Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


21 document(en) met "Een Bruid in de Morgen" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Hun handelingen zijn discontinu, zenuwslopend traag of bruusk, gebrokenn (de helrode tafel snijdt de akteurs als het ware in twee). Als de bruidegom zijn kersverse bruid kust, verandert hij in een...Als in de oorlog moest de spontaniteit wijken voor de banaliteit, waarbij men niet de indruk heeft dat dit een bewust aangewend procédé is, dan wel het falen van een tekstbewerking die 'al te...verder, door het tegelijkertijd tonen van de dingen en de handelingen waarover de spelers spreken, ontstaat er een rare spanning (ik zou zeggen: een vervreemdingseffect) waardoor de theaterillusie -en

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Nieuwe verf aan de zoldering van m'n mond; 't is conlïjtsel, gelei van de jongste duif uit de ark van Noè, 't is zacht en fijn als den vloeren teen van madam Pompadour,.. 't Is een baaierd van tong-en...De een zegt potjeslatijn, de ander roept: internationale...En onder de volgende replieken schijnt het of de drie achtereenvolgens, uit de hoogte, een of andere chemische specerij in Nele's glas vallen laten

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Ook in deze enscenering is de trap in de eerste plaats spelmaker: als een tribune voor een politieke toespraak, een te veroveren stelling, of een vluchtweg naar de intimiteit van de eigen kamer (een...De voorstelling van Freshwater negeert net als de tekst de schijn-deftigheid en de conventie van een historische periode en dat komt al van bij de aanvang tot uiting: de nationale hymne waarmee het...De dorpspastoor vrijt met het mooiste meisje van de streek, maar haar moeder is dat beu en eist een huwelijk: de herdersjongen, de nieuwe rijke, is de uitverkorene en zijn angst voor vrouwen smelt weg

Nr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
het decor neemt de woonkamer van Depoorter de grootste plaats in. Links achter, op een hoger vlak, een hoekje van de woonkamer van Keiman...Waarschijnlijk omdat er, voor de wereld, niets bijzonders was gebeurd, haalde Johan de frontpagina, (leest in de krant) In de nacht van donderdag op vrijdag kwam het tot een handgemeen tussen de 40...Niet nu er zo een grote som ... Johan Som: Immi (Na een stilte) Als er in Turkije een huwelijk plaatsvindt, is het de gewoonte dat de vader van de bruidegom een som geld geeft aan de vader

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Tekstvarianten wisselen af en in een apotheose van de muziek komt de ontraadselde tekst naar boven) III.15 (De tekst is de aansporing om de tocht naar het middelpunt van de aarde te...De bruid was in het wit gekleed -- symbool van ziele-eenvoud; de bruidegom was in het zwart, een symbolische, zinspeling op de kleur van haar ziel ... De bruidskamer werd voor het bevende paar geopend...mijnheer, hoe prozaïsch ! De parel is voor de dichter een traan van de zee, voor de Oosterling een gestolde dauwdruppel, voor de vrouw een kostbaar kleinood... Grauben Zie je deze schelp ? (Ze snijdt hem open

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
die hij heeft de maan schijnt bruid te zijn gans onschuldig en getooid met een fijne lila sluier Fräulein Hering het is de maan de maan is mannelijk Tweede...Tijdens de negende scène hebben zich twee hoeren, allebei ongemaskerd, laten zien, de ene, Marie-Helene, in de pot van de palmboom, de andere Uschi, onder een tapijt...die een wolvenvacht over de schouders geworpen heeft). De weerwolf het woord van de godsdienst moet niet alleen aan het oor en de mond blijven hangen maar in de mens binnendringen en met de

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias • Het Kaaitheater als exponent van het Europese...
Bruid in de morgen van Hugo Claus, ik speelde met de Parnassus, toen een semi-professioneel gezelschap, ook bij Theater Carrousel...Er werd een coproduktie gevormd door de Beursschouwburg, het Kunst- en Cultuurverbond, de Workshop en de Stichting Theater en Cultuur, met een totaal budget van 1 miljoen frank...Een ministerie van cultuur moet verantwoordelijk blijven voor de kunsten in een land, maar alleen voor de zuiver artistieke aspecten ervan

