Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


72 document(en) met "Deels Wie" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
De vermeende neutraliteit of onschuld van velen is daarom een waanbeeld volgens Bond: wie geen vijand van het kapitalisme is, is partizaan...Dit komt vooral tot uiting in 'publieke alleenspraken', passages (deels analyse, deels parabel) waarin op het eerste gezicht Bond het publiek direct aanspreekt maar waarin feitelijk het personage

Nr. 6, Maart 1984 • Jef De Roeck • K R O N I E K
Postmodernisme verzet zich hiertegen in dubbel opzicht: deels tegen de kodes zelf, deels tegen het moeiteloze begrijpen ervan...Bij de amateurs met wie Matterne werkt kan er hier en daar natuurlijk ook wel eens een valse toon zitten, maar de algemene impressie is er toch een van spontaneïteit: zo praten en handelen mensen

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Want wie was die groothertogin uit deze operette, Eugenie en haar Parijse suite rond Napoleon III, of Katharina met haar Russisch hof of zaten we dan toch bij de keizer van Pruisen...Wie wel ritmisch meebeweegt is het publiek, met hier en daar een hand of een voet...Dat de Rode dans zo sterk uit de verf komt is deels te danken aan de combinatie van ernst en luchtigheid, deels aan de sterke, intelligente opbouw, die samenvalt met de volgehouden doorvoering en

Nr. 9, Januari 1985 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • ANNE TERESA DE KEERSMAEKER
Heeft de analyse van de muziek deels de choreografie gedicteerd...Wie de vorige produkties kent, verwachtte wellicht opnieuw de mooie Elena's Aria - Foto's Herman Sorgeloos wiskundige figuren...Er zijn ook mensen bij wie Elena's Aria minder integer overkomt dan de vorige voorstellingen

Nr. 9, Januari 1985 • Alexander Baervoets • SUR LE PONT D'AVIGNON
Wie de Concise Oxford Dictionary of Ballet (edities 1977 en 1981) openslaat op het trefwoord Frankrijk, krijgt te lezen dat "France now has a multitude of dance companies of all sizes and types...exploreerde oorspronkelijk andere oorden dan de geïnstitutionaliseerde -- een zwembad, een verlaten brouwerij --deels om de ervaring, deels omdat hij niet altijd over alternatieven beschikte...Marin ziet zichzelf niet als representatief voor de Franse moderne dans (maar wie is dat wél

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Alex Mallems • Joris Diels
Deels misschien ten onrechte hoor, maar dat is de wijsheid van een oud man...Wie daar op de eerste rij zat bij de première, was Kamiel Huysmans...Een deel van de KNS-acteurs, onder wie Jos Gevers, Ben Royaards, Georgette Hagedoorn, Jet Naessens, Edward Deleu, René Ber-tal, Bob Storm en Ida Wasserman, volgen hem naar het Kunstverbond

Nr. 13, April 1986 • Johan Callens • Sam Shepards verscheurde liefdes
eigenlijk de transformatietechniek geïnterpreteerd vanuit de filmtaal). Wie bovendien in die stukken echo's merkt uit filmklassiekers als, respektievelijk John Hustons Trea-sure of the Siërra Madre en...incluis, deels gestructureerd in westernstijl à la High Noon van John Ford...Buried Child (1978), True West (1980) en Fool for Love (1983). Hij nam ook contact op met oude vrienden zoals Chaikin, met wie hij samenwerkte in het meer experimentele Tongues (1978), Savage/Love (1979) en

Nr. 19, September 1987 • Dirk Bohnen • Simultaan
Met wie ze die tempels eerder had gezien, dat waren uiteraard zijn zaken niet Man maar waarom wil ze ze plots niet meer zien...op de afslag Palinuro, dat was alles, en hij moest aandacht besteden aan die vreemde vrouw met wie hij uit de wereld was gestapt...verhaaltjes die deels echt en deels verzonnen waren - dat deed er niet toe - meelijwekkende, grappige of idiote verhalen, allemaal mislukte levens die zich afsloofden om hogerop te komen door voortdurend promotie

Nr. 19, September 1987 • Leen Thielemans • Leen Thielemans
Na een overdreven gevoelig over en weer gepraat, de siroop begint er te dik op te liggen, blijken ze beiden te zijn wie ze respectievelijk zochten...Het publiek is deels gechoqueerd, deels in slappe lach hervallen...Wie is hij

Nr. 21-22, Mei 1988 • Karel Van Keymeulen • Eva Bal:
Eva Bal - Foto's Peter Lorré Wie troost Muu, de voorlaatste produktie van het Speeltheater, is dezer dagen te zien op het belangrijke kindertheater in de Wiener Festwochen...Ineke Nijssen, Paul Carpentier, Luc Frans, Kurt Defrancq in 'Wie Troost Muu". Met decorateur Andrei Ivaneanu werkt U veel samen...Deels is dat wel zo, maar het is pas helemaal zo wanneer die volwassenen bereid zijn te woelen in zichzelf, op zoek naar de basisemoties en gevoelens

