Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


138 document(en) met "Dramatisch Werk" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
baanbrekend werk leverde in het avant-garde theater met produkties als Dionysus, Commune, Oedipoes, Tooth of Crime en Mother Courage...Wel gaat de toeschouwer meteen verbanden leggen met de buitenwereld: het dramatisch gebeuren is zeer innig verbonden met een realiteit, niet als een afbeelding ervan, wel als een -- hoofdzakelijk...Misschien zou een regisseur die enige afstand weet te houden van de scène, aan de gebreken van het eerste werk enigszins kunnen verhelpen

Nr. 1, Januari 1983 • Theo Van Rompay • Jong regisseur duikt op uit het niets:...
Wat ik oorspronkelijk als modieus taxeerde, dien ik naderhand als een dramatisch correcte regie en scenografie te erkennen...Je schrijft in het programma De Voetwassing dat in de jaren zeventig Fassbinder, Kroetz en andere Duitse auteurs sterk geïnteresseerd waren in het werk van Fleisser...Acteurs Werk je dan liefst met amateurs of met professionelen, voor zover je daar met je beperkte regieervaring kan over oordelen ? Mark Vankerkhove: 'Amateurs of mensen die

Nr. 1, Januari 1983 • Katie Verstockt • Is dit nog ballet, is het al...
Zij nemen bijvoorbeeld dagelijkse bewegingen op in hun choreografieën en stellen zich op dramatisch vlak veel dichter bij het dagelijks leven...Toch zaten er een aantal interessante elementen in dit opzet, die nieuwsgierigheid wekken naar een volgend werk...Dat is duidelijk bij de groep Piramide op de Punt in zijn eerste stuk Het Zuilenveld, een zeer lichamelijk, dramatisch mi-mespel, waarin naast het visuele aspect de abstrahering van menselijke

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Het begint bij zeer algemene concepties van de stof en zijn representatie en leidt tot minitieus werk met onooglijke details...Herrmann, en met hem directeur Mortier en dirigent Cambreling, bewezen hebben dat dit werk meteen naast Die Zauberflöte kan geplaatst worden, mag dan nog een open vraag blijven, wel is er met...Ik werk nu met Peter Stein aan de voorbereiding van een produktie van Genets Negers

Nr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
veel van mijn werk vind je zijn figuur terug...Ik was de enige die geen werk had na de Studio...Verpletterd In Dramatisch Akkoord schreef je dat de echte breuk in je leven en werk kwam met Terug naar de bron, een KVS-produktie die op toernee ging naar Kongo

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
De pijniging - als karaktertrek van de dichter, niet als concreet gebeuren - wordt uitgedrukt, maar niet op een dramatisch uitputtende manier: deze gevoelens zijn nog niet aan de orde...Wat Leonore komt vertellen is vrij irrelevant, het is niet meer dan het aan Tasso blijk geven van haar onbegrip, zodat zij dramatisch haar taak heeft volbracht en verder eigenlijk geen rol hoeft te...Decorte rekent niet af met Goethe, hij negeert hem als dichter en behoudt enkel het dramatisch bruikbare frame

Nr. 2, Maart 1983 • Sigrid Vinks • Klimmen, kruipen, wurmen, struikelen: Jürgen Gosch toont...
Het werk van de Oostduitse regisseur Jürgen Gosch is hier te lande nauwelijks bekend...de eindscène van Woyzeck die later zal beschreven worden). Een verwijzing naar de brutaliteit waarmee het dramatisch conflict ingrijpt in de situatie van de personages

Nr. 4, September 1983 • Pol Arias • Jeune Théâtre gooit de luiers af
Wat bij ons franstalige theatermensen dramatisch is, is de onwetendheid en de onkunde waarmee we te maken hebben...Daarnaast willen we het werk laten zien van andere mensen, die zelden of nooit naar België komen, zoals Lavaudant en Bourdet

Nr. 4, September 1983 • Goedele De Keersmaeker • Eminence grise van de Amerikaanse dans
Het lijkt dan ook niet overbodig de principes en ideeën die aan de basis liggen van Cunninghams werk nader te belichten, te meer daar zij een belangrijke invloed hebben uitgeoefend op heel de post...Enkele jaren later presenteerde hij zijn eerste eigen choreografieën en hierbij viel dadelijk op hoe zeer zijn werk verschilde van dat van Graham en van heel de modern dance traditie...Hoewel sommigen van de postmoderne choreografen zich expliciet gedistantieerd hebben van Cunninghams werk en uitgangspunten, heeft hij de weg gebaand die de experimenten van de jaren zestig en

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Onze lieve Vrouwke, dat is uw werk...Ook zoo vulgaire, he ? Lamme heeft z'n werk...Nu aan 't werk

