Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


5 document(en) met "Dionysische en Apollinische"Nr. 42, Juni 1993 • Freddy Decreus • Apollinisch, feministisch, oppervlakkig
Vanaf het begin van deze eeuw was dat nochtans de norm: in het licht van Freud, Schnitzler en Strindberg werden de wraak en de psychologische spanningen tussen man en vrouw centraal gesteld...Aspasia, de vrouw van deze Atheense politieke held, had met Medea gemeen dat ook zij uit het Oosten kwam en van over zee (Milete), en een veel grotere persoonlijke vrijheid en prestige genoot dan de...Een veelheid van apollinische beelden van (een door mannen bepaalde) ordening en harmonie, waarbij de dionysische protest-tonen die van in den beginne aanwezig zijn onder de vorm van dreigend

Nr. 47, December 1994 • Freddy Decreus • Hugo Claus en de mythe van de...
De Apollinische drang tot ordenen en zuiveren had gezegevierd in het Westen, de buik had het verloren van het hoofd, de patriarchale goden hadden de matriarchale verdrongen, een spiritualiteit en...heeft gesteld en ontmanteld, die de voorlopigheid van elke kulturele orde aantoont, die de vrijblijvendheid en de zekerheden ervan bevraagt, het dionysische tijdelijk laat triomferen over het apollinische...Herman Sorgeloos ke vorm en aldus een harmonie tot stand brachten tussen een dionysisch lust- en eenheidsgevoel en een apollinische zin voor constructie en orde

Nr. 61, Januari 1997 • Klazien Brummel • Balanchine en de essentie van het ballet
Wel wekt hij de suggestie dat de tegenstelling tussen het Apollinische en het Dionysische in dans tot uitdrukking kwam in de tegenstelling tussen Nijinski's L'après-midi d'un Faune (1912) en...lange rijen met balletdansers half binnen en half buiten de coulissen, Forsythe deed hetzelfde en gooide bovendien af en toe het voordoek naar beneden, zodat er helemaal niets meer te zien was...Het was snel geregeld, Balanchine gaf toestemming om balletten als Serenade en Concerto Barocco in Nederland in te studeren en uit te voeren en gelijktijdig zijn ook balletten van Graham naar

Nr. 74, December 2000 • Rud Vanden Nest • Vestiaire verplicht
fabrieken, loodsen, schuren, tenten, musea, kastelen, paleizen, kelders en zolders, kerken, kloosters en kapellen, scholen, cafés, woonkamers, pleinen, straten, etalages en wat al meer; zelfs polyvalente zalen...Meer letterlijk dan figuurlijk werd hij dan ook stelselmatig door elkaar geschud en met de regelmaat van een klok beschimpt, verblind, geïnterpelleerd, overschreeuwd en bedreigd met drilboren en...Dionysische en Apollinische

Nr. 112, Juni 2008 • Evelyne Coussens • Anton & Cleo’s tergend sterven
Na de eerder droge Coriolanus en een retorische Julius Caesar lijkt dit liefdesverhaal, en bij uitstek het uitgebreide lamento van Cleopatra (Chris Nietvelt) aan het einde niet in het plaatje te...Deze beweging beslaat een paar eeuwen en legt de voortdurende frictie bloot tussen democratie en dictatuur, gemeenschap en individu, publiek en privaat, of, zoals Wouter Hillaert het uitdrukt: ‘Wat met...Het liefdesverhaal van Antonius en Cleopatra veegt het apollinische spinnenweb van Coriolanus en Julius Caesar bijeen en er blijft een kluwen over van dionysische erupties.9 De politiek en haar