Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


18 document(en) met "Em Een"Nr. 1, Januari 1983 • Pat Van Beirs • Aantekeningen van een figurant: Belgische Cirque Belge
Het gebeurt maar zelden in het Vlaamse theater dat een dramaturg en een regisseur samen een nieuw stuk maken...Het zou 'em gaan om een stuk waarin de geschiedenis van Vlaanderen binnen het Belgische bestel wordt geschetst op een manier die indruist tegen de stijl van de geschiedenisboekjes...Een deel van de mensen staat recht, een deel om weg te gaan, een deel ook in ovatie

Nr. 7, Juli 1984 • Klaas Tindemans • STAD EN THEATER: ANTWERPEN
René Verheezens De liefde van een terrorist, een soapopera, en Vaclav Havels De dienstnota, een Tsjechisch dissidentiestuk, zijn uitzonderingen...Etcetera 6) is dit vanzelfsprekend - 'spetterend' geacteerd, de acteur is een circusartiest, en niet iemand die een functie vervult in een geïntegreerd spektakel...De artistieke mentaliteit van een sociale context als een stad kan niet gemeten worden aan een nauwelijks bestaande marginaliteit ter plaatse, maar in dit geval wel aan het feit dat elders veel

Nr. 9, Januari 1985 • Thomas Brasch • MERCEDES
Een seconde die staat, een jaar dat begint en voor de vorige eindigt, en een schouwplaats die geen plaats meer is maar een oponthoud, vertellen de Zuni-Indianen en laten de twee onrustig rondlopen...Die had namelijk een vreemde afwijking Een tic met kanker Bouwde altijd zijn woonkamer om tot een dokterswachtkamer en dan moest ik verpleegster spelen Kwam ie binnen en wou de dokter spreken Die is er...precies zoals het hoort Anders doe ik 't niet Hoeft toch niet alles te weten Dat doet een echte hoer niet Een echte hoer Geen echte hoer Wat weet jij ervan Ik neuk met een man als ik neuken wil Soms drie

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • DOSSIER OPLEIDING
Het voelt steeds als een mirakel aan, want er is geen sprake van een grondige verandering of een werkelijke bewustwording...Nergens zat er in deze opvoering een acteur van het gehalte van Rouffaer, nergens was er dus een spoor te zien van een moeilijke, dialectische arbeid...Het verheugt ons dat het NTG een beroep heeft gedaan op Herman Gilis, een regisseur met een conceptie die de routine van dat huis grondig moet overhoop halen

Nr. 13, April 1986 • Frank Peeters • Jan Oskar de Gruyter 1885 -1929
trok het nieuwe gezelschap, brengende overal een nieuwen adem [...] brengend ook een edelste kunstgenot [...]. Met een repertorium bestaand uit klassiek en modern werk van het beste gehalte, [...] lachend...KNS-Gent (in 1931 werd er reeds één onthuld in Antwerpen); het aanbrengen van een medaillon op zijn graf in Gentbrugge; een tentoonstelling in KNS-Gent; een academische zitting aan de RUG en een...een declamatorische zegging; een dialectische of storende uitspraak; een conventionele of stereotiepe gestiek; en vooral een gebrek aan rolvastheid, "een gebrek, dat het Volkstooneel wel meer eigen

Nr. 15, September 1986 • (advertentie)
De Witte Kraai met een prachtige fabel over prille erotiek « Le Diable au corps», Jan Decleir & Co met Pjee-roo Roobjees «Wolfsklem» en De Blauwe Maandag Compagnie met «Othello», waarvoor Fred van Hove...wonderbaarlijke solist uit de Orkater-stal, Jim van der Woude,... DE KUNST VAN HET UITGAAN Dat is nog maar een voorlopig overzicht van het theaterprogramma...per ticket, wat liefst 26% goedkoper is dan een «los ticket». Wie zijn abonnement koopt of bestelt voor 22 september, krijgt het tegen een vakantieprijs: 1.100 fr

