Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


40 document(en) met "GIJ MET MIJN MAN" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Heilige Antonius, patroon van alle verloren zaken, gij, gij krijgt tin kaars van dankbaarheid, zoo dik als den bil van 'n olifant, want Nele is mijn terug geworden...eiland genageld met zes planken, zes voet den grond in. (uitvarend tot den uil) En gij, gij zwijgt; tart storm en stilte, gij kent geen ziel, geen wrok, geen liefde, geen haat, geen hitte-van-strijd...Mijn consul heeft méér dieven dan gij ooit dromen kost

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
Het is precies of mijn keel dichtgeknepen is. En dan gij met uw kapotte voeten, en uwen dorst... en... en... uw kuren... Doet het niet te zeer...Mijn vader, zwijgt me daar van, die was ziek... Mijn moeder, dat was een mens naar mijn hart, en die heeft heel wat afgezien met dien azijnpisser, en ons Vera he, awel, dat is mijn moeder, niet teveel...Juul Gij, gij... gij zijt ne garçon van mijn voeten, ne pestkop, gij hebt mij al meer dan ene keer van mijne positieve gebracht, maar zot zijn ik nog niet he vriend, zal ik u eens zeggen wat gij zijt

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Julienne De Bruyn, mijn vrouw, ging naar het conservatorium, maar met mijn spraakgebrek zat dat ervoor mij niet in. Na een tijd ben ik dan toch, na een desperate brief aan Teirlinck, op een wat...Ik ging er naar toe, want elk project dat poogt de beste acteurs en actrices van dit land te verzamelen rond een dichter en een regisseur, omkaderd met een man die theoretisch bezig is, is natuurlijk...Wat ik later van Zadek heb gezien, bevestigde mijn overtuiging dat het juist was om voor de kleine man De Parochie van Miserie en De Droom van Zotte Rik te maken

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Een aanvankelijk temperamentvolle Susn wordt gekeurs-lijfd in een taal, in gedrag, in het samenleven met een man...Je voudrais encore dire quelque chose, mais quoi ? ? En waarom hebben mijn gevoelens eveneens geen enkel probleem met 'het ontbloten van schouders binnen een mathematische structuur' in Anne Teresa De...Soms denk ik, dit heeft iets met generaties te maken: Tillemans ouder, Decorte jonger, Pousseur en De Keersmaeker zo jong dat zij al kunnen teruggrijpen naar waarden van 'mijn' 68-generatie

Nr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
Wie trapt daar nu in, Emma Ts, ts, ts, gij zult nog veel moeten leren, maar kom... Als onze Johan met zo'n vreemde wil gaan, leg ik hem over mijn knie en ik breek hem in tweeën...Leo Misschien heeft hij woorden gehad met Immihan... Hoe dikwijls hebt gij vroeger geen ruzie gehad met mij ? Emma Ja, maar nooit een week lang...Zijt gij een man ? Leo Met zo iemand zijt ge niet getrouwd

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Pierre Het is lucht en anders niet (Vanachter het struikgewas komt prof Lidenbrock op met zijn sextant) Caroline Mijn adem ... mijn verhemelte ... mijn borsten ... Het is allemaal voor jou...Ik neem haar met mijn ogen dicht en mijn beurs open, Moeder ! Hoe zit het met het huwelijk van een zekere jongedame, die u goed kent en dat dinsdag moest plaatsvinden...Maar zolang de rest van de familie als één man achter mij staat, zal ik optreden met alle kracht die ik tot mijn beschikking heb ! Grauben Heb je nooit als kind een schelp tegen je

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Gaston en Leo hebben van de vorm het meest zuivere voorbeeld gebracht met Wanneer trouwt gij met mijn man...Johan Thielemans WANNEER TROUWT GIJ MET MIJN MAN ? Gaston en Leo WIJ BETALEN NIET auteur: Dario Fo; vertaling: Filip Van Luchene; groep: Het Kollektief INS ; regie: Hilde...Johan Cloetens, directeur (Brugge) Bert Verminnen Met veel ontroering las ik de bijdrage van Marianne Van Kerkhoven aangaande leven en dood van mijn broer Bert Verminnen

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
Daniel Paul ik dien klacht in begrijpt U waarom sterven mijn dagdagelijkse protesten weg tegen deze mij in mijn eer als Duitse man en als...een patiënt tegen levenslange ziekte beschermen Sabine heeft U mijn man al niet eens geholpen Herr Professor met langdurige dennebaden Flechsig tien jaar geleden zeker toen...mij en mijn vrouwelijkheid (Daniel Paul is klaar met schminken en begint met de lippenstift vrouwelijke geslachtsdelen op de spiegel te tekenen

Nr. 12, Januari 1985 • Frieda Pittoors • HADEWYCH
ernaar om zonder terughoudendheid bij mijn mijn geliefde te verpozen; met hem om te gaan en hem te genieten helemaal als hij is, ik verlang ernaar zijn mensheid te verenigen met de mijne, volhardend, de...wakker de stem van mijn vriend die aanklopt: "doe open mijn zuster, mijn liefde, mijn duif... "mijn volmaakte".., "mijn wonder"... "want mijn hoofd is vol dauw, mijn krullen zijn...De koningin ioopt met krachtige passen op mij toe zet haar voet op mijn keel en roept met een vreeswekkende stem: weet je wie ik ben?......Je bent het denkvermogen van mij

Nr. 13, April 1986 • Willy Thomas, Guy Dermul • FRANS FRANZ
Mijn kousen zwemmen in mijn schoenen en mijn handen zweten...De man nam 'tin zijn armen vaak / net als een pasgeboren kind, / en 't kwispelde met stralend oog / naar d'hand, die het te eten gaf...grote koppen: EEN MAN EN EEN VROUW ZIJN ER IN GESLAAGD ELKAAR MET RUST TE LATEN

