Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


6 document(en) met "Gloster Uit"Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
rijk, zacht, hun schouders, portefeuille, perzikhuid, hoeveel keer het er toeging, en open, en met welke muziek, welk licht, welke geuren, uit welke holtes, uit welke hoeken, welke rook... Gloster...Zie ik er nu (tot Gloster) zo uit, mijnheer den doktoor...Fie Dan moet u toch ook weten, dat hij in de grond spijt heeft van al wat er gebeurd is... Gloster Ik praat hem die spijt uit het hoofd, Fie Hoe kunt u zo hard zijn

Nr. 5, Januari 1984 • Klaas Tindemans • Luk Van Brussel en Vera: Een woestijn...
Luk Van Brussel drukt deze atmosfeer zelf zo uit: "De decadentie van het individuele en sociale denken loopt uit op een failliet: de zege van de oppervlakkigheid...Vera zijn de vrouwen van vlees en bloed uit zijn leven verdwenen en wordt zijn erotiek kunstmatig gestimuleerd door de platonische Birgit...Zaad van Basilius zijn er passages uit het boek Job in de dialogen verwerkt, in Vera heet de spilfiguur, die de verschillende werelden en interpretatieniveaus verbindt, Gloster - eerder Shakespeares

Nr. 16, Januari 1987 • Patricia Niedzwiecki • SHAKESPEARE VERTELLEN VANDAAG
Ik kreeg van de kritiek soms opmerkingen voor mijn voeten gegooid dat 'je dat niet zegt in het dialect', bijvoorbeeld wanneer Lady Anne Gloster vervloekt en zegt: '...gij, Aarde, scheurt open...Als je de woorden als louter klank beschouwt, zonder betekenis, zonder gevoel, abstract, kom je toevallig uit op een heel puur en summier element van expressie...De taal op het theater dient niet enkel als middel om iets uit te drukken maar fungeert ook als middel voor het scheppen van een bepaalde sfeer

Nr. 35, September 1991 • Peter De Jonge, Erwin Jans, Dirk Verstockt,... • KRONIEK
Maar in de loop van de 20e eeuw is het mensbeeld van gewetenloze alleenheersers à la Richard grondig bijgeschaafd, wat blijkt uit Claus' stuk: een 'propere rotzak' van dergelijke afmetingen is een...Dezoteux neemt voetstoots aan dat uit die vrije beeldenwaterval het potentieel van de tekst naar voren zal komen, maar net het omgekeerde gebeurt natuurlijk...Zowel publieke opkomst als kwaliteit van de verschillende voorstellingen, performances en lunchvoorstellingen liepen sterk uit elkaar, en bij een volgende editie zullen de organisatoren zeker het al

Nr. 61, Januari 1997 • Klaas Tindemans • Shakespeare en het pelliculetaboe
Elke keer opnieuw lokt Shakespeare cultuurhistorisch moralisme uit, ook nu weer: waarschuwingen over de teloorgang van de 'ware' Shakespeare, door waakhonden als Willy Courteaux...Af en toe gaan ze over tot de praktijk, en dan zie je heuse scènes uit het drama, in weelderige kostuums en donkere, stenen ruimtes...Een intelligente blik die weet wanneer de speler (Ian McKellen als Richard Gloster zelf) recht in de ogen mag gekeken worden, en wanneer de lucht van kruitdamp en lijken in ontbinding mag opgesnoven

Nr. 63, Maart 1998 • Luk Van den Dries • Ten Oorlog
De mystieke traditie gaat eerder uit van een verbond tussen de vader en de zoon: in het katholicisme vertegenwoordigt de opstanding van de zoon de ultieme incarnatie van het goddelijk principe...Hendrik VI zijn het de vrouwen die uit zijn op machtsverwerving...De unieke verdienste ligt in de theatrale verbinding van een machtsdiscours uit de 16de eeuw met onze eigen tijd