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Maar dit spel met een betekenis die wankelt tussen een leegte en een volheid, verleent aan wat qua verhaalstof bijna een cliché is, een grote spanning...Behalve een tentoonstelling en een aantal referaten door een hele reeks buitenlandse specialisten, was er ook een debat georganiseerd over de actualiteit van Fernand Crommelynck...Juist gespeeld, moet een stuk van Crommelynck als een vuistslag aankomen, want zelden wordt op de planken een dergelijk paroxisme bereikt". Men heeft tijdens het colloquium te Brussel verwezen

Nr. 24, December 1988 • Beath Fäh • DE OCEAANSURFER
Misschien schrijft iemand ooit wel eens een opera over mijn reis: Een man zeilt in een gereedschapskist over zee...Hij beschikte over nauwelijks meer materiaal dan een emmer water, een roestig blik, een paar eieren en wat pleister...Een emmer water, een roestig blik, een paar eieren en wat pleister

Nr. 34, Juni 1991 • René Eljon • Moeders
LIED nou ik hoorde haar een soort van gorgelen en dan komt ze altijd naar beneden EMMA een soort van gorgelen een soort van gorgelen wat is dat nou een soort van gorgelen ze hoorde haar een...nee he ? toch niet he ? ze bezorgen je een houte rug en sluiten je met een lijk op zelf jarenlang de gevierde dames spelen, omdat ze een of andere kwezel van een man aan de haak hadden geslagen en ik maar...jij met die kop flikkerde ik bijna een keer uit een roeiboot zat zij met die kop reden we een keer een agent omver op een kruispunt zat zij met die kop

Nr. 40, Februari 1993 • Bruno Koninckx • Een kunstwerk zonder vorm is geen kunstwerk
Zo zal een kritiek die als norm stelt dat in een kunstwerk een inhoud of een boodschap moet zitten, een 'puur vormelijk' kunstwerk afwijzen en het in het extreemste geval bijvoorbeeld 'ontaarde kunst...Begin dit seizoen bracht De Zwarte Komedie een soort vervolg op die produktie: Pak 'em Filip...De voorstelling bestaat voor een groot deel uit losse scènes, sketches, die zo uit het leven gegrepen lijken: een Afrikaan wordt voortdurend door een brutale politieagent lastig gevallen voor een

Nr. 62, December 1997 • Louis Paul Boon • Manifest: Lof der Boswell Sisters
die ellendige dagen, ik had nog maar een stap naar de radio gedaan of mijn vrouw zei al: is dat nu een tijd om naar muziek te luisteren...Ik hoorde uw songs achter de storingen en weet niet hoe ik dat beschrijven moet, of men zou eerst zo een song moeten drukken en er dan turlelut turlelut turlelut moeten over heen drukken...Louis Paul Boon (Louis Paul Boon, Lof der Boswell Sisters, In: Mijn kleine oorlog, opgenomen in Het vroege werk, Uitgeverij De Arbeiderspers & Em

Nr. 63, Maart 1998 • (advertentie)
De acteurs Dirk Buyse, Wim van der Grtjn en Lucas Vandervost zoeken een antwoord in een tweeluik op tekst van Paul Pourveur, gespeeld op telkens twee opeenvolgende avonden in de Studio...Lunatheater, vr 29 en za 30 mei 1998 ■ jü^e de pauw & PEiEw vzm&mn, Weg Een wereldreiziger lost op in het niets...Andy Warhol, Albert Einstein, Dracufa, Mae West, Eüsabeth I, Ja nis Jopiin, Jackie Kennedy en Salvador Dali in een schitterende voorstelling over roem, roddel, dood en eeuwig teven in de realiteit van

