Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


3 document(en) met "Eindverslag"Nr. 23, September 1988 • Etcetera • Raad van Advies voor de Toneelkunst ...und...
Eindverslag over de werking van de Raad van Advies voor de Toneelkunst in de jaren 1984, 1985, 1986 en 1987). Diezelfde dag werd de nieuwe Raad van Advies voor de Toneelkunst door minister...Dit zegt de vorige Raad van Advies voor Toneelspeelkunst in haar eindverslag...Makers, organisatoren en recensenten van het kinder- en jeugdtheater gaven aan de VTI-Studiedienst de opdracht het cijfermateriaal uit dit eindverslag op een rij te zetten en constateerden dat deze

Nr. 24, December 1988 • Theo Van Rompay • Dan maar de RAT afschaffen?
Voor ons ligt het eindverslag van de voorbije RAT, door hem opgesteld over de voorbije werking (1984-1987), Er ligt ook het verontwaardigde persbericht van 15 juni 1988, n.a.v...Als dit nog op de weegschaal van het Cultuurpact moet, dan kan dit precair worden" (Eindverslag RAT, blz...Het hierboven geciteerde Eindverslag licht voor het eerst de sluier van vier jaar beleidspraktijk (de 'lekken' terzijde gelaten). In dat -- overigens toe te juichen -- verslag lezen we onder

Nr. 26, Juni 1989 • Klaas Tindemans • Voorstel en ontwerp van theaterdecreet
Klaas Tindemans (1) Eindverslag over de werking van de Raad van Advies voor de Toneelkunst in de jaren 1984-1987, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 1988


Development and design by LETTERWERK