Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


61 document(en) met "Experiment en Kwaliteit'-motto" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
Zij lijken ook een alternatief te willen bieden voor de al dan niet vermeende logheid en/of grootschaligheid en/of officialiteit van stadsschouwburgen en culturele centra...Alvorens een definitief oordeel te vellen is het belangrijk de aard en de kwaliteit van de voorliggende programma's te onderzoeken, evenals oog te hebben voor de ontwikkeling die de verschillende...Dat Het Trojaanse Paard niet in Antwerpen of Gent te zien was, en wel in Kortrijk en Leuven, stelt duidelijk een organisatorenprobleem: zelfs als de kwaliteit onmiskenbaar is, is er nood aan een

Nr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
Je kinderdromen realiseren, is een luxe die niet iedereen gegeven is, maar het is ongehoord hoe sommige beleidsmensen en organisatoren blind zijn voor kwaliteit...Paul De Bruyne en Jef De Roeck Tone Brulin: Basic Facts and Figures 1926 : ° 11 mei; 1943-46: Nationale Hogeschool voor Architectuur en Sierkunsten (Brussel); 1946-49: Studio van het...Was medestichter van Tijd en Mens en Gard Sivik

Nr. 4, September 1983 • Paul De Bruyne • Exit Proloog
De minister dacht zo een oplossing gevonden te hebben 'die relatief de geringste schade toebrengt aan de diversiteit en de kwaliteit van het Nederlands toneel'. De reactie van de...Hoewel ik de jaren voordien Proloog een enkele keer vond swingen als Rod Stewart, en met bewondering zag hoeveel energie de groep kon opwekken in vermolmde kunst- en arbeidersmilieus...En de methode was waardevast: daar kwamen produkties uit en een bepaald publiek zag die zitten

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
nemen volgens de bezwaren en de middelen van de verdediging, naar uw geweten en uw innige overtuiging, met de onpartijdigheid en de Vastberadenheid die een rechtschapen en vrij mens betamen...Slecht 2 provincies en amper 6 voorstellingen... Is de kwaliteit in de andere provincies niet voorhanden...Op dat nevenschikkend mechanisme is de vertoning gebouwd: ze bindt binnen en buiten, ruimte en tijd, autobiografie en algemeenmenselijkheid, intimiteit en maatschappelijk gebeuren, visuele indrukken

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans • DE MUNTSCHAUBUHNE IN Cosi fan Tutte
zusjes, trouwens). Laten we dat onderzoeken, zegt Don Alfonso, en wedden dat het niet waar is. De twee jongelui aanvaarden de weddenschap en lenen zich tot een wetenschappelijk-psychologisch experiment...Met het verschijnen van Leopold II verandert de sfeer in Wenen, en het 'lichtzinnige', 'immorele' stuk van da Ponte en Mozart blijkt plots tot een voorbije tijd van vooruitgang en vrijmoedigheid te...Cosi fan Tutte Voorstellingen Cosi fan Tutte te Rijsel in het Grand Théâtre op 28 en 30 oktober en 1 en 4 november 1984 COSI FAN TUTTE libretto : Lorenzo da Ponte ; muziek ; W.A

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
oneerlijk is de uitspraak dat het werk aan De Collega's slechts één facet is van het MMT "en toevallig het minst experimentele, het minst avantgardis-tische". Het MMT-werk heeft met avantgardisme of experiment...de Inquisitie, en finaal de komst van Alva, waarbij de verstrengeling van religieuze en politieke rebellie, en de onderdrukking daarvan, helemaal manifest werd -- is genoegzaam bekend...Het stuk heeft, op een paar zinnen na, te weinig kwaliteit op zich, en ten opzichte van het vroegere Arca-repertoire (m.n

Nr. 11, Juni 1985 • Luk Van den Dries • KAAITHEATER
Dat geeft blijk van een groot vertrouwen in de kunstenaar en een flair voor artistieke risico's. Jan Fabre en Steve Paxton zijn het vertrouwen meer dan waard: hun produkties behoren tot het beste van...Plots bleek dat auteurs als Tjechow, Hebbel, Molière niet per sé vervelend moeten zijn; dat er met spanning en plezier kan geluisterd en gekeken worden...Decortes Maria Magdalena en Gosch' Der Menschenfeind, en bovenal het ongelooflijke acteerniveau in al deze produk-ties: het zijn stuk voor stuk referentiepunten in de receptiegeschiedenis van de toeschouwer en

