Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


13 document(en) met "hedendaagsheid"Nr. 15, September 1986 • Johan Baele • OPERA EN ARCHITECTUUR
Toch treft me hun bijkomende beschouwing; de nieuwe Munt, als een ongetwijfelde dynamische cultuurdoos moet de hedendaagsheid in haar nieuwe bovenbouw zoeken

Nr. 58, December 1996 • De Grootinquisiteur • Manifest
locatietheater en auto's, daglicht en geslachtsdelen, Green- wichtijd, actualiteit, hedendaagsheid, ha, het moderne, het naast de kwestie

Nr. 59, Maart 1997 • Rudi Laermans • Kunst, Hedendaagsheid, Techniek
Ondanks het futurisme en haar imitatoren heeft de Kunst het streven naar 'hedendaagsheid' nooit kunnen verwerkelijken...Zij zijn grootse voorbeelden van 'hedendaagsheid', maar met Kunst of Esthetiek hebben ze even veel raakpunten als de Kunst met onze levenssituatie...De hedendaagse technovisualiteit, in meer dan een opzicht ook een wezenskenmerk van (onze) 'hedendaagsheid' als zodanig, haalt ieder esthetisch criterium bij voorbaat onderuit

Nr. 59, Maart 1997 • Inhoudstafel
Kunst, Hedendaagsheid, Techniek Welke waarde kan de hedendaagse kunst hebben voor de techno-mens

Nr. 62, December 1997 • Eric De Kuyper • De zin van een anachronisme
zijn artikel Kunst, Hedendaagsheid, Techniek (Etcetera 59, maart 97) raakt Rudi Laermans enkele kwesties aan die me al lang bezighouden...Dat die vorm van 'actualiteit' niet samenvalt met onze al dan niet juiste ervaring van hedendaagsheid lijkt mij vanzelfsprekend, maar velen lijkt het een doorn in het oog te zijn...Misschien heeft die opvoering wel niet zo veel te vertellen over bepaalde facetten van de hedendaagsheid (wat Laermans de techno-conditie noemt), maar hoe dan ook, de actualiteit van een opvoering

Nr. 65, Januari 1998 • Koen Tachelet • Theater van de vervuiling
als 'aanwezigheden die knabbelen aan de werkelijkheid'. Met andere woorden: ritualisering als middel om aan de terreur van de hedendaagsheid te ontsnappen, en toch -door de uitvoering van het ritueel - een...nieuwe hedendaagsheid te creëren

Nr. 73, Januari 2000 • Rudi Laermans • Het lichaam als medium
Maar ook toen al, zo leren de bekende studies van een Carl Schorske of Jacques Le Rider, stond de toenmalige hedendaagsheid van kunst of denken op gespannen voet met de burgerlijkheid van het mondaine

Nr. 80, Februari 2002 • Erwin Jans • Kritische intoxicaties: over cultuur, crisis en explosies
158) De actualiteit of hedendaagsheid van kunst en kritiek zijn hun (on)mogelijke verhouding tot verleden en toekomst

Nr. 87, Juni 2003 • Marianne Van Kerkhoven • Processen die tijd nodig hebben: Gesprek met...
Wat ik met mijn lichaam ook doe, mijn thema of concept zijn verbonden met de ruimte; het heeft altijd te maken met mijn aanwezigheid nü, met mijn hedendaagsheid, met mijn persoon die op diverse wijzen...Als je die sacrale dansen dan toch op een scène zet, wat heeft dat dan met nü te maken, met onze hedendaagsheid

Nr. 91, April 2004 • Rudi Laermans • Hedendaagse dans, wat is dat?: Petite leçon...
Maar deze vraag -ook dat zij toegegeven- veronderstelt een specifieke visie op de hedendaagsheid van dans en kunst

Nr. 95, Februari 2005 • Elke Van Campenhout, Bojana Cvejić • The Mapping
hedendaagsheid' of 'contemporaneïteit'. Tot hier toe is er nog maar weinig kritisch discours ontwikkeld, dat deze aanspraken op vernieuwing, kritisch vermogen en hedendaagse relevantie ook werkelijk heeft onderzocht

Nr. 96, April 2005 • Kurt Vanhoutte • Lexicon van de technocultuur
Rudi Laermans in 'Kunst,Hedendaagsheid, Techniek' in Etcetera 59,1997) Holodeck Nagenoeg perfect virtual reality-platform uit de serie Star Trek

Nr. 99, December 2005 • Bojana Kunst • Samenwerken en ruimtelijkheid
maatstaf van hedendaagsheid die voortdurend wordt geproduceerd in deze institutionele machine