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
De bruid heeft haar gelaat in een van de zwarte sluiers gehuld, een symbolisch gebaar met een voor mij supplementaire dimensie...Een bruid in de morgen (MMT) MMT Mechelen Een bruid in de morgen De Pattini's zijn zeker geen onbekenden meer op de scène: al dertig jaar prijkt Een bruid in de morgen...Monique Spithoven EEN BRUID IN DE MORGEN auteur: Hugo Claus; groep: MMT; regie: Rene Verreth; spelers: Mandus De Vos, Yves Pauwels, Jenny Tanghe, Hilde Van Haesendonck, Veerle Van Overloop

Nr. 13, April 1986 • Inhoudstafel
67 In de Kroniek recensies van "Tyrannie der Hulpverlening" (de Witte Kraai), "Hora est" (KVS), "Een bruid in de morgen" (MMT), drie Muntprodukties, twee "King Le- ars", "De...Bij het beëindigen van de derde jaargang en de overname van Kritak door de groep Meulenhoff, stonden we plots op straat, klaar voor wat een kalvarietocht zou worden langsheen de steeds kleiner...Luk Van den Dries ETCETERA is een initiatief van Hugo De Greef en Johan Wambacq; is een uitgave van Uitgeverij Den Gulden Engel, Herentalsebaan 455

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
Wij leven bij uitstek in een tijd van het commentaar, de bedenking, de opinie, de mening, de duiding (misschien is ook dit een van de betekenissen van George Steiners omschrijving van onze tijd als...De stilering die in de enscenering gezocht wordt (een leeg decor, een spel met transparante schermen, karige requisieten), wordt gebroken door de zwaartekracht van de acteurs die de extreme emoties...Jozef Deleu, Hoofdredacteur Ons Erfdeel in De Morgen, "Het oorspronkelijke bescheiden project groeide, dank zij de inspanningen van de overheid, uit tot een prestigieus buitengewoon cultureel

Nr. 36, December 1991 • Tone Brulin • De Nacht van de Brandende Apen
De dames droegen kleren met een lange sleep, een opgevuld achterste en bewogen zich als wandelende torens vanwege de enorme hoofddeksels in de vorm van zeilboten, versierd met de pluimen van de...En jazeker, een paar dagen later kwam er een bode van het gemeentebestuur met de boodschap, dat de burgemeester zelf - hoor goed wat ik zeg - de burgemeester zelf het een grote eer voor de stad zou...Daarin verscheen - onder een speciale spot - een bewaker met Alois als een kind aan de hand, en gekleed in een Belgisch revolutionair pak uit de jaren dertig: een blauwe kiel, een muts met een kwast

Nr. 43, November 1993 • Johan Thielemans • Lezing zonder titel of: De vleugels van...
Thersites, mijn goede vriend, ik vraag u, ten tweeden male, had ik in oktober 1955 in Rotterdam moeten aanwezig zijn op de creatie van Een Bruid in de Morgen, of kon ik beter thuis gebleven zijn om...En hier speelt die wereldcatastrofe een rol bij een bevrijding van een mens, omdat op deze wrede en kronkelige manier de deuren opengaan en er even een frisse wind binnenwaait, een wind die de...een discussie over de waarde van een voorstelling speelt de geschetste thematiek op elk ogenblik mee, en ook daar laat de lijn zich vaak volgens Noord en Zuid trekken: het verbluffende kunnen van

Nr. 47, December 1994 • Freddy Decreus • Hugo Claus en de mythe van de...
Dit is de problematiek van Andrea (Een bruid in de morgen ,1955), van Moerman (Het lied van de moordenaar ,1956), van Kilo (Suiker ,1958), van Stefan (Mama, kijk, zonder handen ,1959) of van Edward...parodieert bestaande genres ( het melodrama in Suiker, het naturalisme in de Bruid in de morgen, speelt met het episch theater in Het Lied van een moordenaar, ...). Vergeten we niet dat hij reeds in zijn romans...Kan het daarom toeval zijn dat zijn beste stukken (Een bruid in de morgen, Suiker, Vrijdag, Interieur) geconstrueerd werden op basis van een klassie- Thyestes, Zuidelijk Toneel, '91-'92

Nr. 50, Juni 1995 • Bart Meuleman • H. Claus - groothandel sinds 1952
Na enkele eenakters, die door hun vormelijke verschillen een grote theatrale diversiteit voorafspiegelen, verschijnt daar plots Een bruid in de morgen (1953), zijn eerste avondvullende toneelstuk...Een bruid in de morgen is een aandoenlijk stuk...Een bruid in de morgen is complexer en interessanter dan men ons voorhoudt

