Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


51 document(en) met "Der Ring" • Resultaten 41 tot 51 worden getoondNr. 101, April 2006 • Nieuwe operavormen, andere sleutels
Der Ring des Nibelungen van Patrice Chéreau in 1976 was, zowel op muzikaal als op theatraal vlak, eveneens een grensverleggende gebeurtenis, ook en vooral voor het operabeeld

Nr. 103, September 2006 • Jeroen Peeters • Verzwijgt de danser dat hij spreekt?
Notities over expressionisme in recent werk van Philipp Gehmacher en Boris Charmatz Der Pantomime sagt: ‘Ich verspreche, dass ich schweige...Via armgebaren brengt Gehmacher de afwezigheid rondom zijn lichaam in kaart, als een act van herinne- ring en rouw, als een virtuele oefening in socialisatie...geen systematische beschrijving van een werkproces maar eer- der een verzameling van notities en ideeën over thema’s als samenwer- king, dialoog en discours, auteurschap, het spreken en het zwijgen

Nr. 103, September 2006 • Volkmar Sigusch • Neoseksualiteiten
jaren tachtig en negentig plaats vonden onder de noemer ‘neoseksue- le revolutie’ [17], [18], [19], [21]. Deze stille herwaardering en herdefiniëring van seksualiteit als een culturele vorm...Het debat kreeg een fundamentalistische ondertoon waarin de voorkeur werd gegeven aan gen- der boven seks...12 Kant, I., Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung

Nr. 104, December 2006 • Thomas Crombez • Massakunst en gemeenschaps­ drama
premiè- re van Der Ring des Nibelungen in 1876, is rond het fin de siècle niet de enige uitwerking van dat idee...Nietzsche, Friedrich, Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik, Fritzsch, Leipzig, 1872, www.gutenberg.org...Roland Holst-Van der Schalk, Henriëtte, De voorwaarden tot hernieuwing der dramatische kunst, Brusse, Rotterdam, 1924

Nr. 106, April 2007 • Etcetera • Edito
Oplossingen die je in de loop der jaren ziet verschuiven van een ‘multiculturele’, over een ‘interculturele’, naar een ‘transculturele’ aanpak...En die erva- ring stelt je voor vragen: over je eigen ge- woontes, over je lichaam, de manier waarop je beweegt, en dus ook over de manier waar- op je je wereld construeert

Nr. 110, Februari 2008 • Dirk Lauwaert • Kritiek der begeestering
Waardering voor het enthousiasme is recent, een effect der Verlichting...De omslag van het roekeloze ‘gelijk’ der begeestering in een ‘veron- gelijk’ der teleurstelling...het gevecht met de herinnering zijn het manifest van het enthousiasme, de wet van het klassieke, de zekerheden der bewondering niet van dienst

Nr. 111, April 2008 • Eric Corijn, Stefaan de Ruyck • De kunst, de politiek en de markt
Sinds enkele jaren werkt Van Hove in de Vlaamse Opera aan de enscenering van Wagners Ring des Nibelungen...Daarom is het gevoerde debat over de verhouding tussen Kunst en Politiek verworden tot een syndicale onderhandeling over de relatie tussen subsidiëring en autonomie en dikwijls met een...Algemene beschouwingen over de centrale rol en het maatschappelijk belang van kunst zijn bijna altijd verdoken discussies over subsidiëring

Nr. 111, April 2008 • (Advertentie) • (Advertentie)
INFO / KAARTEN 070 22 02 02 WWW.VLAAMSEOPERA.BE DER RING DES NIBELUNGEN / GÖTTERDÄMMERUNG Ivan Törzs / Ivo van Hove / Jan Versweyveld / An D’Huys / Tal Yarden VLAAMSE OPERA

Nr. 112, Juni 2008 • (Advertentie) • (Advertentie)
WWW.VLAAMSEOPERA.BE DER RING DES NIBELUNGEN / GÖTTERDÄMMERUNG Ivan Törzs / Ivo van Hove / Jan Versweyveld / An D’Huys / Tal Yarden VLAAMSE OPERA ANTWERPEN 5 . 8 . 11 . 14 . 17 . 20 / 6 VLAAMSE OPERA

Nr. 113, September 2008 • Rudi Laermans • Hedendaagse dans tussen eigenheid en beleid
Maar toch: hoe steekhoudend is het ondertussen gestaalde cliché dat de dans van vandaag een inter- of transdisciplinaire zaak is, zich daarom aan verdere definiëring onttrekt, en we dus hooguit pour...respondenten). Eén woord keert in de gesprekken gedurig weer wanneer het over hedendaagse Meg Stuart in maybe forever © Chris van der Burght dans gaat: ‘fysicaliteit’ (inderdaad geen correct

Nr. 114, December 2008 • Christophe Van Gerrewey • ‘We hebben theater nodig’
Kort gesteld: diep nadenken over subsidiëring impliceert een aanvaarding van de autonomie van de kunsten, die zich dankzij subsidies buiten de werking van de markt proberen te plaatsen...Domien Van Der Meiren, Clara Van den Broek, Adriaan Van den Hoof, Wouter Hendrickx