Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


25 document(en) met "Etcetera Werkgroep" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 5, Januari 1984 • Paul De Bruyne, Luk Van den Dries • Karel Poma in de aanval
En voor de rest is hij een vriendelijke baas die met veel goodwill alle vragen van Etcetera beluistert en dan vol verve beantwoordt...Als elke goede politicus slaagt hij erin hardnekkig zijn eigen opvattingen en vaagheden vast te houden en de kronkels van de Etcetera-hersenen niet te volgen...Toch levert precies de Werkgroep Vormingstheater procentueel het meest in, ondanks de hoge eigen inkomsten

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
Werkgroep Theater het absurde repertoire spelen, zonder veel opsmuk...Etcetera 1, 3 en 5). De nieuwe produktie van Jan Fabre, De macht der theaterlijke dwaasheden, ging in première op 11 juni (Venetië); 15-16 juni (Nancy), 21-22 juni (Amsterdam), 24 juni (Rotterdam), 27...Antwerpen) in SSST voor grotere theaterprodukties (receptief) wordt veel aandacht besteed aan kindertheater door Sfinks-A. Alles zonder subsidies (Zie Etcetera 2) (K.T

Nr. 9, Januari 1985 • Alexander Baervoets • SUR LE PONT D'AVIGNON
1974 stelde Liebermann Carolyn Carlson aan om een moderne dansgroep te begeleiden binnen het kader van de Opéra, in de vorm van een experimentele werkgroep...Alexander Baervoets (1) Etcetera, nr

Nr. 12, Januari 1985 • Redactie Etcetera • De RAT roept op, Etcetera antwoordt: DAN...
Dat moet immers eventueel óók kunnen leiden tot 'het annuleren van elk mogelijk decreet'. We willen in dit en in volgende nummers van Etcetera punten aansnijden die binnen een fundamentele...Etcetera 11). Het repertoiretheater Het wordt stilaan duidelijk dat de ver-scheidendheid van een theaterlandschap niet het gevolg kan zijn van een mechanistische invuloefening van...van welbepaalde functies, bij voorbeeld van de functie 'repertoiretheater'? In Etcetera 11 wezen we reeds op de behoefte om de inhoud van het gegeven 'repertoiretheater' nader te omschrijven

Nr. 15, September 1986 • Wim De Mont • Seizoen '86-'87
De verwachtingen zijn hooggespannen - dat weet kersverse directrice Ivonne Lex wel (zie Etcetera 13). Shakespeare, Sartre, Pirandello, De Filippo, Von Horvath, het kan wel wat worden...overigens vindt u de mooie tekst van Le diable au corps in deze Etcetera). Het Brussels Kamertoneel (BKT) krijgt iets meer dan een miljoen fr...En de Werkgroep voor Vormingsteater ('Vuile Mong'), die als enig D-gezelschap zijn subsidies een weinig naar beneden zag gaan, werkt aan een project rond politieke vluchtelingen (tekst: Pierre Plateau

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
Etcetera ontving Het teater zoekt... Zoek het teater Na drie bij Soethoudt uitgegeven boekdelen over politiek theater, zijn de overblijvende leden van de werkgroep "Vormingsteater" van...Ook het feit dat de gedecimeerde werkgroep steeds meer afhankelijk is van het seminariewerk van studenten, heeft wellicht zijn tol geëist...Etcetera nr 10), Robert Marcel in 1935 naar dit ensemble

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Sinds de samenwerking aan het Civil Wars project (zie Etcetera 6) lijkt Wilson een bestendige Müllerop-dracht gekregen te hebben: in Al-kestis verwerkte hij het stuk Bildbe-schreibung, hij regisseerde...Etcetera ontving Vlaams Theater jaarboek 1985-1986 Theater is een directe, onmiddellijke kunst...Hebben hun medewerking al toegezegd: Roger Van Ransbeek voor de Vlaamse Toneelauteurs, Rudi Vanschoonbeek voor Dedalus, Georges Adé voor Diapason en Johan Thielemans voor Etcetera

Nr. 23, September 1988 • Etcetera • Raad van Advies voor de Toneelkunst ...und...
Karel Poma, minister van Cultuur, in Etcetera 5) Juli 1984 "De nieuwe adviescommissie lijkt op het eerste gezicht inderdaad samengesteld vanuit een bredere basis...Etcetera 12) April 1986 "Wanneer dit nummer van Etcetera verschijnt zal Minister Dewael voor het eerst gepraat hebben met zijn Raad van Advies voor de Toneelkunst (RAT). Om nieuwe...Etcetera 20) 11 juni 1988 De samenstelling van de nieuwe Raad van Advies voor de Toneelkunst wordt in de pers bekendgemaakt

Nr. 24, December 1988 • Theo Van Rompay • Dan maar de RAT afschaffen?
de samenstelling van de nieuwe RAT (zie Etcetera 23 voor de volledige tekst), ondertekend door een 25-tal prominenten uit de theatersector...Etcetera 23 kon u lezen dat tientallen mensen uit het kinder- en jeugdtheater dit ten stelligste bestrijden...de Werkgroep Toneel zetelt minimaal 50 % acteurs en regisseurs, aangevuld met organisatoren, producenten, programmeurs, enz

Nr. 28, December 1989 • Klaas Tindemans • HET CENTRUMDECREET
Hoe spel je discussie ? In Etcetera 26 schreven we over het ontwerp podiumkunstendecreet van Patrick Dewael en over het voorstel-theaterdecreet van de SP : "Geen van beide teksten zal zonder...de randstadgezelschappen in Nederland) af te sluiten, blijkt niet tot deze werkgroep te zijn doorgedrongen...Ten vierde: de samenstelling van de Raad voor de Podiumkunsten, een probleem waar de werkgroep nog niet uitgeraakt was en waar ze voorstellen overliet aan de Executieve zelf

Nr. 49, April 1995 • Gunther Sergooris • Verzuchtingen van het muziektheater
Etcetera: De 'Werkgroep muziektheater', wat is dat eigenlijk...Bruneel: De Werkgroep muziektheater maakt deel uit van de 'Vereniging van Directies voor Podiumkunsten' (VDP). Dat is een belangenorganisatie, die het hele veld van de podiumkunsten vertegenwoordigt...Etcetera: Jullie formuleren naar het beleid toe uitdrukkelijk de eis om een minimum-subsidie van zes miljoen

Nr. 66, December 1998 • Marleen Baeten • De esprit bewaren
Etcetera nr...Ik voelde me aangesproken toen Marianne Van Kerkhoven zich op het colloquium van de werkgroep Kunstencentra van de Vlaamse Directies Podiumkunsten (19/6/98, Oostende) afvroeg of de kunstencentra zich...Op het colloquium van de VDP-werkgroep Kunstencentra bleek dat het hen aan een eenvormige visie over hun (gewenste) positie ontbreekt

Nr. 67, Maart 1999 • Marianne Van Kerkhoven • De dramaturg als roerganger
Sauer: Je hebt een standaardpakket met theoretische vakken en wetenschapsfilosofie en daarnaast is het gewoon 'uitzoeken' en geluk hebben om bij een leuke werkgroep terecht te komen...Etcetera: Globe was jouw eerste plek...Etcetera: Totnogtoe hebben we het vooral ge-had over de artistieke relaties van de dramaturg met regisseur, acteurs etc, maar de relatie van de dramaturg met 'het apparaat' moet artistiek ook 'kloppen

Nr. 68, Juni 1999 • Marleen Baeten • Sociaal en artistiek beleid: water en vuur?...
Etcetera: Ie schetst nu de situatie waar je vorig jaar voor stond...Etcetera: Zijn er veel acteurs aangesloten bij een vakbond...Etcetera: De vdp vertegenwoordigt alleen de gesubsidieerde gezelschappen en organisaties, jullie kunnen dus alleen maar praten vanuit het reeds goedgeorganiseerde segment van het theaterveld

