Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


5 document(en) met "Fie Dat"Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
Fie Ik ben niet kalm, Juul Dat zoudt ge anders niet zeggen, Fie Denkt ge dat het iets verandert als ge zo over en weer loopt gelijk als nen aap in zijn kot...Fie zwijgt schijnbaar ongeïnteresseerd) Ik zou niet willen dat die iets te kort kwam he, Ne jongen die zo in de put zit, dat zijn vrouwke weg is. Gelukkig heeft hij nog een schoonmoeder, en dat is er...Fie Ik ben niet zo geleerd, en ik versta dat allemaal maar half, maar ik geloof nooit dat er een soort werk bestaat waarin dat ge kunt overleven door anderen kapot te krijgen

Nr. 5, Januari 1984 • Klaas Tindemans • Luk Van Brussel en Vera: Een woestijn...
Vandaar dat sterven (of beter: doodgaan) zo'n vanzelfsprekend, weinig emotief gebeuren is, in al zijn stukken...Luk Van Brussel stelt dat hij geen autobiografische stukken schrijft, of nauwkeuriger, dat al zijn personages "een stukje van mezelf zijn dat ik prijsgeef...Kroetz - krijgen binnen dit concept een bredere dimensie, zodat Van Brussels uitgangspunt, dat het gaat om afsplitsingen van een innerlijke chaos binnen Jeronimus' psyche, meer overtuigingskracht

Nr. 8, September 1984 • Erna Metdepenninghen • Valerie Panov leidt nu de dans
Ballet News van oktober 1981 schreef de eminente Duitse danscriticus Horst Koegler dat het ballet bijzonder lang was (oorspronkelijk bijna vier uur gereduceerd tot drie en een half uur), dat de muziek...Dit ballet, dat handelt over de laatste dagen van Richard Wagner in Venetië en dat gedanst werd op een walgelijke muzikale mengeling van Meyerbeer tot de goddelijke...Wij gaan nog niet euforisch doen maar kunnen toch met genoegen meedelen dat de kalender voor het volgend seizoen boordevol zit,' dat wij aan de lopende band aanvragen voor voorstellingen moeten

Nr. 20, December 1987 • Luk Van den Dries • De schriftuur van Blauwe Maandag Compagnie
Op dat moment begint dan het werk rond de personages: geven van een identiteit, structuren bouwen rond de figuren, aflijning van situaties en confrontaties; dat wordt dan gecombineerd met enig paswerk...Belangrijker is dat de stof gekneed wordt tot eigen spelmaterie, dat Joosten en Cie er eigen accenten in leggen, er een anderssoortige balans in aanbrengen, ook rekening houdend met de acteursmiddelen...En als dat belangrijk zou zijn, ik vind niet dat Handke hierbij verraden wordt

Nr. 30, Juni 1990 • Alexander Baervoets • Danslandschap in Vrije Val De Beweeging
Toch heeft dat alles niet kunnen verhinderen dat -voor een deel mede door De Bewee ging - vele nieuwe choreografen zijn opgestaan en dat dans heden ruimer geprogrammeerd wordt in een groter aantal...De ervaring leerde immers dat choreografen niet altijd naar een precieze datum toe kunnen werken en dat men met een festival alleen, de actualiteit wel eens achterna kan hinken...Door met de strijd De Beweeging was al bij al een geslaagd festival, waarbij vooral opviel dat de interesse voor de dans nog steeds aangroeit en dat te veel would-be-choreografen nog steeds