Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


11 document(en) met "Economie Dilemma"Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Geld, kunst en beleid in Vlaanderen
Verder citeerde Patrick Dewael uitgebreid de theorieën van de Leuvense hoogleraar economie De Grauwe (cf...Bowen Performing Arts: the Economie Dilemma (New York, 1966) en worden ook wel eens aangeduid met de benaming "wet van Baumol". Een samenvatting van hun stellingen werd gepresenteerd tijdens een

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans • Van op een afstand indrukken bij Das...
Dit dilemma roept echter interessantere vragen op : vragen naar de relatie tussen kunst en macht, binnen het kunstwerk én binnen het bedrijf dat kunst voortbrengt - het bedrijf van Fabre, Troubleyn...economie' van de machtsverhoudingen, en niet meer op de grote ideologieën

Nr. 68, Juni 1999 • Katia Segers • Zin en onzin van sponsoring
het succesbedrijf Music Hall). In ons land heeft vooral Patrick Dewael -minister van Cultuur tussen 1985 en 1989 - de idee gepromoot dat cultuur en economie niet eikaars tegenpolen zijn...ook de enige mogelijke weg om uit het dilemma tussen markt en overheid te geraken

Nr. 72, Juni 2000 • Marianne Van Kerkhoven • Van archipels en satellieten
Performing Arts: the Economic Dilemma, New York 1966) hun - toen als 'de wet van Baumol' befaamd geworden -theorie betreffende de 'fataliteit van de kosten' in de sector van de podiumkunsten...Een samenvatting van hun stellingen werd gepresenteerd tijdens een in oktober 1984 te Nice gehouden colloquium over L'Economie du Spectacle Vivant et de l'Audiovisuel

Nr. 79, December 2001 • Steven De Belder • Wetenschap als metafoor voor de danspraktijk
Laboratorium en Bruno Latour organiseerden ook het 'theater van de bewijsvoering', een reeks reconstructies van historische laboratoriumsituaties, en dit model zou dit dilemma kunnen ontzenuwen...Ook in die zin blijft Le Roy zoeken naar een alternatieve economie van het theater

Nr. 99, December 2005 • Dirk De Corte • Wie is er bang van de culturele...
Men kan zich binnen dezelfde logica afvragen waarom dat ook niet met de economie kan, te meer omdat de culturele industrie in eerste aanleg helemaal geen nieuwe steen des aanstoots hoeft te worden...De departementen Cultuur en Economie binnen de Vlaamse Regering werken aan een beleid terzake, wat uiteindelijk gaat uitmonden in een 'culturele GIMV', een investeringsmaatschappij in de 'culturele...De podiumkunsten zijn immers onderhevig aan dat wat William Baumol en William Bowen het 'economie dilemma of the (life) performing arts' noemen, het dilemma van de zogenaamde 'cost disease'. Heel (en

Nr. 100, Februari 2006 • Critical Art Ensemble • Bioverzet
Intussen proberen ze het dilemma niet al te zeer te benadrukken en hopen ze dat de consumenten mettertijd gewoonteassociaties aan het product zullen koppelen, die het probleem van de publieke...Op het vlak van politieke economie, helpt dit soort werk wel om het publiek te onderwijzen, maar het functioneert ook in de schoot van de bedrijfscultuur, die het publiek scepticisme wil sussen door

Nr. 101, April 2006 • Daniëlle de Regt • Raqs Media Collective
Het werk van Raqs kan omschreven worden als een betrokkenheid op de realiteit door veel hedendaagse registers met elkaar te vervlechten: stadservaringen, cyberia, nieuwe economie, geografische...situation is tense, but under control Who is the Strang next to you? Eigenlijk blijft het dilemma hetzelfde: wat kan er gedaan worden met beelden, getuigenissen en citaten van de

Nr. 105, Februari 2007 • Saskia Sassen • Publieke interventies in hedendaagse grote steden.
Dit stelt ons voor een dilemma over de huidige toestand van de stad, dat verder gaat dan de tamelijk doorzichtige noties van hightech architectuur, virtuele ruimten, schijnbeelden en themaparken...economie, maar gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor ze oorspronkelijk ontworpen waren

Nr. 106, April 2007 • (Inhoudstafel) • (Inhoudstafel)
Anneke Jansen beantwoordt deze en andere vragen vanuit haar eigen Nederlandse praktijk, denken en dilemma’s. 53 Kimchi & cappuccino Sally De Kunst is mede-organisator van het Oost-West...tijdschrift over theater, dans, performance, beursberichten, nieuwe media, enscenering, politiek, samenleving, installaties, opera, muziektheater, ecologie, economie, biologie, technologie

Nr. 109, December 2007 • Liam Gillick • Vooruitziendheid
deze situaties worden de personages onvermijdelijk geconfronteerd met telkens weer hetzelfde morele dilemma...Misschien omdat hun situatie ingaat tegen de gangbare en op ideologie gebaseerde idee van tijd en ruimte, moeten ze gestraft worden door een confrontatie met een dilemma, een crisis of een reeks van...bereik bevinden van het concept ‘modaal publiek’. Door deze conventies hebben de personages die gevangen zitten in dergelijke actie/inertie-dilemma’s de neiging om zich te focussen op zichzelf en op hun