Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


24 document(en) met "Die Fälscher" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
Die schone vaas he, die gij nog geërfd hebt van grootmoe, die met die koeien op... Fie En die gouden biezekens...Neem nu die vier noten: mi mi fa sol...Birgit (houdt bruusk op met spelen, tussen haakjes op een muzikale frase mi mi fa sol, mi mi fa kruis sol kruis) Jeronimus, liefste, als ze alles uitvinden over die smokkelketen, word je misschien

Nr. 8, September 1984 • Paul Verduyckt • Jan Fabre - Workshop 15/10 -15/12/83
acteren waarin enkele personen verenigd zijn die mogelijk het acteren in twijfel trekken...de terminologie van Jan Fabre: 'doen' én 'acteren', 'anti-sublimatie' én 'sublimatie'. In De macht... verschijnt een derde, 'over-gesublimeer-de' pool die het best gekarakterizeerd kan worden als...Een naakte keizer die gelooft dat hij nieuwe, onzichtbare kleding draagt en door zijn, al even blinde onderdanen in dat geloof wordt gesteund, wordt door een jongetje in de massa ontmaskerd: "De

Nr. 8, September 1984 • Luk Van den Dries • Jan Fabres theatertrilogie
Met die uitzettende beweging, die grotere periodes en andere disciplines (opera, dans) omarmt, gaat tegelijk een proces van uitkristallisering gepaard: Fabre op zoek naar de essentie van theater...Een autobiografische (in ruime betekenis) vingerafdruk die de hele trilogie tekent en die Fabre gemeen heeft met andere kunstenaars als Heiner Müller of Tadeusz Kantor...Voor Fa-bre kan die niet anders dan negatief zijn: agressie en nihilisme (of is het nuchterheid

Nr. 8, September 1984 • (advertentie)
OS2322454 bouw fa met sfeveu fff Mij best hoor, lieve meid...Daarom heb je die Kangoeroe-rekening bij de ASLK

Nr. 10, April 1985 • Jef De Roeck • KRONIEK
Het boek 'Italië' in de landenserie van Larousse/Heide-land-Orbis (*) schetst trouwens een overtuigend plastisch beeld van de ware toedracht in de Napolitaanse opera's van die tijd...Dat is het heel grote verschil tussen de traditie die hier bestaat en die in België...Diegenen die hem vandaag wegwuiven* zien niet in dat zijzelf ideeën aankleven die ooit door hun eigen voorgangers werden verdrongen," C. Tindemans, "De limiet der thea-terlijke dwaasheden

Nr. 10, April 1985 • Redactie Etcetera • Het verdict van de Raad van Advies...
Ik heb de Raad ook uitdrukkelijk gevraagd het bezoeken van de voorstellingen die door uw gezelschap gebracht worden in de eerste helft van 1984-1985 voorrang te geven...Het BKT en de KVS programmeren toch ook stukken die door Franstalige theaters op de affiche worden genomen...Van de buitenlandse gezelschappen die sporadisch Brussel aandoen, of die door b.v

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Callens • David Mamet, dichter bij Beckett dan bij...
tegenstelling tot die van Beckett hebben Mamets personages over 't algemeen lak aan filosofie; vergeleken met die van Pinter, hebben ze ook minder psychologische diepgang...Die immoraliteit is in Mamets ogen een gevolg en een extreme vorm van het opportunisme dat de gemiddelde Amerikaan aanhangt en dat we dus ook herkennen in stukken die niet over de zakenwereld gaan...De twee stukken bezitten een intimiteit die best tot haar recht komt in een kleine ruimte; daarom was de voorstelling van Oude banden in het kleine T19 geslaagder dan die van Het bos op de klassieke

