Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


78 document(en) met "Goddelijke" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 35, September 1991 • Klaas Tindemans • 'Was ist des Teutschen Vaterland?' De besmette...
Syberberg spreekt over kunst als utopische 'tegen-wereld', als universum dat de gemeenheid van het dagelijkse overstijgt, als uitgezuiverd beeld van koninklijke, goddelijke grandeur, waar de helden

Nr. 36, December 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Bruna Koninckx, Paul... • KRONIEK
Voor deze ongehoorzaamheid en overmoed worden deze individuen gestraft: de orde van de goddelijke kosmos werd verstoord en zal ten koste van dat verstorende individu hersteld worden...Als John Ford 'Tis Pity she's a Whore schrijft, is de zekerheid dat de goddelijke orde (en de wereldlijke orde die daarmee samenhangt) kan of moet hersteld worden, langzaam afgebrokkeld

Nr. 36, December 1991 • Frank Theys • Lied van mijn land TV-Wagner
De mechanische reproduktie van de munterij, zo zou Benjamin kunnen argumenteren, bevrijdde de mensen van hun afhankelijkheid van goddelijke culten en van de cultuswaarde van de kunst

Nr. 39, December 1992 • Dirk Vanhaute • Het Mattheüseffect in het kindertheater
dit nu voor kinderen of voor volwassenen is, voor mijnwerkers of Boelarbeiders, voor een goddelijke of een goddeloze, het maakt allemaal niets uit

Nr. 39, December 1992 • Gunther Sergooris • Berouw na de zonde
Men verwacht een spectaculaire 'grand opéra' en men krijgt een beheerste, statige 'tragédie' waaraan een zeker academisme niet vreemd is. De goddelijke Vergilius Berlioz koos voor een...Berlioz lijkt zo onder de indruk te zijn geweest van de 'goddelijke Vergilius', dat hij onvoldoende afstand van zijn bron heeft kunnen nemen

Nr. 39, December 1992 • Johan Thielemans • Een verstikkende mantel van Cultuur
Het is de unieke liefdesnacht van Alkmene, met een goddelijke dimensie, en het begin van een komedie rond het verwisselen van personages...Alkmene heeft van de goddelijke liefde geproefd maar wil een trouwe echtgenote blijven

Nr. 40, Februari 1993 • Gunther Sergooris • Wantrouw heersers die verheerlijkt worden
Ook daar smeekt het koor: 'Behoud voor ons, genadige God, een zo groot en edelmoedig hart: Het is op aarde voor ons armzaligen een straal van uw goddelijke liefde

Nr. 42, Juni 1993 • Geert Opsomer, Erwin Jans • Prospero's offer
het bekende, vertrouwde onteigent zich voor een ogenblik om met het vreemde (het goddelijke) in contact te komen...Het buiten Het offer herinnerde de archaïsche mens aan de grens met het sacrale en het goddelijke...Bij Bataille heeft het denken over de grenzen van de mens en over de dood van het goddelijke geresulteerd in een herbepaling van de sacraliteit in onze cultuur

Nr. 42, Juni 1993 • Bart Philipsen • De scène, het misverstand en het ogenblik
Strauss' theater is de plek waar het olympische, goddelijke perspectief van de toeschouwer op en buiten de scène op rituele wijze geofferd wordt

Nr. 46, Januari 1994 • Stefan Hertmans • De Nijinski-gedichten van Stefan Hertmans
Terwijl Nijinski daarentegen "in de/bergen achterbleef en zichzelf uitriep/tot goddelijke wees, dauw voor de ertsen,/trillingsgetal, maat voor een groter niets

Nr. 46, Januari 1994 • Pieter T'Jonck • De erotiek van een pas die danspas...
Omgekeerd is er ook volop gespeculeerd over de goddelijke aard van de dans...Heinrich Von Kleist ziet in de danser, als een marionet in de handen van een ander, een weerspiegeling van het goddelijke

Nr. 47, December 1994 • Freddy Decreus • Hugo Claus en de mythe van de...
Mede die kunstenaars waren het die het goddelijke als een mensen-exterieure constructie vervingen door een mensen-interieure constructie en die in de twintigste eeuw de mens aanwezen als de schepper

Nr. 50, Juni 1995 • Steven Humblet • Onvruchtbare krenterigheid
strijdbare (maar niet het al te doldrieste)? En kan een dergelijke ommezwaaai wel door mensenhanden gesmeed worden, of kunnen we enkel hoopvol blijven wachten op een Goddelijke Interventie

Nr. 52, Januari 1995 • Luk Van den Dries, Wouter Hessels • De toeschouwer een geweten getrapt
Als kunstenaar ook een goddelijke bewaker van het goede zijn, dat is voor Faust van het goede teveel

Nr. 54, Februari 1996 • Johan Thielemans • Het woord dat mij ontbreekt
Dat hij onpopulaire muziek moest schrijven, zag hij als een goddelijke opdracht (dit zei hij letterlijk tijdens een radio-uitzending in 1931). Hij werkte vanuit het rotsvast geloof dat hij het bij het

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Klaas Tindemans • Wreedheid zonder grond
De transformatie van goddelijke autoriteit (Duncan) in politieke autoriteit (Malcolm) is meer dan een neutraal historisch decor waarin een ijlende sadist verzen braakt en zijn vrouw haar doodsdrift...Er komt niet veel hineininterpretieren aan te pas, als je stelt dat de wereld van Duncan, een wereld waarin staatsgezag en goddelijke harmonie inwisselbare begrippen zijn, door het optreden van de

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Pieter T'Jonck • Laat de kunst nu maar een bolhoed...
Algemener, waar het Hogere, het Diepere, het Tijdeloze, of soortgelijke, aan het sublieme of het goddelijke verwante begrippen vermeden kunnen worden, worden ze ook vermeden

Nr. 59, Maart 1997 • Myriam Van Imschoot • Forsythe met friet
Bloemen moeten zich niet op een andere wijze uitdrukken dan ze al zijn, ze maken deel uit van een goddelijke schikking, ze zijn een 'fact of divine formation'. Ballet was voor Balanchine een zeer

Nr. 60, Juni 1997 • Geert Opsomer • Geschiedenis en theater: de speler en de...
op een herstel van de banden met de goddelijke tijd en meer geneigd om eigentijdse kronieken te schrijven vanuit disparate materialen, beeldenreeksen, vertellingen, zijn theatergroepen als Forced

Nr. 61, Januari 1997 • Klazien Brummel • Balanchine en de essentie van het ballet
Aan het leerproces hoeft bijvoorbeeld geen goddelijke inspiratie meer te pas te komen, wat Balanchine in zijn Apollo letterlijk suggereert met een imitatie van Michelangelo's Geboorte van Adam in de...Er ligt geen goddelijke kennis aan de regels van het ballet ten grondslag, het is mensenwerk


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK