Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


107 document(en) met "Essays van " • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 44, Februari 1994 • Etcetera JAARGANG 12, NR 44, FEBRUARI 1994
THEATER / DANS / OPERA JAARGANG 12 , NR 44, FEBRUARI 1994 Afgiftekantoor Gent X EXTRA D I K NUMMER Dansende hoofden Klapstuk 93 en de filosofie van...de hedendaagse dans James Joyce bij het Kaaitheater Büchner en Beckett bij Hollandia Guy Joosten als operaregisseur Pat Van Hemelrijck de schepper...Kameropera Transparant een nieuwe koers Het ABC van het kleutertheater Essays van Peter Stein Rudi Laermans Marianne Van Kerkhoven

Nr. 44, Februari 1994 • Peter De Jonge • De algemene poëzie van het handelen
Er is het zeventiende-eeuwse hoofd van de affiche, een hoofd in profiel waarop de zetels van de equivalenten van de drie zijnswijzen van de wereld (mundus sensi-bilis, mundus imaginabilis, mundus...Tijdens Klapstuk verschenen vier cahiers van De dans verschriftelijkt: Filosofie van de dans van Paul Valéry, vertaald door Piet Meeuse, het dubbelessay Esbracejar/ Physical Paradoxes van Rudi...Voor Meg; Stuart is theatraliteit vooral gedacht in het paar kijken-bekeken worden: de subtiele regie van de blik van de toeschouwer in Disfigure Study door de isolatie van lichaamsdelen tegenover het

Nr. 46, Januari 1994 • Stefan Hertmans • De Nijinski-gedichten van Stefan Hertmans
Uit zijn romans, verhalen, essays en gedichten is al ten overvloede gebleken dat ook volgens Stefan Hertmans (1951) - naar het bekende woord van Hugo Claus - een kunstenaar geen Neanderthaler is die...de nabijheid van de graven van Gaetano Vestris, zijn grote 18de eeuwse voorganger, en Théophile Gautier, die niet alleen als dichter, maar ook als vermaard balletcricitus, én als de librettist van...Het leven van een mens leest men af in een netwerk van namen: van plaatsen, verwanten, vijanden,... Op die manier ontmoeten we Romola, Vestris - die met Nijinski het epiteton dieu de la danse moet

Nr. 46, Januari 1994 • Fred Six • De kaap genomen
deel 1 van Het vel van Cambyses bundelde Marianne Van Kerkhoven een aantal essays over theater "waaruit een bewustzijn sprak omtrent welke kapen het theater op dat ogenblik moest nemen". Fred Six wil...De sporen van die boeiende interactie in het kritisch denken over theater zijn terug te vinden in de bijdrage van Marianne Van Kerkhoven in Het vel van Cambyses II, een dossier dat deel uitmaakt van...Het tweede deel van dit boek bevat essays over fotografie, film, televisie en video

Nr. 46, Januari 1994 • Pieter T'Jonck • De erotiek van een pas die danspas...
Echo's van die gedachte vind je erg vaak terug in literatuur over dans, of het nu gaat om essays, verhalen, recensies en memoires van dansers...wat de denken van die andere reducerende strategie, die Weremeus Buning aanklaagt in Dans en betekenis: dat men steeds wil weten wat een dans betekent, in plaats van zich, zoals bij het beluisteren...Het ambitieniveau van de bundel is echter beperkt: het is een eerste ontginning van een gebied dat in onze taal nauwelijks thematisch ontsloten is. Een groot aantal filosofen, schrijvers en

Nr. 46, Januari 1994 • Johan Wambacq • Geachte lezer,
Die nobele inzet is ook de zwakke plek van Etcetera, daar hoeven we geen tekeningetje bij te maken...Ondertussen was er de suggestie van de Subcommissie podiumkunsten van het Vlaams-Nederlands Cultureel Akkoord dat één enkel theatertijdschrift voor het hele taalgebied wenselijk is en dat Etcetera...De redacties van de drie bladen vragen zich af of dat nou wel een goed idee is, en of de tijd er rijp voor is. Dat soort dingen kan of mag je niet forceren

Nr. 47, December 1994 • Pascal Gielen • Theatercritici op het podium
Daarnaast had ik een interview met verschillende theaterrecensenten, waaronder Wim Van Gansbeke, Edward Van Heer, Pieter T'Jonck, Tuur Devens, Ingrid Van Der Veeken, Alex Cop, Filip Decruynaere...Na analyse van zowel theaterrecensies als -essays blijkt dat deze vermeende subjectiviteit echter op een grote common sense berust...werd er een nieuwe pot gecreëerd van 42 miljoen voor 'sociale overgangsmaatregelen'. Opvallend hierbij is dat juist die gezelschappen die omwille van hun 'artistieke irrelevantie' van de R.A.T

Nr. 47, December 1994 • Marianne Van Kerkhoven • Jac Heijer
Uiteindelijk gaat het hier 'slechts' om krantenartikels: geen lang doorvroede essays, maar 'onmiddellijke' stukjes onder de druk van deadlines neergeschreven; doorheen deze recensies, in kleine...ondergaan, hoe minimaal ook; en zo worden de relaties, de verhoudingen en waarden van elk kunstwerk ten opzichte van het geheel opnieuw geijkt'. Met dit soort van ijken en herijken was Jac Heijer constant bezig...van een heel andere opvatting van theater dan die van de Newyorkse Wooster Group, ook een groep die zich, in de voorstelling L.S.D

Nr. 50, Juni 1995 • Paul Demets • Het gedanste Voorland
Ik was in mijn eerste ontwikkeling al een kind van de "beschaving van het beeld", ook al was die nog in haar begintijd, nog ver verwijderd van de inflatie van vandaag de dag...Wat de dans met de muziek verbindt, is het naar buiten treden van ritme en maat en in de vereniging van beide, het invullen van de tijd met de ondeelbare inhoud van een dynamische verbinding van fasen...soms te weinig doordacht was in functie van de profilering van de personages en dat te veel een samenraapsel was van allerlei dansstijlen - van hedendaags tot klassiek -, zonder dat dat verantwoord werd

Nr. 52, Januari 1995 • Jürgen Pieters • Voor een kritiek van onbegrip en ironie
decortjes, het interviewen van acteurtjes en/of regisseurtjes en het van de vergetelheid redden van leuke weetjes...Een boude veronderstelling misschien die het waanbeeld oproept van een alle gevoel voor proporties verliezende wereld waarin de reus Ivo van Hove het gezelschap van de dwerg Edward Van Heer naast zich...Die ironie is in mijn ogen dé voorwaarde voor de kritische houding die Gérard Defaux aan de basis van de essays van Montaigne zag liggen: schrijven als de driele

Nr. 53, December 1995 • Register Etcetera jaargang XIII (1995), nrs 48...
Myriam, nr 49 p 28 Van Istendael, Geert, nr 53 p 3 Van Kerkhoven, Marianne, nr 50 p 29, nr 51 p41 Van Looy, Wouter, nr 48 p 17 Van Rompay, Theo, nr 53 p 20 Van Royen, Alex, nr 52 p 25 Van...de Velde, Jaak, nr 53 p 6, nr 53 p 11 Van Dillen, Bianca, nr 52 p 33 Van Gansbeke, Wim, nr 50 p 17 Van Goethem, Geert, nr 49 p 43 Van Heddegem, Johan, nr 53 p 19...State of the union bij de opening van het Theaterfestival 1995, nr 52 p 2 Van den Dries, Luk, Redactioneel ter gelegenheid van Etcetera nr 50, nr 50 p 2 Van Imschoot, Myriam, Hoge

Nr. 55, April 1996 • Geert Opsomer • Herhaling, waanzin, discipline
Er wordt van uitgegaan dat Fabre door de grote exposure van herhaling een abtraheringsproces a la Kandinski inzet, dat leidt tot de verkenning van de nulgraad en van de grenzen van de verschillende...Verhaallijnen In de loop van het betoog worden erg bruikbare begrippen ontwikkeld voor het werk van Fabre en dat van het eigentijdse theater in het algemeen: i.v.m...disciplineringstheorie rond acteren en de theorie van het sublieme kunnen terugprojecteren op de paradox voor de toneelspeler van Diderot) en waarin het motief van het 'sociale insect' en van de 'macht' dat inherent is aan

Nr. 55, April 1996 • Marc Holthof • De jicht van de zonnekoning
man van in de veertig, Filippo Brunelleschi, opdook in het portaal van de kathedraal van Firenze...Zo verdeelde Maurits van Oranje het hanteren van de musket in een serie van drieënveertig verschillende bewegingen, die van de hellebaard in drieëntwintig, die gecoördineerd werden binnen een formatie...Los misschien van de codes van het klassieke ballet, maar niet los van de Tayloristische ideeën die er achter schuilden