Nr. 13, April 1986 • Luk Perceval, Dirk Roofthooft • ALLES LIEBE...
Laurent Ook met een man zonder benen...Doe gij die dingen es weg, doe gij die dingen es weg...Hou u voortaan met uw zwart konijn bezig en laat nooit nog een man op u verliefd worden

Nr. 14, Juli 1986 • René Verheezen • Moeder
Met mijn man heb ik er nooit iets aan gevonden...Moeder Ik woonde toen nog bij mijn man en mijn dochter in een gezellig appartement...Het bezoek is afgelopen om drie uur, en wat er daarna komt... Moeder Ik ging vorige week op mijn bed liggen, met mijn kleren nog aan, onder de sprei, en ik werd wakker om vier uur 's nachts

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Pol Arias • Dries Wieme met open vizier
Vakkundigheid had vaak meer met schmieren te maken en met het intuïtieve...Maar de man met zijn eerlijk ambities en gedrevenheid, verlangt niets beters dan 'iaat mij hier in mijn kelder zitten, tijdens mijn vrije tijd, na mijn lesuren". Huisvlijt is dat...Ik weet niet eens hoe het zit met mijn pensioen

Nr. 21-22, Mei 1988 • Charles Van Lerberghe • Charles Van Lerberghe: PAN
Petras Niets, Garde Gij gaat gij mij niet vertellen dat gij niet in verstandhouding zijt met hen...Meester De natuur... Burgemeester Meester, wilt gij de vergadering noteren tot mijn secretaris er is? Garde (op, buiten adem) Ik ben ze kwijt...De woorden die deze man hier kwam te zeggen, leren ons dat we hier met een handige en gevaarlijke tegenstander te doen hebben

Nr. 23, September 1988 • Eric De Volder • "ACHIEL DE BAERE"
Wat is er met ü? Ga voort gij hangt mijn kloten uit...Ze doet niets anders dan met mijn voeten spelen...Achiel Van mijn beste koppel De Sproette met de Advokaat Prinses

Nr. 25, Maart 1989 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Liever doe ik dat uit een gelukkig in mijn bezit zijnde tweede druk van Kaas - in een met een houtsnede opgesmukte papieren omslag en met genaaide katernen die je nog diende open te snijden...En het tragische is een kwestie van intensiteit, van maat en harmonie, van rustpunten, een afwisseling van gejubel met tento's en gongslagen, van eenvoud en oprechtheid met sardonisch grijnzen...Probeer niet te schelden als gij niet toornig zijt, níet te schreien als uw ziel droog staat, niet te juichen zoolang gíj niet vol zijt van vreugde

Nr. 25, Maart 1989 • Luc Lema • HET CARNAVAL VAN ROMANS
Coste (zonder na te denken) Ja, Paumier, mijn dochter, Mengarde... (Coste vermant zich) Maar ik heb je niet bij mij ontboden om over de moeilijkheden met m'n dochter te praten...Guérin (valt met de deur in huis) Robert Brunat, ik heb zeer gewichtige zaken met u te bespreken, die de hele Romanese bevolking aanbelangen, Brunat (zeer gereserveerd) Waarom met mij, en niet met...Elke vaste verbinding met de aarde verloren, Philippe (tegen Mengarde) Mengarde, jij die noch mijn moeder, noch mijn zuster bent, en alhoewel ik de wartaal die je uitkraamt, niet begrijp, ik hou van

Nr. 26, Juni 1989 • Wanda Reisel • Op de hellingen van de Vesuvius
voor mij is dat voldoende om met mijn hoofd te knikken en te zeggen: met mijn broer gaat het goed en als ik ze dan mijn rug heb toe gedraaid lachen ze De mensen hier...een geleerde omdat ik hem de kans daartoe geef daarom beschermen moet men de man cn dc kinderen Ik houd van mijn familie Mijn man is nu en dan zeer...Met gevoelens is het net zo als met geschenken te veel van het goede maakt het kind tot een onuitstaanbaar kind en later tot een onuitstaanbare volwassene dat hebben mijn man en ik

Nr. 30, Juni 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De ondraaglijke lichtheid van verlangen
Uit het besef omtrent de niet te vatten, steeds variabele essentie van elk ogenblik, komt in het huidige theater, - naar mijn gevoel; maar ik zeg dit nog met grote omzichtigheid - meer en meer een...parallelganger, de moderne dans, zijn er zich reeds langer geleden van bewust geworden dat ze als medium meer affiniteit hadden met de abstractie dan met het kost wat kost proberen imiteren (of evenaren) van de...aanvaarden en in zich opnemen, opdat het zich zelf met andere ogen zou kunnen bekijken, zodat ook de toeschouwers het theater met andere ogen kunnen bekijken ? Stella (Rosas) Foto Herman

Nr. 33, Maart 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Johan Thielemans, Erwin... • KRONIEK
Met de hulp van Sacajaweja, de Sos- hone vrouw van een Canadese trapper, Toussaint Charbonneau, wordt de verdere tocht van het gezelschap minder zwaar, zodat slechts één man...Met dit materiaal wordt een kader gecreëerd waarin man/jongen Jan Decorte op de zolder thuis is gekropen met twee vrouwen/vriendinnetjes en liefst vanal 'vieze manieren' wil spelen...De La Barrikade, 15/01/1991) "Ik heb in het Reizend Volkstheater 200 keer De Vrek gespeeld met Luc (Philips), een klein rolletje, maar toch voldoende om de man te leren kennen


Toon volgende resultaten