Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


2 document(en) met "Educatie en Recreatie"Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Ik zag iets, bitterder dan de dood: de vrouw, die een valstrik is, wier hart een net is en wier handen boeien zijn ... En de vrouw was gehuld in purper en scharlaken en rijk versierd met goud...Educatie en Recreatie...En het meisje waarvoor ge in uw dagdromen armen en benen hebt willen breken is gewoon voorbijgewan-deld ergens naar waar gedanst werd en gelachen, en waar een roekeloze pummel zijn hete

Nr. 88, September 2003 • Marleen Baeten • Werken vanuit de kracht en niet vanuit...
sommige hogescholen, bijvoorbeeld EHSAL Brussel, wordt hier nog een vierde kernfunctie aan toegevoegd: recreatie en ontmoeting...een verklaring biedt voor het feit dat de functies 'educatie' en 'activering' totnogtoe meestal sterker ontwikkeld waren dan de culturele functie...roe landt 'Er is niet genoeg tijd' is het gevolg van 'het is geen prioriteit'. De klemtonen samenlevingsopbouw en educatie zijn meestal steviger verankerd in de opleiding omdat ze deel uitmaken van