Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


763 document(en) met "Door Kunst" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Marianne Van Kerkhoven • KAAITHEATER
Fase volledig door het repetitieve afgebroken...Door het dagelijkse leven van de kunstenaar (vrouw, danser, choreograaf) als referentiekader in de voorstelling in te voeren, wordt Rosas danst Rosas een produktie over wat kunst met het dagelijkse...leven doet en stelt het zich lijnrecht tegenover die andere aanpak van de realiteit in kunst, die pretendeert dat leven in kunst zijn gelijkenis vindt, dat ze ergens kunnen samenvallen

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • KAAITHEATER
hoofdrol; rond 1970 slaagde Walter Tillemans erin om, sterk geïnspireerd door Peter Brook, een aangrijpende Koning Lear op de planken te zetten, daarbij sterk bijgestaan door Luc Philips, Jan en de betreurde...Iedereen gaat door in hetzelfde register en de scènes worden doelloos...De gruwel is totaal, en door een paar details wat te onderstrepen wordt er toch nog een ironische laag ingebouwd

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
het Kaaitheater (ook door zijn stimulerende en activerende rol tussen de festivals door) aan ten grondslag ligt...Door het dagelijkse leven van de kunstenaar (vrouw, danser, choreograaf) als referentiekader in de voorstelling in te voeren, wordt Rosas danst Rosas een produktie over wat kunst met het dagelijkse...onbepaaldheid, discontinuïteit en decentralisatie: en door een vaak anti-theatrale want anti-illusoire kunst

Nr. 3, Juni 1983 • Paul De Bruyne • Nogmaals en encore: vragen naar een toneelbeleid
Zij doen hun best om van kunst te houden...Via de kunst van de kok slagen sommige slimme toneelbedrijfsleiders erin hun zalen vol te krijgen voor de kunst van de acteur...feite geldt dat slechts voor een kleine schare echte kunst- minnaars die actief informatie verzamelt, maar niet voor de groept participanten die slechts een paar keer per jaar

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
tussen het gebied dat gedomineerd wordt door het lustprincipe en het gebied gedomineerd door het realiteitsprincipe...Hij kwam net terug van een cursus te New York, was gefascineerd geraakt door de melodramatiek van oude films, en wilde zich daar graag door laten inspireren...Der Gross-Cophta, een posse die Goethe zelf verloochende, werd door Augusto Fernandes (Hamburg) aanvaardbaar gemaakt door de acteurs zwaar te laten chargeren en door een ingenieuze ruimtebehandeling

Nr. 4, September 1983 • Paul De Bruyne • Exit Proloog
Gemeden door de connaisseurs maar als koekebrood gevreten door massa's niet-theater-gangers...door de connaisseurs, maar wel geconsumeerd als koekebrood door massa's cultuurbarbaren...Hoewel ik de jaren voordien Proloog een enkele keer vond swingen als Rod Stewart, en met bewondering zag hoeveel energie de groep kon opwekken in vermolmde kunst- en arbeidersmilieus

Nr. 4, September 1983 • Goedele De Keersmaeker • Eminence grise van de Amerikaanse dans
kunst en de dagelijkse realiteit...Ook Duchamp verwierp de idee dat er een hiërarchie binnen de artistieke materialen bestaat, dat er een onderscheid kan gemaakt worden tussen kunst en niet-kunst, tussen esthetische categorieën als...Voor Cage en Cunningham moet de kunst de wereld weergeven zoals we die door de zintuigen waarnemen en aldus een aanzet geven tot de aanvaarding van de werkelijkheid en het bestaan waarin volgens de

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
Ze worden als afgescheiden entiteiten apart door enkele personages voor een micro «gezongen...Ik ben altijd met dat probleem bezig geweest, maar door de confrontatie met de Woostergroup, die dat veel radicaler doet en niet gehinderd wordt door wat dan ook, heb ik mezelf kunnen verscherpen...De gemeenschappelijke utopische visies van de historische avant-garde, inbegrepen de overtuiging dat kunst greep heeft op de maatschappij, werden ondermijnd door het groeiende pluralisme en resulteerden

Nr. 4, September 1983 • Klaas Tindemans • 1983-1984: Het voordeel van de twijfel
Shaw) zal nog moeten blijken, en de Theater Heute-invloed (Reigen, Dantons Tod en vooral Eduardo de Filippos De kunst van de komedie) is een beetje te opvallend...En de rest Er zijn groepen, vooral niet-gesubsidieerde, die dit beter aankunnen, omdat hun artistiek overleven precies bepaald wordt door deze eenheid tussen intentie en resultaat en deze...Ook het Kollektief INS maakt zo'n moeilijke periode door: zij spelen Wij betalen niet van Dario Fo, dat in 1980 door Arturo Corso zelf al bij het NTG opgevoerd werd en over hun eigen creatie Bij

Nr. 4, September 1983 • Inhoudstafel
36 Anton Van de Velde In het decor van de tijd verdwijnen en enkel door je overlijden nog een glimp van je historische bestaan weten te geven, is meer dan cynisch...Pop art is een datum in de geschiedenis: de internationale kunst bekent zich schaamteloos tot de geïndustrialiseerde wereld...Jack Lang, Frans minister van cultuur, als geen ander van zijn collegae-cultuurministers thuis in de internationale kunst van vandaag, fulmineert tegen het hersen-verwekende culturele imperialisme van