Nr. 82, Juni 2002 • Marianne Van Kerkhoven • Stadstheaters - deel 3: Publiekstheater Gent
Etcetera 77 en 80 kwamen respectievelijk Het Toneelhuis en de bottelarij/KVS aan het woord...domien van der meiren: Vandaag, na een half jaar werken, is er echter al een relatie aan het ontstaan met de Kopergietery, richting kindertheater, en zetelt Dirk in de Werkgroep Volkstheater van de...Misschien verschilt die manier van werken zelfs niet zo heel veel van hoe het bij Jean-Pierre gebeurde; daar werd ook met een kleinere werkgroep vergaderd, alleen had hij het laatste woord

Nr. 85, Februari 2003 • Geert Sels • Kunst in de ban van het getal
Als de autonomie van de kunst een schaduwzijde heeft, is dat 6 O O O etcetera 85 Directeur Teatro Garibaldi in Palermo...De werkgroep van Kunst en Democratie spreekt in dat verband van 'een anti-elitaire elite'.8 Dat is een groep die het voor het zeggen heeft en de sleutels voor de publieke opinie in handen heeft

Nr. 86, April 2003 • Marleen Baeten • Walter Verdin: Beeld - muziek - theater:...
Op een zondagnamiddag heb ik naar Jan Decorte etcetera 86 OOO 17 Louvain-les-Bains GRASGROEN (1980) foto walter verdin (in wijzerzin, vanaf linksboven: Myriam van Haute...Op het einde van die periode heb ik een dansvideocursus gegeven op vraag van de VideoTanzPreis (SK Stiftung Kultur), etcetera 86 ©#® IQ waardoor mijn interesse voor...Ik hou van heel lange performances; ik hou ook van een 'gebeuren', met 22 © © © etcetera een begin en een einde

Nr. 86, April 2003 • Marleen Baeten • Culturele competenties verhogen: Ann Olaerts over kunsteducatie...
ETCETERA: Ik denk dat nogal wat mensen behoefte hebben aan een kader (historisch, cultuurfilosofisch...) van waaruit ze aan diverse artistieke activiteiten kunnen deelnemen...ETCETERA: Op 18 februari 2002 ondertekenden minister Vanderpoorten en minister Anciaux een 'protocol van samenwerking met betrekking tot cultuur en onderwijs'. Welke waren de ambities...ETCETERA: Is liet de bedoeling om cultuur ook een plek te geven in de onderwijsprogramma's? OLAERTS: Ondanks alle goede bedoelingen en interessante praktijken die er in de loop der

Nr. 87, Juni 2003 • Jeroen Peeters • Waarom al die vragen?: het interview als...
Er lijkt me nood aan een nieuwe schriftuur, ook al omdat daar vanuit het artistieke veld zelfvraag naar is. De dialoog waarin Marianne Van Kerkhoven en Sara De Bosschere samen hardop denken (Etcetera...150-151) Aan de hand van verscheidene etappes in zijn opleiding als danser, 64 O O O etcetera 87 brengt Charmatz liet thema 'pedagogie' aan de orde, een...Hier vinden bepaalde elementen uit dat onderzoek alsnog een plek, en wordt ook het voorstel van de werkgroep 'École' afgedrukt

Nr. 91, April 2004 • An van Dienderen • Collectiviteit in beeld: Het productieproces van The...
46 9 9 9 etcetera 91 De oneindige relatie tussen woord en beeld Toen ik voor Canvas werkte, kreeg ik de opdracht een reportage te maken over een migrantenfamilie...Dat bestaat erin de codes van beide types van deelnemers proberen op elkaar af te stemmen, door te leren luisteren en verwoorden, en aan beide kanten te willen leren hoe en waar ver- etcetera...54 9 9 9 etcetera 91 Het imponerend effect van de fictie-crew werd gedeeltelijk veroorzaakt door het aantal crewmensen en hun werkorganisatie, maar ook door een


Toon volgende resultaten