Nr. 64, Juni 1998 • Jens Verwaerde • De aap, de performer, de mens en...
Van onze reporter in de savanne Apen zijn interessante beesten Op een poster staat een foto van een aangeklede chimpansee, die op een toiletpot zit en daarbij breed schijnt te grijnzen...Kamersonate voor drie stemmen over een modaal huwelijk, een alledaags sprookje dat verandert in een thriller...BILLY THE KID If they shoot, kill 'Em Een poëtisch portret, de legende voorbij

Nr. 65, Januari 1998 • Marleen Baeten • Een verlangen naar onsterfelijkheid
De dood is geen 'belevenis'. 'Wat een belevenis onderscheidt van een gewone ervaring is namelijk, vooreerst, dat ze een waarachtig einde kent in de vorm van een vervulling - en niet een uitdoven...Het herlezen van een dagboek kan echter wel toelaten 'een structuur terug te vinden in het ongeordende materiaal van het leven, een soort "metafysische eenheid" (Pavese) die het leven omvormt tot een...Daarbij gaat het minder om een herkenning van een ervaringswereld dan om een herkenning van levenservaring (en de worsteling die daarmee gepaard gaat). Zo kom ik bij een tweede reden waarom ik Weg als

Nr. 72, Juni 2000 • Johan Wambacq • Wanhoop en weerzin, liefde en lust
Ik bewaar van de voorstelling een zeer vage herinnering: een tekst als een Teutoonse mythe vol godengeweld, acteurs die in schemerdonker over de scène donderen...Ik zie hem daar in de trappenhal staan wachten, samen met een camera- en een geluidsman, hij afstandelijk, tikje hautain, gehuld in een lange, vaalgroene leren jas waarin ooit een waarschijnlijk erg...De setting is geïnspireerd op een foto uit 1930: iets wat op een politieke meeting lijkt in ergens een Arbeidersparadijs; het blijkt een opname van de oeropvoering van Brechts Die Massnahme in Berlijn

Nr. 86, April 2003 • They will love me for that wich...
Elk nieuw stuk bevatte een eigen dynamiek en een heel eigen schriftuur waarin de schrijfster een minutieuze dissectie van het Verlangen uitvoerde...aparte fragmenten worden context, oorzaak, voorbereiding en uitvoering van een nakende zelfmoord op een zeer minutieuze, bijna dogmatische manier door een ik-personage uit de doeken gedaan...Een uitspraak die beklijft, zeker wanneer Isabelle Huppert ook bij het groeten verstart in een confronterende, ingetogen stilte met nauwelijks een glimlach voor het applaus dat ze in Kanes plaats

Nr. 90, Februari 2004 • (personalia)
Christoph De Boeck studeerde literatuur en theater aan de Universiteit Antwerpen, waar hij een doctoraatsverhandeling schreef over de dramaturgische erfenis van Bertolt Brecht, theatraliteit en...Le roifarci verscheen in Brief aan een postzegel (Kritak,1990). Een proefopstelling werd opgenomen in 3Bic's et 1PC (Dedalus, 1992). Schreef over theater in Courant (1994-'96). Publiceerde Higli Key...Rud Vanden Nest, werkzaam als vertaler-tolk, is een fervent bezoeker van theater-, dans-, opera- en balletvoorstellingen

Nr. 99, December 2005 • Ramona Verkerk • Warmhouwe
hem Maar op hem bouwe ken je niet: Vanochend Die rame motte gelap worde Het ik tege Henk gezeg: jij ga mijn hellepe En dat het em gedaan Ja En hij het er een hekel aan da weet ik...condolere Asof ik vorige week nog van haar persoonlijk een zwarte jurk hè motte lene omdat ik er zelf geen een had Alsof we godverdomme vorige week nog samen een kist de grond in hebbe laten zakke Zo Zó...opgelope Ja Ik ben zo midden een kruispunt opgelope En ik heb geroepe: - STOOOOOOOOPÜ- En een effect dat dat had Dat was een lawaai en een getoeter en zo