Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


12 document(en) met "Faust door Brecht"Nr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Controverse opent met De dood van doctor Faust, een 'tragedie voor het variété-theater' van Michel de Ghelderode, vertaald en geregisseerd door Lucas De Bruycker...De enscenering door het Publiekstheater van die bewerking (overigens uitstekend vertaald door Ger-rit Komrij) heeft mij op geen enkel moment duidelijk gemaakt waarom Strauss deze Labiche-vaudeville...Bij Baal wordt dit geaccentueerd door de permanente aanwezigheid van de technische assistentie en haar apparatuur op het speelvlak, en door het gedeeltelijk afbouwen van het decor tijdens de

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
de praktijk dringt hij in het begin aan op sobere, bijna abstracte ensceneringen gekenmerkt door het expressief gebruik van slechts enkele betekenisvolle rekwisieten...Bonds 'sociaal realisme' spitst zich toe op de relatie tussen het individu en zijn maatschappij en vervangt psychologische motivatie door maatschappelijke causaliteit...Xenia's nederlaag en Marthes dood doen het verleden verstommen; door de liefde tussen Ann en David krijgen het heden en een positievere toekomst een kans

Nr. 16, Januari 1987 • Klaas Tindemans • Hamlet in de Borinage
Op die manier valt het stuk in twee delen uiteen: Jonathans verleden door de ogen van zijn moeder bekeken, en Jonathans heden als een dialoog tussen zoon en (dode) vader...Vandaar de radicale ingreep, het Ver-fremdungseffekt, dat in zijn brutaliteit overigens meer naar de late Strindberg (Droomspel) verwijst dan naar Brecht: de blik van Alice, de moeder, relativeert...Brecht als een uitvlucht: is het een probleem voor de schrijver of voor de regisseur

Nr. 16, Januari 1987 • Klaas Tindemans • Waal in hart en nieren: Jean Louvet,...
Net zoals Brecht ontsnapt Louvet aan het naturalisme door de werkelijkheid van de droom op te roepen, door terug te grijpen naar een primitief, doorzichtig expressionisme à la Strindberg...Mephistofeles wordt door God gezonden om Faust zijn vals idealisme te ontnemen...Ongewild leert hij Faust, die overigens zijn idealisme al kwijt was, iets nieuws: ongecompliceerd sexueel verlangen, dat zelfs wederzijds wordt bij de hoer Gretchen, en wordt gestimuleerd door

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Het spel wordt structureel op gang gehouden door een "gedachtenmachine" van de Jongen - bediend door de "werklieden" - die, afwisselend, ofwel zelf het verloop bepaalt, dan wel gebruikt wordt, door de...deze taalstrijd, die eigenlijk geen winnaar of verliezer kent, slaat de balans, door toedoen van het publiek, door in het voordeel van de dealer, want Isaach de Bankole krijgt langzaam maar zeker de...Deze referentie wordt nog versterkt door hun sjofele plunjes en het beeld van de doodlopende straat, dat opgeroepen wordt door de twee tegenover elkaar geplaatste publiekstribunes, aan één kant

Nr. 35, September 1991 • Benoît Vreux • Boekbespreking
Nummer 38, samengesteld door Serge Saada en gepubliceerd met steun van het Maillon in Straatsburg laat negen regisseurs aan het woord, die hun doorbraak beleefd hebben tijdens de jaren 80...Alsof Tsjechov, Shakespeare en Mozart, door het creëren van wat achteraf hun laatste werk zou zijn, aanvaardden uiteindelijk nog slechts met zichzelf geconfronteerd te worden...Het testamentair theater valt niet altijd samen met het ultieme oeuvre: denken we maar aan het Leven van Galilei, de dialectische versie van Faust door Brecht, of De Droom van Strindberg

Nr. 35, September 1991 • Klaas Tindemans • 'Was ist des Teutschen Vaterland?' De besmette...
Dat die aardkorst, in Pommeren en elders, niet alleen door chemisch afval, maar ook door menselijke schande vervuild is, die overweging ontbreekt...De logica van het Derde Rijk is niet op één lijn te stellen met de logica van de Franse Revolutie, die immers niet door natuur en 'Blut und Boden' bepaald werd, maar door het sociaal-contract-denken...Die oudere generatie heeft zich een paar maand later gewroken op die jeugdige voortvarendheid, door de slogan 'Wir sind das Volk' te vervangen door 'Wir sind ein Volk' - tot groot jolijt van Kohl

Nr. 49, April 1995 • Ludo Abicht • Zestig jaar vreemdeling
Etcetera: Uw in het Engels geschreven teksten wemelen van citaten uit en verwijzingen naar de klassieke Duitse literatuur, van Goethe en Schiller tot Bertold Brecht...Requiem voor een spion verwijst heel duidelijk naar Faust en Mephisto, maar de receptie hangt natuurlijk af van het publiek...Daaruit resulteert de spanning: de auteurs stellen de wereld, die door het publiek aanvaard wordt, altijd in vraag

Nr. 51, Augustus 1995 • Peter Anthonissen • De realiteit opnieuw bekijken
zijn enscenering vermijdt hij, op enkele door Kushner aangegeven momenten na, de licht-decadente bombast die eerdere opvoeringen van Angels in America kenmerkte...Door de interpretatie zo breed mogelijk te houden, kan de toeschouwer zich mee daartussen gooien...De Morgen 23/1/93) Een realistische, sociaal-politieke mokerslag als Faust van De Trust moet je van Cassiers niet verwachten

Nr. 71, Maart 2000 • Erwin Jans • De honden van King Lear
Ze behandelen voorstellingen van Tg Stan (Een vijand van het volk), Guy Cassiers (Faust), Needcompany (The Snakesong Trilogy), Blauwe Maandag Compagnie (Ten Oorlog), Peter Sellars (The Merchant...Maar door dit te schrijven roept hij die verdwenen voorstelling alsnog als een geestesverschijning in zijn tekst weer op...Meestal wordt de voorstelling pas na één derde van het opstel geïntroduceerd en vooral via de tekst: veel Shakespeare, maar ook Goethe, Ibsen en Brecht

Nr. 82, Juni 2002 • Loek Zonneveld • Heerlijk, helder toneelspelen!
adagium van Heiner Müller: ‘Brecht spielen ohne ihm zu kritisieren, ist Verrat’. De anarchie uit het motto van het NNT zal Brecht absoluut niet hebben aangesproken (hij was het tweede deel van zijn loopbaan...De gangster Ui (Wolter Muller), in deze enscenering opvallend bescheiden gespeeld als een verlegen loser, werd hier achtervolgd door een door Brecht niet bedachte pendant, de in een rolstoel...Terpstra weet uit ervaring (onder meer door zijn avontuur in Rotterdam), dat het kortlopende bondgenootschap dat toneelmaken altijd is, gekenmerkt kan worden door een bloedspoor van verraad en lafheid

Nr. 111, April 2008 • Eric De Kuyper • De vergeten kant van Maurice Béjart
Het moment waarop het regietheater ook op de opera zou worden toegepast (door bijvoorbeeld een Giorgio Strehler of een Ruth Berghaus) lag nog ver in het verschiet...Bert Brecht en... Paul Claudel (vooral dan met diens Le Soulier de satin) fungeerden hierbij als wegbereiders...Zijn drames of opéras lyriques als La Damnation de Faust of Roméo et Juliette werden niet tot het operagenre gerekend en werden zelden uitgevoerd


Development and design by LETTERWERK