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Pieter T'Jonck • Laat de kunst nu maar een bolhoed...
Pieter T'Jonck zocht naar onderliggende 'figuren'. De essay-bundel Figuren/Essays van Bart Verschaffel is een moeilijk boek, zij het niet in de gangbare betekenis van het woord...De waardigheid en de ernst stammen af van de dingen)'. Die laatste opmerking, tussen haakjes, is erg belangrijk, ze is een leitmotiv van de eerste groep essays: Over theatraliteit, Mappamondo, Over...Pieter T'Jonck Figuren / Essays werd uitgegeven door aa50, Van Halewyck en De Balie, en wordt in België verdeeld door Uitgeverij Van Haiewijck, Leuven en in Nederland door Uitgeverij De Balie

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Inhoudstafel
Van Imschoot Redactie Sigrid Bousset, Bruno Koninckx, Geert Opsomer, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pieter T'Jonck, Luk Van den Dries, Marianne Van Kerkhoven, Wouter Van Looy Aan dit...Paul Blondeel over kijken en gezien worden in de straten van Molenbeek 18 Ontevredenheid is wat ons bindt Patrick Allegaert las City of Cultures 21 De vrijheid van de...Nobody's Theatre of Nobodies 69 Laat de kunst nu maar een bolhoed opzetten Pieter T'Jonck las Figuren/Essays van Bart Verschaffel

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Eric Min • Een kille ochtend in Rue du Progrès
Maar misschien is de reidans rond de totempaal van het Rogierplein ook wel een vorm van jeugdsentiment voor de postmoderne intellectueel die dat andere gevecht om de...bevrijding stond'. Ze baadde in zuiverheid, die stad van de modernen, ze ordende de chaos in een raster van rechte lijnen...Daaraan kunnen het discours van MartiniMartini noch de regendans van de maquettes in de Hommage noch de krachtige beelden van Plissart iets veranderen

Nr. 58, December 1996 • Register Etcetera jaargang XIV (1996), nr 54...
69 Van Bogaert, Pieter, nr 54 p 9 Van den Borre, Caroline, nr 54 p 16, nr 56-57 p 42 Van den Dries, Luk, nr 54 p 22 Vanhaute, Dirk, nr 56-57 p 63 Vanhoutte, Kurt, nr 56-57 p 33 Van Imschoot...Myriam, nr 58 p 36 Van Kerkhoven, Marianne, nr 54 p 2, nr 58 p 3 en 16 Van Looy, Wouter, nr 54 p 12 Van Schaik, Eva, nr 58 p 40 Wijnants, Didier, nr 54 p 39 Zonneveld, Loek, nr 54 p 27...Beton nr 28-29, uitgave van aa50, Van Halewyck en De Balie, 1995, (door Pieter T'Jonck) nr56-57 p 69 Statements, lezingen, algemene essays Schrijven in beweging

Nr. 58, December 1996 • Eva van Schaik • Een dure misser
van de oprichting van de EEG en de Europese eenwording maar ook als halte in de Europese tournees van bijvoorbeeld Kirov en Bolshoi, New York City Ballet, American Ballet Theatre, Martha Graham Dance...Schuldige onschuld Het begin van de jaren tachtig, met de terugkeer van de slechts even aan Amerika verloren gewaande dochter De Keersmaeker en de out of the blue opkomst van autodidacten als...vergelijking met de lange, veel omvattende arbeid van het Ballet van de XXste Eeuw en het Ballet van Vlaanderen krijgen de drie prominente pioniers van de jaren tachtig wel erg veel aandacht

Nr. 59, Maart 1997 • Patrick Allegaert, Marleen Baeten • Machinerieën van geborgenheid en angst
De geborgenheidsmachine omvat vormen van ruimtelijke ordening en stedebouw, praktijken van ordediensten en bewakingsbedrijven, van politie en justitie, maar evenzeer de werkzaamheid van sociaal...Guy next door Boomkens: 'Ik vind deze sociologische invalshoek heel interessant, maar hij staat los van de discussies over echtheid van het theater als gevolg van zijn directe confrontatie met...Twintig essays over popmuziek, De Balie, Amsterdam, 1996 René Boomkens bereidt een doctoraatsverhandeling voor die handelt over steden: het Parijs van Hausmann, het modernistische Amsterdam begin deze

Nr. 60, Juni 1997 • Geert Opsomer • Geschiedenis en theater: de speler en de...
dit proces van mediatisering is het vooral om de roes van de beelden te doen, om de kick van het live-effect, niet om de productie van live performance...De animator van dit proces is de verzamelaar: 'Het verzamelen is een praktische vorm van herinneren, en het is de meest overtuigende van de profane tekens die wijzen op de inwerking van het "verleden...De theatraliteit van de kermisshow, van de 'verstrooiing' en van het warenhuis (met exotica en special events incluis) primeert enigszins op de theatraliteit van de interruptie die Benjamin zo hoog


Toon volgende resultaten