Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


80 document(en) met "Heer Altijd" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Men spreekt altijd in de derde persoon -- zowel over zichzelf als tot de andere(n). En wat de tijd betreft: in de tekst van Jandl 'bezigen' de personages uitsluitend de alleen in het Duits voorkomende...Edward van Heer (1) 'spreekopera': dit woord doet denken aan de spreekstukken uit de jaren 60 van die andere Oostenrijker, Peter Handkë, iemand die ook erg begaan was met taal en het...Internationale Nieuwe Scène) nog altijd bij de groepsnaam hoort, is in dat verband betekenisvol: het staat voor de Goede Bedoeling, zo eigen aan het politiserend theater

Nr. 1, Januari 1983 • Inhoudstafel
Carlos Tindemans, Klaas Tindemans, Pat Van Beirs, Wim Van Gansbeke, Ldward Van Heer, Katie Ver-stockt, Johan Wam-bacq...Theater is altijd al een ontmoetingsplaats geweest van diverse kunstdisciplines

Nr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
Als Jo-Ann voorbijzweeft, grijpt hij naar haar, loopt haar achterna, probeert het steeds opnieuw maar grijpt altijd in de leegte...De geslachtsleugen dat als vrouwen ergens zitten, al was het maar met een 'glaasje wijn', altijd op een man wachten, die dan de situatie uiteindelijk in de hand neemt, wordt verregaand voor schut...Als ik in deze theaterpuzzle reeksen voorstel, ga ik altijd uit van traditionele handelingspatronen

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
vleien, was evenmin als hij is. En als hij ooit geweest is, was hij zeker zoals hij altijd weer kan worden voor ons...Ik week en week en kwam altijd maar dichterbij...De heer die me voedt, die volg ik graag

Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
Ik geef geen opdrachten, ik ben geen heer...Ik verlaat de lift bij de volgende halte en sta zonder opdracht, nog altijd met mijn overbodig geworden, belachelijke das onder mijn kin, op een dorpsstraat in Peru...Poëzie, mijn zwarte vriend, is altijd al de taal der vergeefsheid geweest

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Ter verduidelijking van bovenstaand motto, citeren we de daarop volgende paragraaf: "De promotie, de Belgische film naar buiten kenbaar maken is trouwens altijd één van onze zwakke punten geweest...Knap werk dus, virtuoos zonder te cabo-tineren, omdat men merkt dat Willequet altijd dat fatale pasje net weet te ontwijken...Na de ontgoochelende avonden in Vlaanderen willen we de oude heer nog een kans geven

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Ge sart me, Herkuul, naar 'n vechtpartij, Ik sta mijne' man tegen honderd Brabo's! Tijl Onze lieve Heer, hou den moed er in, en maak dat m'n tanden niet gauw verslijten...Nog altijd zonder man, he...Het werd 'n vat vol zotternij en galgedwaasheid, 't Werd 'n roes van speer en degen, kruit en roer; 'n draverij naar Oost en West, naar overal waar echos altijd

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
Hij kijkt verbaasd) Heer Altijd hetzelfde met die onbeschofte bedevaarders ! (Fade out...Juul Gelukkig niet, ik heb haar altijd geleerd zich niet te laten doen... Fie En dan zei ik: moeid oe nie...En ik heb altijd gedacht: ik mag doodvallen, als ik dat mijn kinderen ooit aandoe

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Een heer gaat op zwier en belandt thuis - met een voormalige vriend in één bed - in erbarmelijke toestand...De luciditeit die sprak uit decor en kledij, uit het gebruik van rekwisieten was echter niet altijd in spel en tekst terug te vinden...Ernstig werk dus bij Controverse, misschien nog wat schuchter en niet altijd gelijkmatig wat acteerprestaties betreft, maar interessant genoeg om benieuwd te maken naar het vervolg

Nr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
Ik zei vroeger altijd Immahin ... Ja, een Turkse...Maar toch, Immihan is hier nu altijd welkom, alhoewel... Immi Ben tanimadigim adamla evlenmem...Yusuf, je kunt altijd bij mij terecht als je mij nodig hebt

Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • ONBEKENDE BEWONERS
de kaarsen worden gedoofd) Tweede Bewoner Ik zag vandaag een heer die een bankbiljet verloor ! Eerste Bewoner En dan ? (pauze) Tweede Bewoner Ik heb hem vandaag ontmoet...Tegenwoordig wordt liefdadigheid op een vreemde manier bewezen of misschien is het ook altijd wel zo geweest, wie weet...En iedereen komt voorbij en zegt: is dat die vriend van die heer die hier woont, is dat geen schande, is dat niet onmenselijk

Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • NACHTELIJKE BEZOEKERS
Wij hebben nog altijd mannen nodig...Aanvaard geachte heer de uitdrukking van onze gevoelens van hoogachting...Kom hier ! Secretaresse Geen spek voor jouw bek ! Ik-figuur En toch blijf je rond mij draaien als een krolse kat, je trekt aan, eist aandacht door altijd maar voor mijn ogen te lopen in deze wachtzaal

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Maar ik zal altijd zeggen: Vader, vergeef hem, hij weet niet wat hij doet...Ik laat 't ook altijd aan mijn eigen zoon lezen om te zien wat die er van Verne Ik stel me veel voor van dc kritiek van de jonge heer Hetzel ! Hetzel Er komen nogal wat gewelddadige scènes...Die uitdrukking in het bijzonder heeft me altijd getroffen als het soort wartaal waarmee schrijvers de mooie dingen doorspekken die ze schrijven

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Radeis' theater heeft de toeschouwer altijd de hoogste graad van aandacht afgedwongen; je moest er rechtop zitten en ademloos worden over het microscopische wonder op de scène...De acteurs (sic) doen altijd het hetzelfde met een bijna blind geloof in wat ze doen daardoor wordt het soms mensontwaardig en toont een verloedering voor het mens-zijn...de heer De Bruyne ten overstaan van de Raad van Advies meent te kunnen of te moeten innemen

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Een inspannig die vermengd is met een vreemde rust, resultaat van de altijd blijvende afstand tussen hier en ginder, ik en zij...Blijkbaar schijnt men die afbouw daar zo te willen want binnen de Antwerpse gemeenteraad is men zich nog altijd van geen onheil bewust...Voor acteurs is dat niet altijd even plezierig, ze worden in . recensies vaak niet eens meer genoemd

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
vóór te zijn en vanuit medisch oogpunt kan daartegen niets ingebracht worden want nog altijd geldt wat Uw vader zaliger zo onvergelijkelijk volks...leven in eigen handen genomen heb zo was het altijd jij hebt me benijd en daarom gehaat wij zijn altijd knapen gebleven maar we werden reeds met...Daniël Paul dit bundeltje ijskoud cynisme nog warm Freud (tegen Daniël Paul) in overdrachtelijke zin De tuinier (snauwt Freud toe) geachte heer hier ligt een

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias, Johan Thielemans • M U N T D O S...
Tot één dag voor de generale repetitie ontploften er altijd onderdelen en telkens weer ging Oechslin op zoek naar een nieuwe oplossing, tot niets meer fout liep...Mortier spreekt altijd met mij over de keuze van regisseur en decorateur...Frankrijk gebruikt men nog altijd hout; de nieuwe materialen, zoals aluminium of metaal stoten hen wat af

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
leven van mijnheer en mevrouw X ook altijd met dezelfde (pikante) clichés geïllustreerd...Er wordt hier geregisseerd door een Engelsman, maar uit welk provinciegat deze heer vandaan is gekomen, is mij nog altijd niet duidelijk...Aan die voorwaarden zou inderdaad altijd moeten kunnen voldaan zijn, maar in dit geval is het beslist een conditio sine qua non

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • 2 X CHEREAU
De ridder is niemand minder dan de nieuwe geliefde van Lelio, die er op deze manier hoopt achter te komen of de jonge heer haar liefde en vertrouwen waard is. Het einde van het verhaal...Hij heeft geleerd te overleven en dat toont Piccoli in zijn schichtig rondkijken, altijd op zijn hoede voor een onvermoede aanval

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
Dantons dood, een stuk over de Franse revolutie, is voor mij nog altijd de NTG-versie ervan in een regie van Ulrich Greiff (1984). Flarden tekst, lichamen, beelden vooral spoken in het geheugen rond...Daarom wordt een nummer als O altijd dat zaterdagavond-gevoel een hoogtepunt, dat voor ons theater uitzonderlijk is, want precies bij deze energievolle ensemblenummers laten onze acteurs en actrices...Maar daar is ze nog niet in geslaagd, zodat Hall er nog altijd kan op rekenen dat het GLC de centen bijpast, en de Cottlesloe in de herfst weer zijn deuren zal kunnen openen


Toon volgende resultaten