Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


16 document(en) met "Gezichtspunten"Nr. 4, September 1983 • Goedele De Keersmaeker • Eminence grise van de Amerikaanse dans
van verschillende gezichtspunten

Nr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Pieter T'Jonck, Eric Vanhaeren • KLAPSTUK 83
van de scène, maar versnijden close-ups met achtergrondbeweging, een cameravoering die ongewone, vanuit de zaal onmogelijke gezichtspunten opdringt) wil Clark zijn publiek gevoelig maken voor verschillen

Nr. 15, September 1986 • Philiep Bossier • OPERA EN ARCHITECTUUR
Frontaal is ze de uitbeelding van alle gezichtspunten die samenkomen

Nr. 27, September 1989 • Leen Thielemans • DDR-Regisseur te gast in NTG
verschillende gezichtspunten te bekijken, vanuit verschillende tijden en dichterlijke intenties

Nr. 31, September 1990 • (advertentie)
van een Hongaars-Joodse familie, terwijl een schrijver steeds weer nieuwe gezichtspunten aanbrengt

Nr. 38, Mei 1992 • Lieve Demin • Het complete antwoord van De Beweeging
De verschillende scènes zijn uitgewerkt als verschillende gezichtspunten op één gevoel en vloeien naar elkaar toe

Nr. 46, Januari 1994 • Pieter T'Jonck • De erotiek van een pas die danspas...
leest, onderga je de ene aha-erlebnis na de andere, ontdek je onverwachte gezichtspunten, of zie je hoe hardnekkig bepaalde opvattingen over de generaties heen het denken over dans blijven kleuren

Nr. 63, Maart 1998 • Barbara Baert • De kleuren van de geest
symbolische betekenislagen van schilderijen op het spoor te komen'; uit: R. FALKENBURG, Iconologie en historische antropologie: een toenadering, in Gezichtspunten

Nr. 69, Januari 1999 • Erwin Jans • Desoriëntaties in een multiculturele wereld
Hoewel Pavis uitdrukkelijk stelling neemt tegen de intimidaties van een politiek correct denken in deze materie en de lezers enkel wil confronteren met een veelheid aan gezichtspunten, is zijn

Nr. 75, Maart 2001 • Peter Brook • Op zoek naar honger
onze persoonlijke denkbeelden en gezichtspunten; als kunstenaars klampen we ons vast aan deze ervaring omdat, als onze naakte lichamen elkaar omarmen, ze helemaal zijn losgekomen uit de tijd – en toch

Nr. 80, Februari 2002 • Miel Vanattenhoven, Marianne Van Kerkhoven • Wat denkt een vrouw die beneveld voor...
het link op ritmisch, harmonisch en melodisch vlak met andere elementen en gezichtspunten

Nr. 83, Januari 2002 • Marianne Van Kerkhoven • Werkverslag. Hoofdstuk I: Nuanceren: Over het innemen...
goede' en 'een slechte' Paula of in 'de Paula van Kris' en 'die van Guy', beide gezichtspunten liepen op nuancerende wijze door elkaar; de keuze om met twee Pau-la's te werken werd vooral ingegeven door

Nr. 87, Juni 2003 • Jeroen Peeters • Het performatieve object: Over transformatie en samenwerking...
Dat moment kantelt even later weer: veeleer dan tot een finaliteit te komen, verglijden de gezichtspunten die de plaats van toeschouwer en object definiëren

Nr. 91, April 2004 • Maaike Bleeker • Verhalen voor een nieuwe wereld: Een repliek...
Want dit is de paradox van globalisering: de totaliteit verschijnt alleen als eenheid door reductie van het aantal mogelijke gezichtspunten tot één enkele visie op het geheel, een visie die in het...want dit is de paradox van globalisering: de totaliteit verschijnt alleen als eenheid door reductie van het aantal mogelijke gezichtspunten tot één enkele visie op het geheel, een visie die in het

Nr. 91, April 2004 • Elke Van Campenhout • De slang in de tuin van Eden:...
Waarbij de flagrante inconsequentie van deze boodschappen, de inherente verwarring die uit hun tegenstrijdige aanbevelingen spreekt, en de onmogelijkheid deze verschillende gezichtspunten met elkaar

Nr. 101, April 2006 • An van Dienderen • Afkicken van representatie
De vorm (het soort narratief, het scenario, de lengte van de beelden, de gebruikte frames, de gezichtspunten,...) is op die manier in en vanuit zichzelf drager van een hoog gesofisticeerde