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • De jongste van de jonge garde
Maar de keuze voor een stuk wordt dus bepaald door mijn eigen ontwikkeling, en die heb ik ook maar deels in de hand...Ik zou mezelf verloochenen en diegene tegen wie ik het zeg bedriegen als ik nu concrete plannen zou aandragen voor over drie jaar...Wie zijn je vaders en grootmoeders in het theater

Nr. 23, September 1988 • Luk Van den Dries • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
De kleine stad Nancy werd jarenlang de pleisterplaats voor wie in kort bestek wou kennismaken met de nieuwste ontwikkelingen in het theater: van Squat tot Bob Wilson, van Camera Obscura tot Jan Fabre...Deels terecht

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
Ik vraag me nog net af wie van ons beiden hier teveel is, maar dan begint het ritueel, onherroepelijk en voor de laatste keer...Wie uit alle sociale relaties wegvalt, wijzigt zijn maatschappelijke handelen en bestaan in rol, zijn taal in tekst, de omgeving in koelisse, de wereld in theater...Wie maakt er nu ten onrechte aanspraak op een grote schouwburg : Toneelgroep Amsterdam of Brussel ? Met vriendelijke groeten, Gerardjan Rijnders Geachte Mevrouw, Geachte Heer

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Verstockt, Tom Decorte, Pol Arias, Luk... • KRONIEK
Zou een criticus het aandurven om een slecht acterende speler te bekritiseren, eventueel zelfs tot op de grond af te breken ? Wie heeft het lef om een minder goede regisseur onderuit te halen ? Wie...De gezelschappen bepaalden zelf welke produktie ze op dit festival wilden laten zien, wie wou kon een voorstelling van een ander gezelschap uit eigen land mee inviteren...Wie niet gezien heeft, is weg ! De volgende ! Dirk Verstockt TOUT SUR LE BRUIT Gezelschap Grand Magasin; opéra d'amateur naar Jean Ray; acteurs Pascale Murtin, François Hiffler

Nr. 31, September 1990 • Stephan Moens • Het spook van de opera
Wie het werk gezien heeft, is altijd enthousiast, maar de drempel blijft enorm hoog...Deels vraag ik me af of onze huidige enorme flexibiliteit niet een van onze grote krachten is. Maar organisatorisch zou het natuurlijk veel makkelijker zijn, mochten we jaarlijks op voorhand weten dat

Nr. 36, December 1991 • Herman Asselberghs • Videowerk van Walter Verdín
Niet zo toevallig wellicht, want wie in korte tijd het complete video-werk van Verdin bekijkt (Klapstuk '91 bood die kans in haar videotheek), merkt al vlug zijn niet aflatende aandacht voor de...Met die dans-producties heb ik natuurlijk willens nil-lens de dingen waarmee ik zelf wil bezig zijn ook deels uit het oog verloren

Nr. 37, April 1992 • Hugo Durieux • De meubels van Robert Wilson
het boek van de tentoonstelling worden de 52 geëxposeerde voorwerpen begeleid door tekstfragmenten die Heiner Müller, deels uit eigen werk, gekozen heeft...Een benadering van zijn sculpturen als monumenten met een geschiedenis was alleen mogelijk voor wie zijn theaterwerk door en door kende of vooraf de bij de tentoonstelling horende (wel zeer dure...Wie denkt originele bijdragen van Heiner Müller en John Cage te kopen komt bedrogen uit

Nr. 40, Februari 1993 • Johan Reyniers • Tien Cunninghams cadeau voor één Meg Stuart...
homecoming: 'eerst te weten komen wie die maand, die week of de dag voordien gestorven is. Iedereen gaat maar door met zijn werk alsof het normaal is dat je geen ruimte hebt, geen steun, dat er geen interesse...1992 met een stevig programma in deSingel te zien was, deels met nieuw (maar toch ook al een paar jaar oud) werk, deels met herwerkte versies van stukken waar Zanes naam aan verbonden is. Eén daarvan...Onder impuls van zijn vriend voor het leven John Cage brak de jonge Merce Cunningham met Martha Graham, bij wie hij danste, door de beweging op zichzelf te gaan beschouwen en haar los te koppelen van

Nr. 41, April 1993 • Patrick Jordens • Tussen literatuur en theater
Geleidelijk aan vormen deze patronen de basis van een - deels onbewust -restrictief regelsysteem voor de interpretatie en de produktie van verhalen, aangezien die sjablonen een vervolg krijgen in het...De meeste kinderen leken zich niet erkend te voelen in wie ze (dachten te) zijn

Nr. 43, November 1993 • Hugo Durieux • Muziek/ Theater/ Politiek
Eigenlijk is het een werk voor strijkers en stemmen, want Reich heeft stukken tekst — die deels over zijn eigen (joodse) achtergrond gaan — gesampled tot muzikale modulen die duidelijk de vormgeving...zonder wie Abraham niets zou klaarspelen en die ook de echt fundamentele beslissingen neemt, of Hagar als het beeld van de gebruikte zwarte vrouw...Joden en moslims weten wie Abraham is, bij hem vinden ze hun wortels


Toon volgende resultaten