Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


9 document(en) met "De bewijsvoering"Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Tekstvarianten wisselen af en in een apotheose van de muziek komt de ontraadselde tekst naar boven) III.15 (De tekst is de aansporing om de tocht naar het middelpunt van de aarde te...De zoogdieren verdwijnen, dan de vogels, dan de kruipende dieren en eindelijk de vissen, de schaaldieren, de weekdieren, de gelede dieren...Omen De bewijsvoering klopt helemaal volgens de wetten van de logica, maar het antwoord is fout, Verne Wat klopt volgens de wetten van de logica kan niet fout zijn

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
het documentaire karakter functioneert als rechtvaardiging en bewijsvoering (de fabriek van de verlichte patroon die voor zijn arbeiders woongelegenheid, onderwijs, ontspanning enz...Niet toevallig sluit de slag bij Nieuwpoort, niet zo ver uit de buurt, de geschiedenis van de Reformatiebeweging in de Zuidelijke Nederlanden af...Ook de uitstippeling van de emoties tussen de personages onderling, geboetseerd door licht-en-schaduw; de trillende afstanden en verhoudingen die er tussen mensen kunnen bestaan, en in de ruimte

Nr. 14, Juli 1986 • Mark Deputter, Geert Opsomer • Taal in beweging, beweging in taal
De dansfanaticus: "er is geen slechtere criticus dan de gekrenkte fan", zegt Jowitt, "de ontgoocheling van al te hoge verwachtingen leidt steeds tot unfaire behandeling, omdat de tekortkomingen van de...De toeschouwer kan bij de danscriticus terecht als hij behoefte heeft aan bewijsvoering, aan confrontatie van ideeën, aan bevestiging van wat hij voelt, enz...Dance in Mind duidt op gelijkaardige manier - maar minder poëtisch - aan dat ik het niet zal (kan) hebben over de dans zelf, maar enkel over de herinnering aan de dans

Nr. 79, December 2001 • Steven De Belder • Wetenschap als metafoor voor de danspraktijk
sterk op de studio van de choreograaf: dat is de plek waar de artiest voor zichzelf de optimale voorwaarden schept om nieuw werk te laten rijpen tot het maximaal zijn essentie kan behouden in de variabele...Le Roy's werk staan de kwesties van het auteurschap, het daarmee verbonden statuut van de artistieke arbeid en de structuur van de choreografische markt, centraal...Immers, de kantine van het lab en de receptieruimte van het congres, waar de kern van dat debat ligt (en dus niet in de plaatsen van zijn formalisering zoals het congres en de vergaderruimte), liggen

Nr. 89, December 2003 • Loek Zonneveld • Het carnaval van Josef Stalin: Frank Castorf's...
Als de Boze bestaat, en die Boze, dat ben ik, dan bestaat de goede God ook - einde discussie'). De devil in disguise is vooral naar Moskou gekomen om de hele literaire wereld, die van de hoge én de...De donkerbruine DDR-lambrizering is alomtegenwoordig, in de gangen, de toiletten, de foyers en in de grote zaal (capaciteit: zo'n tweeduizend toeschouwers). De zichtlijnen zijn er prima, door de...De eerste Nederlandse uitgave van de roman (1968), in de briljante vertaling van Marko Fondse, bevat de complete tekst, waarbij de in de Sovjet-Unie weggecensureerde tekst cursief is gezet: een

Nr. 90, Februari 2004 • Elke Van Campenhout • Quod erat demonstrandum: Junge Hunde festival #5...
Met als enige rode draad de urgentie van hun vraagstelling -of die nu ging over gender, theater, de kunstenaar, de media of de aanwezigheid op de scène...De voorstelling die ogenschijnlijk het meest letterlijk tegemoetkomt aan de vereisten van de wetenschappelijke bewijsvoering is ongetwijfeld het nieuwe installatieproject van Eva Meyer-Keller, Uta...Stuk voor stuk getuigden de getoonde voorstellingen van de luciditeit van de programmerende instanties én van de intelligentie van de makers die een podium aangeboden kregen

Nr. 91, April 2004 • Elke Van Campenhout • De slang in de tuin van Eden:...
een documentaire over de wijkprojecten rond streetdance waaraan de Grupo de Rua de Niteroi deelnam, trekt Beltrao de Telesquat BRUNO BELTRAO/GRUPO DE RUA DE NITERÓI parallel...Het punt waarop de nacht niet meer echt van de dag is te onderscheiden, maar de schrijver ook niet van de maker, de tooghanger van de denker, de helderziende van de blinde, of de pathetiek van de...Tot de voorstelling explodeert, de commentaar van de danser in de zaal aan mitrailleursnelheid op je wordt afgevuurd, de tekst van de ondertiteling in zijn snelheid onleesbaar wordt

Nr. 100, Februari 2006 • Elke Van Campenhout • Buiten de lijnen
Het programma, de agents, waren geprogrammeerd om te leren praten over de kleur van de ogen van de toeschouwers...zijn werk streefde hij naar het ontdekken van de natuur van de kunst, en hield hij zich eerder bezig met de ideeën die in het zog van de kunsten ontstaan, dan met de kust op zich...Ik merk dat, hoe meer je die handeling reduceert en de acteur onderwerpt aan de wil van de machine, de spanning in het kijken stijgt

Nr. 100, Februari 2006 • Isabelle Stengers • Dépaysements
De eis van bewijsvoering schept een kritische, zelfs polemische omgeving, maar dat wat we elektronen, bacteriën, atomen hebben genoemd, staat volkomen onverschillig tegenover het wantrouwen van de...Niet omdat hij de ware god is, maar omdat hij de nodige bruutheid met zich meebrengt, de macht van de oorlog tegen de illusies, die verscheurt en vernietigt wat het de godin mogelijk maakte voor de...zouden de dingen nog anders kunnen formuleren: waarom is de Renaissance, waarin we de figuur van de Normale Mens zien verschijnen –dat wil zeggen: de rationele mens die de wereld leert verkennen die