Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


33 document(en) met "Dossier Opleiding" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Die opleiding roept veel vragen op...Minister Poma kreeg het dossier op tafel en mag zorgen voor een oplossing, anders gaat het gebouw onherroepelijk dicht...Tenslotte wordt daar toch weer een dossier over opgemaakt, dat jaren laveert tussen verschillende commissies

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
onze opleiding is verouderd, denk ik; wij zijn allemaal halve geleerden, psychologen, criminologen, sociologen, noem maar op, maar niemand is gespecialiseerd in zielsverwantschap...Een advokaat die de boosaardigheid van de omgeving ontmaskert Structurele veranderingen beginnen altijd bij de andere, nooit bij jezelf ! Dat wil ik even duidelijk stellen, voor we het dossier openen...Maar deze zaak, lieve mensen, is voor mij zonneklaar, en ik zou het jammer vinden hier verder... persoonlijk leed te moeten berokkenen... Ik heb het dossier bestudeerd, en ik vraag u, mijnheer

Nr. 9, Januari 1985 • Alexander Baervoets • SUR LE PONT D'AVIGNON
discipline te passeren en die toch iets wil uitdrukken; ofwel omdat hij nadenkt en er bewust voor kiest, na zijn klassieke opleiding" (2). Voor een Amerikaans Babel-Babel (Cie Maguy Marin) - Foto...Zou de opleiding er dan toch voor een stuk tussenzitten...Gallotta, choreograaf en bezieler van het gezelschap, doorliep oorpronkelijk een opleiding in de plastische kunsten en ontdekte pas later de dans, al had hij naar eigen zeggen reeds lang tevoren een

Nr. 11, Juni 1985 • Inhoudstafel
Als opmaat voor een dossier over acteeropleiding, een essay, enkele anekdotes en veel vragen...Marianne Van Kerkhoven sprak met hem en dat levert meteen een aanloop op tot het Etcetera-dossier over opleiding en acteursmétier

Nr. 11, Juni 1985 • Freddy Coppens • DOSSIER OPLEIDING
opleiding in dit vak geen begrenzingen kent

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • DOSSIER OPLEIDING
Het leek wel een mirakel, want al die acteurs hadden nauwelijks een opleiding gehad

Nr. 11, Juni 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Vanuit de bekommernis dat de opleiding mee de basis legt voor de evolutie van het toneelgebeuren...Opleiding, voor welk soort theater ? Moet er in de acteeropleiding een minimumprogramma geboden worden waarin de acteur geleerd wordt zijn creativiteit te gebruiken, zelf naar oplossingen te zoeken...Ecole Superieure d'Art Drama-tique de Strasbourg (1954), nog altijd door velen beschouwd als modelschool, biedt een gedifferentieerde opleiding

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Tone Brulin: Ik weet niet of ik de geschikte persoon ben om iets te vertellen over opleiding...Heeft de ontmoeting met Grotowsky je ideeën over opleiding beïnvloed...Ik maak dus geen proces van een opleiding

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
het dossier over opleiding stellen we als eerste instituut de Studio Herman Teirlinck voor...De opleiding resulteert in vier werk-voorstellingen die verschillen in genre en stijl...Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel, Paleis der Academiën, 1983 (10) Fons Goris, Over de opleiding van de tonelist, p. 2 en 5 (11) Hoger Instituut voor Dramatische Kunst, p. 21

Nr. 12, Januari 1985 • Jaargang 3, nummer 12, oktober 1985 TIJDSCHRIFT...
10 PETER BROOK MIRAKELMAKER Hadewych en het genot De nieuwe koers van Globe Dossier opleiding: studeren aan de Studio

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Hij werd nog aangenomen ook, en beëindigde zijn opleiding 'met vrucht'. Daarna werd hij door Français Beuckelaers gevraag bij het Lam Gods project in Arca, speelde nog in Frankenstein bij De Mannen...Eigenlijk heb ik met mijn Studio-opleiding dus nog niet veel aangevangen...De Studio-opleiding sluit dat wel niet uit, maar er wordt minder belang aan gehecht

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Waar lagen de accenten in je opleiding en wat ervaar je als een tekort...Zowel de opleiding als het werken met Ivonne Lex, Français Beuckelaers, Zdenck Kraus, Tillemans, Jan Gruyaert, Claus, Bert André, Julien Schoenaerts, enz

Nr. 14, Juli 1986 • Inhoudstafel
15 Dossier opleiding

Nr. 14, Juli 1986 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Een opleiding moet de aanwezige passie, het talent, zorgvuldig cultiveren, het doen articuleren in een persoonlijke vormentaal...Charles Janssens, docent-eer-ste-uur: "Ik denk dat ik mij zeer goed bewust ben van de tekortkomingen, zowel qua structuur als qua opleiding, maar wat kan je er aan doen...Hopelijk gaat men daarbij niet voorbij aan de eerste vraag: de vraag naar de leerinhoud, een concept en een oriëntering van de regie-opleiding

Nr. 17, Maart 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Dora van der Groen: "De persoonlijkheid van de leerling vind ik de belangrijkste norm, zowel bij de toelatingsexamens als bij de hele opleiding: die staat absoluut centraal, daar moet de opleiding...zien de opleiding in nauw kontakt met het theatergebeuren, zonder ze af te stemmen op één bepaalde theaterpraktijk; er moet voldoende flexibiliteit zijn om in verschillende theaters zinnig te kunnen...Ik beschouw het als een toegespitste periode van bezinning en voorbereiding op het beroep, een periode die trouwens nooit afgesloten kan zijn, de opleiding gaat het hele leven verder

Nr. 19, September 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Na een Algemene Inleiding (Etcetera 11), de Studio Herman Teirlinck (Etcetera 12) en de drie Vlaamse Conservatoria (Etcetera 17), belanden we met het Dossier Opleiding in de marge...Maar uitpuren kunnen we niet, daarvoor is de opleiding te kort". Tegenover de Nederlandse opleiding beklemtoont men sterker de artistieke vormgeving in de opleiding...Het voor-stellingsgerichte, het vormgeven, het tonen, zijn in onze opleiding sterk aan de orde". De openheid in de opleiding komt ook terug in de houding tegenover de deelnemers

Nr. 19, September 1987 • Inhoudstafel
52 In dit nummer ook nog Dossier opleiding: alternatieve cursussen, pag

Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
Repliek Naar aanleiding van uw artikel "Dossier opleiding: alternatieve scholen" in ETCETERA nr

Nr. 24, December 1988 • Inhoudstafel
28 Dossier opleiding: theaterwetenschap in Vlaanderen, pag

Nr. 24, December 1988 • Driemaandelijks, nummer 24, jaargang 6, december 1988
festival Een aparte reputatie Dossier opleiding 4 x theaterwetenschap


Toon volgende resultaten