Nr. 50, Juni 1995 • Johan Reyniers • Tournée générale!
De meeste theatergangers maken in eigen dorp of stad voor het eerst kennis met Claus' toneel, meestal via een enscenering van een 'klassieker' als Een bruid in de morgen (1955), Suiker (1958...het gaat dan om Blindeman (1985), een bewerking van Claus' eigen Oedipus-bewer-king (1971), een spel in het spel: een tiental overlevenden van een kernramp besluit de tijd te doden door een van de oudste...uiting komt in fragmenten uit Omtrent Deedee en Een bruid in de morgen worden de in Claus' werk zo prominent aanwezige seksuele spanningen zeer voelbaar

Nr. 53, December 1995 • Register Etcetera jaargang XIII (1995), nrs 48...
41 De Graef, Peter, nr 52 p 14 De Greef, Hugo, nr 50 p 14 De Groot, Hinderik, nr 48 p 37 De Keersmaeker, Anne Teresa, nr 49 p 33 De Mey, Thierry, nr 49 p 33 De Jonge, Roberto, nr 52 p 33 De Paepe...Over een politiek theater, nr 51 p 41 Van Schaik, Eva, De opmars van de danser, nr 52 p 27 Teksten Claus, Hugo, Een bruid in de morgen (1953), nr 50 p 55 Claus, Hugo...nr 52 p 14 De Graef, Peter, Een gemeenschap van Schurken, nr 52 p 14 De Graef, Peter, Jeanne, nr 52 p 14 Hertmans, Stefan, Kopnaad, Meulenhoff/ Kritak, 1992, nr 49 p 38

Nr. 60, Juni 1997 • Marianne Van Kerkhoven • Een sculptuur van sneeuw
Dit was de stap om op een bewuste en professionele manier met kunst bezig te zijn; Brulin wou van theater een bevrijd instrument maken dat naar de toekomst kijkt: de grote droom van een 'ander theater...Hij realiseert er een eerste seizoen met op het programma Een Bruid in de Morgen van Hugo Claus, Voorlopig Vonnis van Jozef van Hoeck, Nonkel en de juke-box van Brulin zelf, Wachten op Godot van...De verworvenheden van het westerse theater, de kracht van de Afrikanen, de discipline van de Aziaten..., samen vormt dat een fantastische variëteit aan expressiemiddelen

Nr. 63, Maart 1998 • Luk Van den Dries • Ten Oorlog
Het beeld van een afgepeigerde, maar stralende groetende cast, uitgezonden op het journaal, vastgelegd op de voorpagina van De Morgen, vatte heel goed de sfeer van opluchting rond de première samen...Ondanks de slijpschijf is het een veellagig en complex werk gebleven: het is tegelijk een onderzoek van taal, van de structuur van macht en politiek, van de rol van de familie, van het wezen van de...De mystieke traditie gaat eerder uit van een verbond tussen de vader en de zoon: in het katholicisme vertegenwoordigt de opstanding van de zoon de ultieme incarnatie van het goddelijk principe

Nr. 66, December 1998 • Peter Vantyghem • Roest op het huwelijk tussen woord en...
Dat heeft te maken met de groei van de EU en het mondialisme: in het grote werelddorp zoeken de regio's van Europa allen een eigen kamertje te bemeubelen vanuit de herinnering aan vroeger en de hoop...Ongetwijfeld komt de belangrijkste impuls naar de muziekwereld toe vanuit de filmwereld, waar de zorg om een aansluitende klankband vervangen is door een vrij commercieel spel om vooral hits in een...Blauw Vier Trioloog Een kamersonate voor drie stemmen: Stuart, de solide bruidegom, Gillian, de nuchtere bruid, Oliver, vriend en cupido

Nr. 85, Februari 2003 • Pol Arias • Afscheid van een vriend
Naar aanleiding van de publicatie van Acht Toneelstukken van Hugo Claus schreef hij in de editie van 25 februari 1967 (ik bewaar het knipsel als een relikwie): 'Als ik hier zo sterk op Een bruid in de...Stomverbaasd was ik toen bleek dat Carlos alles voorbereid had, niet alleen de statuten lagen klaar maar hij dacht zelfs aan een ledentijdschrift, aan briefpapier en een logo voor de vereniging...Na de mooie begrafenisplechtigheid in de kerk werd ik bij het buitenkomen onbeschoft aangevallen door een voormalig ambtenaar


Toon volgende resultaten