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
De regie- en decoraanduidingen van Strindberg worden trouw gevolgd en af en toe omgezet in sprekende beelden die de verhouding tussen de vader-ritmeester en de hem omringende personages juist...Het vraagt een enorme kracht en moed om je oorspronkelijke bezetenheid ondanks alles door te drukken én daarbij ook professionele kwaliteit te bereiken...Deherts Nora-interpretatie en de brochure over kritiek hebben veel met mekaar te maken en wel in dat ene essentiële gegeven dat het werk van Gilis en Dehert tegelijkertijd boeiend en toch uitzichtloos

Nr. 12, Januari 1985 • Johan Thielemans • PETER BROOK
Jean-Louis Barrault had in 1968 in het kader van het Théâtre des Nations aan Brook en de Royal Shakespeare Company voorgesteld om met acteurs van verschillende nationaliteiten een experiment op te...Het hele avontuur leverde een gefilmde documentaire op, waarin een scène het absurde en naïef romantische van de hele onderneming prachtig toont: een Griekse acteur en een Franse actrice, met het hele...Daarnaast toonde het boek aan dat mensen, wanneer ze en water en voedsel ontberen, volledig egoïstisch en wreed worden: dit einde van de moraal sloot prachtig aan bij het diepe pessimisme dat we bij

Nr. 13, April 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Theo Van Rompay • Bij de aanvaarding van een erfenis
Wat verstaat u onder de combinatie van kwaliteit en aanlokkelijkheid voor een groot publiek...En als ze meneer Van Slembrouck en mevrouw Van Pottegem daar zetten, komen er heus minder mensen opdagen...Dat hoort bij het experiment, dat weet ik wel, en als er geen experiment meer is, dan is alles gedaan

Nr. 16, Januari 1987 • Johan Thielemans • Een opera voor Vlaanderen?
Mortier heeft gekozen voor het internationale operaleven en heeft, net zoals Wenen, Parijs en nu Amsterdam, daarbij kunstenaars op het oog die binnen dat internationale circuit functioneren...Men beschikt over weinig geld en toch wil men kwaliteit brengen...Alleen lijkt het erop dat fundamentele vragen over de eigenheid en de specifieke taak van een gezelschap in Antwerpen en Gent niet gesteld zijn

Nr. 18, Juni 1987 • Leo Geerts • Waarborg voor continuïteit en traditie
Er is slechts één uitgebouwde theaterinstelling voor kinderen en jongeren die een minimale garantie biedt voor continuïteit en traditie...En onze groep medewerkers is trots op zijn werk en daardoor zeer gemotiveerd...En onze bezoekers zijn trouw en enthousiast: wij spelen voor zalen van gemiddeld 420 man

Nr. 18, Juni 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Kinderen hebben recht op theater
ter beschikking stelt en daardoor de vicieuze cirkel van "minder geld, dus minder kwaliteit, dus minder waardering" bestendigt; - bij de derderangsbelangstelling van vele organisatoren die aan de...functies als auteur en regisseur, het huidige jeugdtheater meer stevigheid begint te ontwikkelen en in zijn tendensen aansluiting zoekt bij genoemde voorbeelden: - de gekozen scenario's worden meer en...Pedagogie en moraal verdwijnen; suggestie en sfeer komen in de plaats en geven een grotere vrijheid aan de interpretatie van de toeschouwer; - ook de scenografie krijgt meer

Nr. 18, Juni 1987 • Mark Deputter • Mark Deputter
Zelfs de meest rudimentaire communicatietheorie - en dat theater communicatie is, daar kan geen twijfel over bestaan - gaat uit van de premisse dat betekenis en zintoekenning gebeurt ter hoogte van de...Het hoort nu eenmaal tot het wezen van experiment en avant-garde dat ze de geijkte, algemeen aanvaarde theatercodes openbreken en op zoek gaan naar andere methodes en kanalen om communicatie tot stand...De enige zinvolle vraag die je je daarbij kan stellen, is die naar de kwaliteit en de relevantie van de manier waarop de theatermaker zijn medium heeft bespeeld

Nr. 19, September 1987 • Mark Deputter • Wiener Festwochen 1987
Theater der Freien Volksbühne, Hans Neuenfels, rond wie een kleine "Personale" was opgezet met vertoning van zijn films en twee theatervoorstellingen: Elektra (Eu-ripides) en, als "Festwochen-Eigenproduktion...Om dat te benadrukken werd het onderdeel "Junge Festwochen" opgezet, dat naast popconcerten en het experiment van het Vienna Art Orchestra, kleine alternatieve ensembles uit het buitenland voorstelde...De bedoeling daarbij was een overzicht te bieden van verschillende tendensen en ontwikkelingen binnen het Europese kindertheater; vandaar éénmansvoor stellingen, stadstheaters en groepen uit de

Nr. 19, September 1987 • Mark Deputter • Drang naar vernieuwing leeft in grootste schouwburgen
Kwaliteit heb je er wel voor en het valt te verwachten dat ze in de komende jaren een hoogstaand oeuvre zullen opbouwen, maar even waarschijnlijk is het ook dat Wenen daarmee nog geen aktief...Daar leeft een drang naar experiment en vernieuwing, daar worden de duidelijkste cultuurpolitieke keuzes gemaakt...kamertheaters die in de jaren 1950 en '60 de "existentiële" auteurs op de planken brachten: Die Tribune, Experiment, Theater beim Auersperg, ... Andere ensembles willen wel bewust "op zoek", maar missen talent

Nr. 21-22, Mei 1988 • Karel Van Keymeulen • Eva Bal:
En alsof het theater mee ouder en rijper werd slopen meer onderbewuste tema's binnen, betutteling of moralizering was hoe dan ook uit den boze, maar de donkere tot meer abstracte zijde van tieners en...Ik had er veel gewerkt op ritme en beweging en wou dat mijn acteurs de eerste 14 dagen hun mond zouden dichthouden en me de kans gaven allerlei oefeningen te doen om dan te zien waar we het over eens...De pijlers van dit theater zijn zin voor experiment, inspiratie en betrokkenheid

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
tuinen of bergachtige landschappen en komen ze moeilijk los uit het systeem van steracteurs en "emplooien" (minnaarsrollen, kokette- en karikatuurrollen,...). De intellectuelen en de culturele elite heeft het...Het is maar zeer de vraag of de massa die de voorstellingen van het Volkstooneel bijwoonde, kwam voor het visuele experiment of omdat ze zich politiek en filosofisch met het gezelschap identificeerde...Volgens hem zijn er twee tendensen in het publiek: de toeschouwers die belangstelling hebben voor degelijk traditioneel werk en de supporters van het moderne visuele experiment

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
theaterlandschap in Vlaanderen sterk uitgezet en worden allerlei grenzen overhoop gegooid: tussen professioneel en amateur, tussen auteur en bewerker, tussen dans en theater, enz...Dit mondt uit in de chaotische theaterpraktijk van vandaag waarin grenzen tussen klein en groot, avant-garde en traditie, experiment en vernieuwing, nog moeilijk localiseerbaar zijn...Wie dat niet haalde -- en dat hoeft niet echt om reden van een mindere kwaliteit te zijn, zoals Anniek Grobben beweert --, kon op niets terugvallen

Nr. 23, September 1988 • Alex Mallems • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Pierre Romans compileerde, herschreef en bewerkte Tsjechov-fragmenten uit De Meeuw, De Kersentuin en de novelle Het Duel; Koltès en Emilfork schreven nieuw werk...te boeien) en natuurlijk door de kwaliteit van zijn produktie...De Trojaanse Vrouwen is namelijk een multidisciplinair project waarbinnen choreografie en lichaamsbeheersing, zang en stembeheersing, het aanleren van de Oudgriekse teksten en tenslotte ook nog het


Toon volgende resultaten