Nr. 14, Juli 1986 • Mark Deputter • La Finta Giardiniera, de repetities
Je moet maar eens kijken hoe dikwijls die man zich vergist", verklaart Frau Herr- mann me later, "en toch is hij geen volslagen idioot...Herrmann neemt Serpetta onder de arm: "Die Geschichte mit dem Apfel soll auf che splendore" (op dat moment is het nog Serpetta die Belfiore de glanzende twistappel in de hand legt, later wordt dat het...ook de enscenering zijn eigen statements begint te genereren, betekenissen toevoegt, lijnen trekt die er voorheen niet waren of op zijn minst onzichtbaar bleven

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Hildegard De Vuyst • Jan Fabre werkt aan een operatrilogie
vechten, springen, vallen,...) met die heel fysieke actie-reactie die toen voor mij zeer belangrijk was en die zijn oorsprong vond in mijn performancewerk...Die heel ingehouden sfeer, die restrictie feitelijk, die innerlijke vreugde als een restrict gegeven daar ben ik naar op zoek en ik denk dat ik daar in de danssectie vrij goed in geslaagd ben...trouw blijven), een vrouw die zo'n drie jaar geleden overleden is, die ik vanaf mijn jeugd zeer goed kende en vaak bezocht (Ik deed haar 'komiskes'). In haar living was die vrouw omgeven door

Nr. 28, December 1989 • Dirk Verstockt, Klaas Tindemans, Luk Van den... • KRONIEK
Mannen en vrouwen die troost bij elkaar zoeken, maar ook die niet kunnen geven omdat het eigen verlangen te groot, te overweldigend is. En ook dat verlangen, dat weten zij, is uitzichtloos...Na haar Kundry-rol in de filmversie van Par-sifal en Die Nacht, schitterde Edith Clever twee jaar geleden in de Hein-rich von Kleist monoloog Penthesi-lea en zet ze die lijn nu verder met Die Marquise...Ze hadden in Vlaanderen een plaats opgeëist naast de bestaande instellingen en die niet gekregen: de subsidie die ze kregen was niet meer dan de droge korst brood die bedelaars in vroeger tijden werd

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans • Van op een afstand indrukken bij Das...
Een eigen tekst, een componist die hij zelf opspoorde, een eigen dansgroep die, voor ze in dit magnum opus werd opgenomen, met de Danssecties de wereld rondtrok...Fa-bre heeft, zoveel jaar geleden, dezelfde keuze gemaakt als Helena Troubleyn, zijn personage : Helena creëert, in haar verbeelding die materie wordt, het meisje Fressia - naar freccia, pijl in het...ík denk dat het niet de ironie is die Fabres esthetiek onderuit haalt, maar precies het ontbreken van een relativering van binnenuit, een relativering die voortkomt uit de eigen (deterministische

Nr. 30, Juni 1990 • Gunther Sergooris • De macht van het uur blauw
waarover Adorno het heeft ? De stilte die de eis van het individu gehoord te worden finaal onderdrukt ? De kunstenaar doet zich voor als diegene die in naam van allen spreekt...passages die duidelijk herinneren aan de beroemde uitspraak in Parsifal : "Zum Raum wird hier die Zeit". Adorno ziet in dit laten vervagen van de tijdsdimensie de herinnering aan het heimwee naar "seine...Vandaar dat Helena, die merkwaardige vrouw, die de toekomst voorspellen kan, zich tussen heden, verleden en toekomst, tussen dag en nacht, in het "magische Uur Blauw" ophoudt

Nr. 30, Juni 1990 • Johan Callens • O'Neill Het leven als tussenspel
Nina zit nog steeds in de klas, al is het niet meer die van de dode prof in dode talen, van de dode vader die het huwelijk met de nu dode Gordon belette...De hellenistische fa-gade van het Mannon huis werd gereduceerd tot een gekromde achterwand, met een deuropening die uitgaf op een zwart gat: de grafkelder waarin Lavinia zich levend begraaft...Ook hier symboliek, zij het stukken conventioneler dan die van Mickey Mouse : raven streken als steeds talrijker wordende onheilsboden neer op de betonnen paaltjes die de scène omringen, terwijl de

