nu eenmaal hierheen heeft gevoerd; maar u zult hier vrij Verne Ik zal nooit mijn woord van eer geven dat ik niet zal

Nr. 9, Januari 1985 • Johan Thielemans • Don Giovanni of Herrmanns dialoog met de...
De theatraliteit is geen banalisering van het gegeven maar maakt precies het theatrale einde -- met een wandelend standbeeld en een op de hel openscheurende vloer-- pas volledig mogelijk...Wanneer de achterste donkere doeken opgetrokken worden om een hel verlicht landschap in levendige kleuren te tonen, zien we een techniek die ontleend is aan Der Prinz von Homburg (een produktie bij de...Als men aan Herrmann vraagt wat deze elementen betekenen gaan zijn ogen even glunderen, maar het verlossende woord spreekt hij niet

Nr. 9, Januari 1985 • Thomas Brasch • MERCEDES
vrij Morgen komt Sinterklaas Op het lijstje Als een ster uit de hemel valt Als twee mensen tegelijk hetzelfde woord zeggen Als ik een wimper van mijn hand blaas...vroeger Oi Heb 't je alleen maar verteld vanwege de naam van Mercedes Dacht dat 't je interesseerde Sakko Dat doet 't niet Wil ik geen woord meer over horen Geen woord Oi Wat heb je nou...allang mee verzoend Een onwoord is dat het woord der woorden Beroep Lang geleden toegetreden tot het tijdperk van de gedane zaken ga ik nu mijn eigen weg Wat moet de vraag met mij Wie Waarheen Professie Ik

Nr. 9, Januari 1985 • Luk Van den Dries • Kwartet van Heiner Müller, Bogaerts contra Buyse
Laten we bidden, Mylady, dat de hel ons niet scheidt...Zonder dat er een woord is gezegd...Het eerste woord dat valt is nl

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
Daniël Paul in het begin was het woord Flechsig wij de geneeskunde in haar prominente vertegenwoor- digers verklaren het bewustzijn en...De weerwolf vlak voor Daniël Paul). De weerwolf het woord werd vlees en het gelouterde vlees werd woord volbloedzinnen uil het leven en voor...herhalingen Daniël Gustav en jij op zoek naar verlossing praten we in cirkels niet in staat hel woord te vinden dat onze wouden zou doen verstommen

Nr. 14, Juli 1986 • Jan Joris Lamers • Jan Joris Lamers
Ik ondervond dat als minachting, in de precieze zin van het woord, voor wat wij die acht jaar in Rotterdam hadden gedaan...Laat je het zoals het was dan voelt iedereen zich gerechtigd de nieuwe top van advies te dienen: "de vroegere baas deed het beter". Je kweekt een hel van compromissen, een belachelijke feodale

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Centraal staat hier eerder de existentiële geloofscrisis, de innerlijke hel waarin elk van de vier priesters het met zichzelf moet uitvechten...Vanaf het eerste woord ("Specie...Het lijkt erop alsof men constant vecht om het woord te hebben, alsof men bevreesd is zich te zeer bekeken te voelen door het publiek, alsof men de stilte niet aandurft

Nr. 16, Januari 1987 • Gesprek in Wallonië
Nooit een greintje tederheid, nooit een woord...Het was de hel...Alice De hel, Jonathan

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
deze berghut ontaardt hun samenzijn langzamerhand tot een hel: de lust, het totale bezit en het totaal afgesloten-zijn van elke andere sociale band, lopen op hysterie uit...Maar hoezeer ook de gekunsteldheid dwingt om elk woord van de tekst opnieuw nauwkeurig te beluisteren, toch vereist de schriftuur van Pirandello dat er af en toe een vorm van echt en spontaan zijn...Joshua Sobol, even overgewaaid, stond bij die gelegenheid ook in Antwerpen de pers te woord

Nr. 18, Juni 1987 • Pauline Mol • DAG MONSTER
eruit haal mij uit dit verhaal ik hou het niet haal mij hier uit hij - hij - hij - hij haal - haal - haal mij hel- hel - hel - hel hij - hij help...nooit en nooit en nooit nog in geen honderdduizend jaar word ik een monsters bruid heb je mijn woord gehoord...Het meisje rukt hem het monsterkleed af en slaat en slaat ermee tegen de grond) verdomme - verdomme - kapot in mijn botten - goddomme -verkommer - mijn woord - vermoord - verdomme

Nr. 21-22, Mei 1988 • Charles Van Lerberghe • Charles Van Lerberghe: PAN
En dat sommigen zich naar de duintoppen begaven... op een manier die in het proces-verbaal omschreven werd als ongewoon en... en... (zoekt het juiste woord op in het proces-verbaal) duister...Innerlijk vechtend tegen Gods woord, want ik had hem ontmaskerd...schamen ons voor zijn aanwezigheid en het rood van de hel kleurt onze kaken

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Wie komt er dan in There's not too much going on anywhere in the city aan het woord...Daaromheen hebben de bestuursleden en zakelijk leiders het woord: zij geven vooral inkijk op het subsidieleed en de inmenging van de regionale schouwburgen op repertoire- en artistiek beleid...Maar ondertussen kumuleren de mannen van hel Mechels Mïniatuurteater

Nr. 25, Maart 1989 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Maar het merkwaardige is: deze tekst blijkt bijna woord voor woord een beknopte, maar essentiële en tot op haar authentieke gebeente afgeschraapte handleiding voor dramaturgen, regisseurs en acteurs...Hier hebben de boozen het woelen gestaakt, hier vindt hij, wiens kracht uitgeput is, rust''' en gij ziet aan uw voeten hel wriemelende, parende, etende, biddende menschdom en daar naast een...En hij komt dan spoedig tot de ontdekking dat iedere bladzijde, iedere zin, ieder woord, ieder punt, iedere komma het doel nader brengt of op afstand houdt

Nr. 25, Maart 1989 • Luc Lema • HET CARNAVAL VAN ROMANS
Jij kunt de belangen van hel volk alleen maar dienen, door hen ertoe over te halen te ... Brunat (onderbreekt de rechter; zeer ernstig) Mijn besluit is genomen, rechter Guérin, ik zal de...Margot wordt bevrijd, ze kan het verlossende woord baren...Bibi Sta'm dan bij met woord en daad

Nr. 26, Juni 1989 • Wanda Reisel • Op de hellingen van de Vesuvius
hier hopen katten die van dit aardse paradijs een hel maken Die uitgehongerde lijfjes waardoor de koker van hun ribbenkastje zo goed te zien...mocht ik in alle vrijheid ontdekken dat mijn eigen lichaam de andere hel was ongeschikt voor alles wat men buiten doet Dus vaak begeef ik mij in het dal van onverschilligheid...zo verkeerd begrepen Van geen enkel woord heb je de werkelijke betekenis gesnapt maar ik zal dat naïeve vet van je kop rukken Met sentiment heeft nog niemand het


Toon volgende resultaten