Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


6 document(en) met "Gloster Met"Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
Gloster Je hebt nooit gevraagd, waar hij met die steentjes bleef...Fie Mijneer Gloster (Jeronimus kijkt zonder iets te zeggen naar Gloster) Birgit Mijn allerliefste... Gloster Hoe gaat het met hem, mevrouw Brengers...Gloster Mijnheer Van den Water, het is mijn plicht, mijn droeve plicht... Fie Rust nu maar, ik spreek wel met mijnheer Gloster

Nr. 5, Januari 1984 • Klaas Tindemans • Luk Van Brussel en Vera: Een woestijn...
Elke reële vernieuwing in het Vlaamse theater had niets te maken met eigen auteurs, wel met de introductie van buitenlandse vernieuwers (b.v...Fassbinder) heeft te maken met enerzijds een gelijklopende inspiratie door klassieke literaire grootheden (de antieken, de Bijbel, Shakespeare) en anderzijds met een...De kwellingen van Jeronimus, in de hele trilogie, hebben bovendien veel te maken met het grensgebied tussen realiteit en fictie, en met de subjectieve realiteitswaarde die aan 'reële' of imaginaire

Nr. 16, Januari 1987 • Patricia Niedzwiecki • SHAKESPEARE VERTELLEN VANDAAG
De 'moderne' woorden worden alleen met andere klanken uitgesproken...Wat ik ook als positief ervoer is, bijvoorbeeld, dat Anita Koninckx, wanneer ze Lady Anne speelt, haar dialect met adel en afstandelijkheid zegt, terwijl ze later, als volksvrouw, heel plat spreekt...Ik kreeg van de kritiek soms opmerkingen voor mijn voeten gegooid dat 'je dat niet zegt in het dialect', bijvoorbeeld wanneer Lady Anne Gloster vervloekt en zegt: '...gij, Aarde, scheurt open

Nr. 35, September 1991 • Peter De Jonge, Erwin Jans, Dirk Verstockt,... • KRONIEK
maken met Spanje en met wie Hemingway zelf was...Wij gaan in Spanje werken omdat de meeste teksten iets met Spanje te maken hebben". Invictos is dan ook een internationale coproduktie geworden met o.a...Die geconcentreerde fysieke aanwezigheid creëert een "vertrouwelijkheid" tussen scène en zaal, een intimiteit van de acteur met zichzelf, met de medespeler en met het publiek...Alle zonden en vunzigheden van de troonsbezeten en misvormde schurk Richard III, hertog van Gloster, werden zonder omwegen op de schouders van de hoofdacteur geladen, die met bravoure het kwaad in al

Nr. 61, Januari 1997 • Klaas Tindemans • Shakespeare en het pelliculetaboe
Het naturalisme (met name bij de Shakespeare-producties van de hertog van Meiningen, eind vorige eeuw) werd ook beschouwd als een aanslag op de zuiverheid van de canonieke tekst...Daarom is dit een film over de dood, over verknipte levens die met veel rumoer en veel kleuren de illusie van samenhang willen geven...Branagh gaat er van uit dat de meerwaarde van film erin bestaat de vermoedens achter de letter van de tekst op te helderen, in het beste geval de auditieve suggestie met een visuele prikkel te

Nr. 63, Maart 1998 • Luk Van den Dries • Ten Oorlog
geschiedenis laten vervolgen met Sir John erin, en u vrolijk maken met Katharina van Frankrijk; daarin zal, voor zover ik weet, Falstaff doodgaan van het zweten, tenzij uw harde opinie hem al van kant gemaakt...Maar wat het is dat ik ook ben: noch ik/ Noch enig mens die mens is en niets meer,/ Kan ooit tevreden zijn met iets, totdat/ Hij vrede neemt met dit: de mens is niets...Die draad voert ons terug naar het Ancien Régime en ver daarvoor waar we met schrik onze voorvaderen te keer zien gaan met veel te scherpe zwaarden en we inzien: wij