Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


5 document(en) met "Hegeliaanse"Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
veranderingen en bijdragen tot de toenemende bewustwording (dit lijkt verdacht veel op een combinatie van een Hegeliaanse vergeestelijking en een Marxistische teleologie). Concreet betekent dit dat theater

Nr. 69, Januari 1999 • Erwin Jans • Desoriëntaties in een multiculturele wereld
Pavis lijkt in de opbouw van zijn bloemlezing een soort van hegeliaanse dialectiek te willen ontwikkelen: de eerste twee hoofdstukken vertegenwoordigen een expliciet westers perspectief op het

Nr. 69, Januari 1999 • David Michael Levin, Rudi Laermans • Balanchines modernisme
Kortom, we moeten op z'n minst toegeven dat het klassieke ballet, als een unieke kunstvorm, een gedaanteverwisseling onderging (in de Hegeliaanse betekenis van

Nr. 79, December 2001 • Erwin Jans • Medea: Of de ironie van de gemeenschap
Als Antigone de tragedie is van de hegeliaanse negentiende eeuw, dan is Oedipus de tragedie van de freudiaanse twintigste eeuw en is Medea de tragedie van de mülleriaanse éénentwintigste eeuw...Conflict zonder oplossing Hoe indrukwekkend en onderbouwd ook, het hegeliaanse dialectische schema dat de tegenstellingen doet opgaan in een hogere eenheid is een te probleemloze duiding van...Vanuit de perversie van die twee rituelen krijgt Antigone een betekenis die veel minder geruststellend is dan de hegeliaanse lectuur

Nr. 101, April 2006 • 
Deze karakterisering van Thierry de Duve lijkt mij een stuk zinniger dan bijvoorbeeld de Hegeliaanse stelling van Arthur Danto dat een kunst die haar eigen kunst-zijn in vraag stelt, neerkomt op 'het