Nr. 31, September 1990 • Johan Thielemans • Opera tussen barok en (post-)modern
Ik heb uit die ervaringen vooral geleerd hoe relatief een partituur is. De componisten stellen je eisen die in feite niet in de partituur te lezen staan...Archeologie, daar heb ik een afkeer van, maar als die archeologie ons op het spoor brengt van sterke maar vergeten teksten, dan moeten we die ook programmeren...dat een lijn die u verder wil volgen ? "Ik vond dat die opvoering van veel competentie en ook van verbeelding getuigde, maar ik wil wat anders

Nr. 35, September 1991 • Peter De Jonge, Erwin Jans, Dirk Verstockt,... • KRONIEK
Vanuit die intimiteit bouwen Lineke Rijxman en Josse De Pauw een netwerk op van verdedigings- en aanvalsmechanismen, bewuste en onbewuste strategieën die ingezet, worden om tegelijk de eigen positie...Loodrecht op elkaar doorkruisen wegeltjes het veld, op één diagonale lijn na, die doorgetrokken werd in de gigantische tafel die vooraan staat...Het geeft aan het gebeuren wel een specifieke atmosfeer, maar leidt een paar keer tot kneuterigheid, die afbreuk doet aan een avond die verder schitterend toneel is, want achter het gespeeld

Nr. 52, Januari 1995 • Marleen Baeten • Carte blanche? - Carte blanche
Het volgen en ondersteunen van kunstenaars, het uitbouwen van een publiek in relatie tot die kunstenaars en hun oeuvre... dat gebeurt al in een aantal huizen die het hele jaar door presenteren en...Niet dat ik ervan uitga dat een festival geen dagelijkse werking heeft, maar die moet er anders uitzien dan die van het bestaande artistieke circuit...Het kan een belangrijke rol spelen in het samenbrengen van partners die iets voor mekaar kunnen betekenen en die vanuit hun samenwerking iets extra te bieden hebben aan het publiek

Nr. 53, December 1995 • (advertentie)
Die muzikanten...Die vreemde mannen die wilde liederen zingen...DearMrQfiiióg&is, Yaj asked me h 1932 fa permssw Yours, b&tÉbrecht Berin, 18 January1949 (uit Bertolt Brecht Letters

Nr. 85, Februari 2003 • Marleen Baeten • 'Een educatieve werking gaat over partnerschap'
een cultuur waar ruimte is voor een debat over kunst, is die ruimte er waarschijnlijk ook voor een debat over politieke of sociale onderwerpen...ETCETERA: In die zin richt de Educatieve Dienst zich niet alleen tot scholen en jongeren, maar tot iedereen die een bezoek brengt aan de opera en tot het verenigingsleven...Dankzij onze samenwerking met partners uit het verenigingsleven en andere organisaties, zoals de Vierde Wereldbeweging of een vereniging van zieke kinderen, bereiken we mensen die anders nooit naar de

Nr. 87, Juni 2003 • (advertentie)
plaats van een 'stuk' werd een 'script' geschreven, dat script werd vervolgens verfilmd en gemonteerd en die film wordt op de scène synchroon en simultaan (in)gespeeld door zes kinderen...Jakobsstraat 36, 8000 Brugge t. 050-33 88 50 / f. 050-33 51 97 e. het-net@skynet.be www.het-net.be HET NET Fa ir fryj» ÏO 1 fl 11.1-11 kl'J-J pfillUiliCTïïf"""»'.^!^ m 3 TOT li

Nr. 93, Januari 2004 • (advertentie)
ttpi-ÏAV^'051 C0R^S BRACKS C0ÜfG/ÜA1 INs^tNTALE S^GfNsE tf* '°5' EL JATT°0 DEL 16 MEI '05) fA/ ^ ^ttfN... ® © © © DE SEIZOENSBROCHURE IS GRATIS BESCHIKBAAR...Robert Mapplethorpe en Patti Smith (deel 3), kunstenaars die gefascineerd zijn door het gewelddadige, door het samen- gaan van (homo)seksualiteit, genot en pijn, door de contradictie tussen moraal en


Toon volgende resultaten