Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


21 document(en) met "Fondsen" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Luk Mishalle, Paul De Bruyne • Brulin 1982: Van Londen... naar Antwerpen
New York zoekt hij fondsen ter ondersteuning van de culturele ontwikkelingen in zijn land

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Beide situaties zijn in ons theaterbestel helaas verwant: het HTP heeft net als de kleuterjuffrouw geen fondsen om zich rijkelijk aan kostuums te bezondigen

Nr. 7, Juli 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans • Het is vijf voor twaalf voor de...
Wij beschikken werkelijk niet over voldoende fondsen om ons op artistiek vlak volledig te kunnen waarmaken

Nr. 17, Maart 1987 • Michel Uytterhoeven • Op zoek naar de "next wave"
De 15 betrokken theaters hebben de nodige fondsen gezocht (vooral Ford Foundation: 16 miljoen over 3 jaar) en hebben enkele eenvoudige afspraken gemaakt

Nr. 19, September 1987 • Mark Deputter • Drang naar vernieuwing leeft in grootste schouwburgen
Vooral de gemeenschappelijke beschikking over fondsen, maar ook over artistiek en technisch personeel zou het mogelijk moeten maken om op winstgevende manier "onderhoudend theater" te gaan brengen

Nr. 23, September 1988 • Gunther Sergooris • Opera in Vlaanderen: a never ending story?
Daarbij mag men niet vergeten dat ook nog een schuldenput van 500 miljoen moet gedempt worden en dat er tevens fondsen moeten worden vrijgemaakt voor de restauratie van het Gentse operagebouw

Nr. 28, December 1989 • Tom Blokdijk • Werkplaatsen in Nederland
Het geld dat voor ad hoc-produkties beschikbaar is kan bovendien beter ondergebracht worden in fondsen

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Verstockt, Tom Decorte, Pol Arias, Luk... • KRONIEK
Het lijkt mij beter om naar analogie van de Rijksbouwmeester een aantal mensen voor een beperkte tijd te benoemen, die adviseren over de besteding van al die fondsen en de toekenning van incidentele

Nr. 36, December 1991 • Pieter T'Jonck, Peter De Jonge, Dieter Lesage,... • Klapstuk
Van daaruit werkt hij aan zijn verhaal, zijn artistiek vertoog, dat er doorgaans op neer komt dat de overbepaaldheid door de aard van de middelen, de fondsen, wordt verborgen

Nr. 46, Januari 1994 • Eddie Vaes • Lissabon 94 - Antwerpen 93
Pinto Barbosa slaagde er niet in de nodige fondsen te verzamelen om de produktie alsnog te brengen...De eerste belegt haar fondsen weloverwogen, het brandnieuwe miljardenproject in Belèm zat nog voor het cultuurjaar goed en wel begon zelf al in de rode cijfers, maar dat is een ander verhaal

Nr. 47, December 1994 • Johan Thielemans • Toneel over het Kanaal
programmaboekje staat dat de RSC dank zij de internationale tournees de noodzakelijke fondsen binnenhaalt

Nr. 48, Februari 1995 • Pieter T'Jonck, Johan Thielemans • Gerenoveerde theaters in Gent
Door het algemeen stemrecht en door de grote bloei van de coöperatieve 'Vooruit' zouden zij echter tegen het einde van de negentiende eeuw genoeg fondsen kunnen verzamelen om snel na elkaar...Dat alles in de hoop dat zo op termijn nieuwe fondsen kunnen gevonden worden om tot een totale restauratie van het oorspronkelijke decor over te gaan

Nr. 54, Februari 1996 • Jan Goossens • Is kunst genoeg?
jaren vindt hij de nodige fondsen om een produktie in de VS te repeteren

Nr. 55, April 1996 • Bruno Koninckx, Kurt Melens • De tering naar de nering gezet
Meestal spelen we in kleine theaters, die zelf ook geen reserve aan fondsen hebben...Needcompany: Voor elke frank die de Vlaamse Gemeenschap geeft, zoeken wij twee frank in het buitenland.Het probleem is dat die fondsen enkel projectmatig kunnen worden gezocht

Nr. 85, Februari 2003 • Kurt Vanhoutte • Machines op het middaguur: Werkverslag van de...
Toen de Franse regering het project in 1989 annuleerde, zette Fournier de onderneming boudweg verder met eigen fondsen

Nr. 90, Februari 2004 • Erwin Jans • Hoezo, 'allochtonentheater'?: It ain't where your from,...
beoordelaar worden in de eerste plaats fondsen, instellingen en subsidiënten bedoeld)? De eerste vraag brengt de context waarbinnen het kunstwerk iets wil betekenen ter sprake

Nr. 99, December 2005 • Ive Stevenheydens • Venetië versus Istanbul, wie heeft de grootste?
tegenstelling tot Venetië, kon deze biënnale immers slechts met mondjesmaat van overheidsgelden en steun van culturele stichtingen en fondsen genieten

Nr. 99, December 2005 • Elke Van Campenhout • Creatief is troef
Vooral in de culturele sector werd gevreesd dat de ontwikkeling van een beleid rond de culturele industrieën fondsen van de subisidi-eringsposten zou weghalen

Nr. 105, Februari 2007 • Paul Gazzola • Werkt dat, als iedereen altijd bij jou...
Als dit het geval zou zijn, zouden de bestaande fondsen dan niet beter zo geïnjecteerd worden dat het aantal studio’s die reeds functioneren en ruimtes bieden aan de lokale gemeenschap, gesteund

Nr. 106, April 2007 • Ive Stevenheydens • Meeting Points 5
want daar is op dit moment geld voor’. Het is dus geen aandachtspunt dat organisch groeit of vanuit een interesse uit het veld, maar een georganiseerde, draait op westerse fondsen, is één van...De erg kleine fondsen zijn een samenraapsel van Europees geld, Ford Foundation en andere stichtingen zonder artistieke inmenging...Dat betekent dat kunst bijna volledig moet steunen op buitenlandse instellingen zoals Goethe Institut, British Council, Centre Culturel Français en fondsen als Heinrich-Böll-Stiftung, enzovoort


Toon volgende resultaten