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • ANTON VAN DE VELDE
intrinsiek onrechtvaardig omdat hij, door wat hij deed evenzeer als door wat hij niet vermocht te brengen (evenmin als de overige tijdgenoten), kleur en vorm en zin en richting heeft gegeven aan wat zonder...Het resultaat is dat Van de Velde door een uitdagende vervorming van het reële de symboolkracht van de kunst vaak met verminkend geweld en verlies aan eigen sigma heeft willen afdwingen...De euritmie van de handelingsprogressie dient dus te gebeuren vanuit een intern ritme; Van de Velde komt hier, blijkbaar onbelast door enige buitenlandse theorie, in de buurt van de principes van het

Nr. 4, September 1983 • Annie Declerck, Luk Van den Dries • Heiner Müller
Het gaat er dus ook niet om de tekst naast zich neer te leggen, wel die te lezen zonder zich te laten beïnvloeden door wat men gehoord heeft over de auteur en zijn verleden...Ook al is ze opgedrongen door de Sovjets en later door de partij...Het enige wat vaststond was dat het door vrouwen zou gespeeld worden

Nr. 4, September 1983 • Johan Callens • De politiek van de verbeelding
De gemeenschappelijke utopische visies van de historische avant-garde, inbegrepen de overtuiging dat kunst greep heeft op de maatschappij, werden ondermijnd door het groeiende pluralisme en resulteerden...Dus geen wereld overheerst door staatskapitalisme, corporatisme of een internationaal socialisme...De wrevel die Schechner opwekt wordt vergoed door zeer heldere inzichten

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Daarenboven wordt in de eerste scène het realisme gebroken door de fratsen van de amateurtovenaar Karl, in de tweede scène door het plotse optreden van een tweede Doris, een feilloze danseres en...het begin is er wel de moeite om het verhaal te volgen; dat komt door de onduidelijk manier waarop de KNS-acteurs en -regisseur het vertellen, maar ook door de wijze waarop auteur Pavel Kohout Dosto...Dat Victoria door een mannelijk acteur (Jean-Paul Aron) gespeeld wordt is overigens geen toevallige keuze: uitgerekend in een tijd waarin de vrouw het enorm zwaar te verduren had door een repressieve

Nr. 5, Januari 1984 • Ritsaert ten Cate • Ritsaert ten Cate
Kunst zondig...Kunst zondig...Kaaifestival ter ziele moet, of dat ik op mijn beurt afschrift ontvang van een dito brief door het Kaaifestival geschreven aan de Amsterdamse notabelen om te vragen of Mickery er inderdaad aan moet geloven

Nr. 5, Januari 1984 • Marianne Van Kerkhoven • KLAPSTUK 83
de kritiek op de kunst...Daar er door middel van publiciteit een beeld was geschapen van de voorstelling, wilde men dit beeld hebben, los van het denkproces...Toen bleek dat het beeld behorende bij dit denkproces veranderd was, werd het beeld door het publiek opgeëist en zelfs ingevuld, hierbij vergetend dat het nieuw geschapen beeld ontstaan uit de

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Bob Wilsons theatermarathon the CIVIL warS
Ze maken zichzelf tot probleem door aan te sturen op nieuwe definities van de categorieën waarin we kunst waarnemen...Hij wordt niet afgeleid door gezond verstand...Door de enorme esthetische zorg die aan de details besteed wordt, straalt het stuk een sterke aantrekkingskracht uit

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
Theater (en kunst in het algemeen) moet rationeel, sociaal en moreel zijn (dit laatste wil zeggen, praktische criteria inbouwen). Dan alleen kan het waar zijn en zijn ruimere culturele functie...Het huis wordt nu bewoond door Marthe (Julienne De Bruyn), de vroegere dienstmeid en haar zoon David (Vic De Wachter). Xenia leeft nog steeds in het verleden; ze hoopt Marthe ooit eens te overtuigen...Redden ze niet Marthes leven tijdens de oorlog en speelden ze geen informatie door aan het verzet

Nr. 6, Maart 1984 • Bart Patoor, Paul De Bruyne • Ceci n'est pas het Epigonentheater
een verhaal), repetitieve opbouw van scènes, fragmentaire structuur, life-muziek, door de spelers uitgevoerd, het uitpuren van minimale en vaak banale handelingen, tekst als auditief en niet als...Want naast, door en onder dit verhaaltje loopt, als een rode draad, een andere gebeurtenis: het slachten, pluimen, klaarmaken, braden, opdienen en verorberen van een kip...als een reële taak die haar ritme en spanning krijgt door de moeilijkheidsgraad van de handeling (slachten, pluimen, braden). Interessant is de wijze waarop dit in de voorstelling is geïntegreerd als

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Hij was sterk beïnvloed door Gordon Craig, door Alain en Stanislawski...geleerd is, dat je ook maar iets met die kunst te maken hebt...Kohout vertelde me dat hij op dertienjarige leeftijd door het lezen van dat stuk door het theater gebeten werd


Toon volgende resultaten