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • ANTON VAN DE VELDE
Rond de jaren '25-'30 bereikte het Vlaamse theater een ongeziene artistieke hoogte in het werk van het Vlaamsch Volkstooneel...Dat is intrinsiek rechtvaardig omdat zijn absolute waarde (als dramatisch auteur en als theaterregievernieuwer) over de roerige tijden van de jaren 20 en 30 heen terecht geslonken is; dat...Als dramatisch auteur 'sentimenteel' in Schillers trant, blijft zijn vorm onecht, gedraaid, gekunsteld, een tijdelijke uitkomst die geen organische verbinding tot stand bracht omdat elk Gestalt

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Het is allemaal gedaan alsof: La Passion...
Gerard Mortier, die alles wil in het werk stellen om het genre springlevend te maken, vindt dat het absoluut noodzakelijk is om nieuwe werken aan het bekende repertoire toe te voegen...De technische uitvoering van het project is dan ook onberispelijk: het orkest heeft veertig repetities gehad: de zangers zijn reeds twee maanden in Brussel aan het werk...De belangstelling voor nieuw werk is dus groot

Nr. 5, Januari 1984 • Klaas Tindemans • Luk Van Brussel en Vera: Een woestijn...
Maar dit gebeurt in de nadagen van toneelschrijver Hugo Claus, en de hoogtepunten in zijn dramatisch oeuvre zijn even geïsoleerd tot stand gekomen als dat bij anderen het geval was en...die jaren werd in het Augustijnertheater, dé Antwerpse liefhebbersschouwburg, Moordcompositie gecreëerd, waarin een tweede constante in Van Brussels werk duidelijk wordt: de voorkeur voor de thriller...Trilogie Die atmosfeer is in Van Brussels latere werk zeker nog aanwezig, hoewel meer genuanceerd en complexer

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Bob Wilsons theatermarathon the CIVIL warS
Het getoonde was zo a-dramatisch, dat ook hier Wilson aanvaardde dat het misschien niet altijd even boeiend was: opnieuw werd men uitgenodigd om de zaal te verlaten tijdens de voorstelling...Het is ook de eerste keer dat ik met een echte schrijver werk...Het woord opera betekent voor mij gewoon 'werk' en niet een specifieke vorm van werk

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
en Wedekind), songs en poëzie en heel wat theoretische teksten al dan niet in aanvulling op zijn creatief werk...Ten tweede begint Bond nu zelf de eerste produktie van zijn stukken te regisseren wat wijst op een toenemende drang om zijn werk te verklaren...retorische maar daarom niet noodzakelijk schematische wijze te werk gaan om de massa te overtuigen van het onrecht dat hun aangedaan wordt

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Thielemans • Glittenberg, een geniaal scenograaf
als femme fatale Al deze tekortkomingen van het werk als dramatische structuur nemen niet weg dat André Delvaux er veel voor voelde om dit werk op de scène te brengen...Het werk van Glittenberg alleen al rechtvaardigt een bezoek aan deze voorstelling...Een gespannen dramatisch moment lang kan men zelfs denken dat Debussy inderdaad een bevredigende opera zou kunnen schrijven

Nr. 6, Maart 1984 • Geert Opsomer • Arca haalt Starkadd uit het museum
De toeschouwer moet het werk niet als geheel begrijpen, maar als eenheid voélen en ondergaan...Hij zag in het werk twee retorische formaties naast mekaar aan het werk: de apollinische overtuigingskracht van "den fijnen kunstvollen goudsmid-hoveling Sae-mund" en de wilde dyonische zang van de...Bij de laatste uitgave van het werk in 1939 (Standaard Boekhandel) ontstond er een korte polemiek, waarbij Starkadd voorgoed naar het cultuurhistorische museum werd verwezen

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Tweede Bedrijf In de opvoering worden hoofdzakelijk twee teksten gebruikt: er is Goethes dramatisch fragment over Prometheus (1773), geregeld onderbroken door fragmenten uit Lully's Alceste...Willy Decker, die eerst aangetrokken werd om een bestaand regieconcept van von Dohnanyi uit te voeren, heeft in de Munt een eigen interpretatie van het werk gegeven...hebben reeds het werk van Achim Freyer aangehaald

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Het regent maar ik word niet nat
Het is dan ook eerlijk om Verwanten onder meer te bekijken als een school- of werk-voorstelling...Gezien ze echter in Verwanten geen structurele band heeft met wat ervoor en erna komt, wordt Iwanows woede hier slijmerig in plaats van dramatisch

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Bert Verminnen
Hij had bewondering opgevat voor het werk van Jerzy Grotowski en verkreeg in diezelfde periode (waarschijnlijk 1970) een beurs om in Polen te gaan studeren...Pierre Vlerick (Proka-Gent) getuigt: "Hij was in de wolken teruggekomen, maar een echt werk-systeem had het hem niet opgeleverd...bracht de Studio Herman Teirlinck met succes zijn stuk De Rioolvogels uit (gepubliceerd in Dramatisch Akkoord, 1969, Amsterdam, P.N


Toon volgende resultaten