Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


12 document(en) met "Een Tartuffe"Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Ro Theater: De Koopman van Venetië
Alleen John Kraaij-kamp mag zich eens laten gaan (wat hij in de Spaanse scène schitterend doet), maar dat is een geïsoleerd moment, een kleine verademing in een opvoering die constant drukkend...Bij de pauze heerst er een zeldzaam gedrukte stemming: immers, Antonio is zwaarmoedig, Bassanio een nietsnut, Lorenzo zit acher Jessica aan om haar geld én omdat het opwindend is een meisje uit haar...Marijnen behoudt de woorden, maar verandert de intonatie: "mijn engel" klinkt als een wonde, "vrouw" is een belediging

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Het werd dus vlug een school, zoals het Ritcs, met een directeur, die dan zo een beetje een dictator mag zijn...Ik hoor soms acteurs zeggen: "Honderd keer een stuk spelen, ben je gek, dat verveelt me". Maar honderd keer een grote rol spelen, is honderd keer een uiteenzetting met een oneindige materie...Ik ging er naar toe, want elk project dat poogt de beste acteurs en actrices van dit land te verzamelen rond een dichter en een regisseur, omkaderd met een man die theoretisch bezig is, is natuurlijk

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
De beginsequens liet nochtans - letterlijk - een dubbele bodem vermoeden: een vrouwenhoofd duikt op uit een spinet en zingt klaaglijk en verlangend een oud lied mee, op de band ; een ontlijfde sfinx...Bob Wilson gaat voor zijn pro-dukties uit van visuele ideeën: een bewegend decorstuk, een ruimtelijke situatie, een verhouding tussen voor-en achterplan, het ritme van een gebaar...het vierde bedrijf ziet men een loopbrug die naar een podium op het proscenium leidt : een schikking die reminiscenties oproept aan het Japanse toneel (een element dat, vanzelfsprekend, in het luik

Nr. 12, Januari 1985 • Wil Beckers • VRIJE TRIBUNE: J'ACCUSE
Leden van de RAT worden door andere gezelschappen gevraagd een regie te doen of een stuk voor hen te schrijven...Zich te laten adviseren door een Tartuffe-figuur, die ondanks deze handicap, toch lid is van 's ministers partij, redacteur bij een groot Vlaams dagblad, ondervoorzitter van de Raad van Advies voor...Zich niet te houden aan zijn eigen subsidiëringsregel, die eerst een aantal theaters een zogenaamde rode kaart geeft vooraleer over te gaan tot beslissing van niet subsidiëring van het daarop volgend

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
Deze laatste zijn een stad - in de voorstelling een draaiend, Japans ogend, blankhouten kasteeltje, met treinsporen errond - en een bos, een groot, wild beschilderd voordoek...helemaal juist zit, maar als climax van een avond fijn acteren, en als een extra-bewijs van haar talent is het een scène die de toeschouwer niet wil missen...Ze bakenen een theaterweg af die resulteerde in de oprichting van een gezelschap, een theateropleiding, een documentatiecentrum en een tijdschrift dat twintig jaar bestaat

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
Symbolisch kan men in het decor natuurlijk een soort niemandsland zien, een plaats waar niemand thuis is, een passage, toeristen aan dek...Een geopend gordijn, een vallend wit vlak voor een blauwe achtergrond, soms voorzien van een volle zon...Bovendien deed hij in 1977 (!) een regie van Molières Tartuffe in het Russisch bij het Satirisch Theater in Moskou en speelde hij een stimulerende rol bij het in gang zetten en intensifiëren van de

Nr. 48, Februari 1995 • (advertentie)
012-39 38 00 fax 012-39 37 85 rieks swarte - de vertellingen van 1001 nacht Betoverende verhalen voor een valse sultan Clavijo's way Goethe voor jongeren door jongeren...bewerking van King Lear 't gebroed - 'k heb het gezien Hamlet het ei, Shakespeare het nest, 't gebroed de koekoek hussaarts & van lohuizen - heb je mijn kleine jongen niet gezien Een Beckett voor...kinderen ensemble leporello - Tartuffe Molière door de mangel gehaald door Dirk Opstaele en de zijnen kölner kammermusiker & koor cantores servadie - Johannes passion Hemelse Chorälen en

Nr. 51, Augustus 1995 • Paul Slangen, Veerle Van Bun • Het mooiste en het vreselijkste theatermoment van...
Een voor een werden alle fundamenten van de menselijke existentie weggeslagen...De toeschouwer moet de communicatie aangaan met een kunstenaar, zich een verhouding zoeken tot het wezen van diens uitingsvorm...Met Een Tartuffe doen ze wat ze al altijd gedaan hebben, maar nu ook voor een breed publiek, zonder dat het plat en commercieel is. Ik heb me die avond van de voorstelling heel goed geamuseerd, en

Nr. 74, December 2000 • Jac Heijer • Toneelkijken, een lust
aandeed, een beeld van een zich veranderende kunstvorm in een veranderende maatschappij...Ik heb een gevoelige snaar, een verstandelijke, een sentimentele (wat zou ik graag méér willen janken in de schouwburg), een histories-materialistiese, een (anti)roomse, een leedvermakelijke, een...Op z'n hoogst één goeie rol en de rest flut (Annewil Blankers in Tartuffe bij de Haagse Comedie) of een stuk met een behoorlijk uitgangspunt en een flapdrollerige uitvoering (Steel wat minder - het

Nr. 87, Juni 2003 • Loek Zonneveld • Diep vertrouwen in het theater: Ariane Mnouchkine...
Geen gezelschap heeft zoveel artistieke crises doorgemaakt door een uittocht van toneelspelers als 'Soleil'. Onder meer omdat Mnouchkine veeleisend is. Een ambitieus en bijzonder succesvol project van...zoektocht naar democratie). Haar enscenering van Molières Tartuffe etste in 1995 een paar flinke krassen in de ethiek van het moslimfundamentalisme...land, het zogenaamde 'Vichy-Frankrijk'. Een voorstelling over dodelijke tumoren in de collectieve hersenen van een beschadigde natie, over open wonden, verraad, martelingen, Franse meelopers die

Nr. 97, Juni 2005 • Nancy Delhalle • Het landschap aan de overkant
Maar als gevolg daarvan is het niet meer duidelijk of we nu te maken hebben met een debuut, een tweede stap in een onderzoeksproject, of met een creatie als sluitstuk van een langdurige ontwikkeling...De voorstelling maakt hiervoor gebruik van verschillende genres: de getuigenis op de scène van een vluchtelinge (Yolande Mukugasana), een koor van doden, een conferentie, een fabel (over de...Intussen zijn er een film en een dvd over de voorstelling in de maak en bereidt het gezelschap zich voor op een deelname aan het festival van Avignon met een nieuw stuk: Anathème, over het intrinsieke

Nr. 113, September 2008 • Tobias Kokkelmans • Een Molière die geen Molière is
Dat hij een revolutionaire dwarsdenker zou zijn geweest, was vooral de wensgedachte van de Franse Revolutie zelf, die hem ruim een eeuw na zijn dood als dichter des vaderlands wou propageren...Wat een kerel, wat een kerel...Aan het slot van de voorstelling portretteert Thieme de vrek: een brallende oude man met een incontinentieluier, een vat vol opgekropte darmgassen, een orakelende composthoop waar niemand nog naar