Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


61 document(en) met "De Zichtbare Hand" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
De bewegingsclichés, samen met de kostumes, de zichtbare lichtbron en het 'stijlvolle' decor, overstijgen hun banaliteit doordat ze van een uitzuivering van het realisme getuigen, enkel in functie van...Dit bevordert nochtans de helderheid van de personages, iets wat Tasso vooral van de gestiek moet hebben: de acteur illustreert zijn verhaal door op zijn knieën te vallen (als de tekst zelf dat zegt...De betekenismogelijkheid dat het om een noodzakelijk maneuver van de hertog gaat om de staatsidee overeind te houden wordt zo door Decorte verworpen: de enige bedoeling is de profilering van twee

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
De parallel met Vlaanderen ligt voor de hand...Met deze doos -- een theaterruimte op zich-- is vanalles aan de hand: witte en zwarte gordijnen verdelen de ruimte in nog kleinere compartimenten en zorgen voor wat gestoei achter de schermen ; de...namelijk objectivering / relativering / en het verbreken van de illusie," maar dan zodanig, dat die illusie, "die uit de taal van het stuk/ zo volkomen verdreven was / via het zichtbare weer in het stuk

Nr. 15, September 1986 • Paul Pourveur • Le diable au corps
alleen met de macht van de onsterfelijkheid, maar tevens met de macht van de wijsheid... De mensen zullen mij smeken om van de berg te komen en hen de kennis te geven... en ik... ik zal hen niets...Hij bis En je vertelt verder dat deze liefkozingen gecombineerd moeten worden met de stimulering van de geslachtsdelen door de hand...walvissen... Hij Over de pij n... de fysieke pij n... de angstwekkende pijn als men een mes tegen de keel drukt... Hij bis Over de voorbije liefde... over het embryo... de pijn die het embryo ondergaat

Nr. 15, September 1986 • Theo Van Rompay • Tien bedenkingen bij een gesprek
Aldus besluit Paul De Grauwe zelf - "ik ben een onafhankelijke, partijloze liberaal" - zijn cultuurhoofdstuk in 'De zichtbare hand' (blz...126 -127). 1. In zijn boek De zichtbare hand verdedigt Prof...Een kleine omkering van de verhoudingen ligt voor de hand: een avondje tafelen met als entr'acte een clownerie in het belendende theaterzaaltje door de meesterkok/acteur maakt met de staatstus

Nr. 15, September 1986 • Theo Van Rompay, Marianne Van Kerkhoven • Het opheffen van subsidies zou een schok...
Leuven en rijzende ster aan het economenfirmament, wijdt in zijn pasverschenen boek De zichtbare hand een volledig hoofdstuk aan 'Cultuurpolitiek in een democratie'. Marianne Van Kerkhoven en Theo Van...spreekt in uw boek De zichtbare hand over een misgroeide staatsinmenging in de kunsten...De vraag die u stelt over de bereidheid die de samenleving hecht aan de kunst is van groot belang

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Jan-Joris Lamers, toch de mentor van Maatschappij Discordia, speelt bijzonder graag met de tekstbrochure in de hand, alsof het om een lezing, een "concertante" uitvoering gaat...De typische hand van Tanghe erkent men ook in het decor: een grote, witte, gestileerde ruimte, met zand op de grond en een rij van zeven zetels (net zoveel als de leden van het toeziende koor). Van...De Vlamingen zijn niet bang voor een vet effect, omdat ze weten te doseren en na de lage Bes altijd een luchtig loopje achter de hand hebben, voor ze de diepte weer ingaan

Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
Zo is de aanwezigheid van zichtbare machinerie op de scène (grote geluidsboxen, zware lampen, metalen constructies, windmachines, ...) een consequente interpretatie van Muller linguïstische...Klap op de vuurpijl: de bijdrage die dieper op de stijl van Janácek ingaat is van de hand van Carl Dahlhaus...de eerste zin van de eerste paragraaf van de tweede kolom op p. 6 verstaat, verdient sowieso een prijs, maar verstaat hij dan wel de eerste zin van de volgende paragraaf

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
De regie zelf is van de hand van de Spaanse regisseur Nuria Espert...Frieda Pittoors, met de tekst in de hand, souffleert Jan Joris Lamers die zich moeizaam en met onrustig bovenlichaam door de monoloog heenwor-stelt en ten slotte ontgoocheld bekent "Het is niet te...De drie stukken blijven wat los van mekaar staan, ondanks hun afzonderlijke kwaliteiten en ondanks de intelligentie, de persoonlijkheid en het zichtbare akteerplezier van de Discordianen

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
De commerciële oplossing wordt gesuggereerd in De Zichtbare Hand van de Leuvense professor P. De Grauwe...De oplossing van De Grauwe is eenvoudig: schaf de subsidies af en laat het theater los op de vrije markt (zoals de vrije produkties). De argumentatie van De Grauwe is economisch, maar verpakt in een...Het is immers niet voor de hand liggend dat de kansarmen kiezen voor een theater van de armoede

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
Het stuk bevat zowel elementen uit de boulevardkomedie als uit de detective en de rampenfilm (Claus schuwt de spectaculaire coups de théâtre niet). Het 'postmoderne' decor (Benno de Vries) leidt de...De cirkel is de hoofdfiguur in het stuk: in de repetitiviteit van steeds dezelfde sequens in wisselende rolbezetting; in de kinderdansjes die gelijk blijven bij de volwassenen: wie in de cirkel staat...elders gelegd: het theater ruilt de zuiderse wijdse openlucht voor de intimiteit van de vertrouwde schouwburgen; de toeschouwer ontwaakt uit de roes van de fiësta en concentreert zich weer exclusief op de

Nr. 26, Juni 1989 • Hildegard De Vuyst, An-Marie Lambrechts • "Eenvouds verlichte waters" spelen
Een centrale passage in Malte is het bekijken van de zes wandtapijten (in het Cluny-museum) die De Dame met de Eenhoorn afbeelden: elk tapijt toont één van de vijf zintuigen en het zesde heet A mon...begrippenapparaat om accuraat te beschrijven wat er precies aan de hand is." Wat ik natuurlijk graag wil is dat de toeschouwer daarnaar op zoek moet...Onder acteurs is er het verhaal dat veel acteurs de tegenspeler nog nooit in de ogen hebben gekeken, alleen maar tot de neus of tot de wangen gesproken hebben omdat ze anders uit hun concentratie zijn

Nr. 30, Juni 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De ondraaglijke lichtheid van verlangen
Welke invloed kan deze theorie hebben op de esthetica, zeker op die esthetica die zich traditioneel baseert op harmonie en evenwicht ? Naast de wanorde in de hemel stelt de chaostheorie ook de...Abstract betekent volgens het woordenboek : "geen verband houdend met de zichtbare werkelijkheid". Een geometrisch parcours in een ruimte, een absoluut monotoon ritme in de zegging van een...de wereld van de wetenschap wordt het probleem van de popularisering van de nieuwe ideeën op een ernstige manier gesteld : indien er geen doorstroming komt van de basisnoties van de recente

Nr. 30, Juni 1990 • Erwin Jans • Het Achterland van het theater
Bij de aanvang van de voorstelling leest Jan Joris Lamers, het tekstboek in de hand, met een beredeneerde slordigheid en in vrij hoog tempo de regieaanwijzingen en stelt de personages voor...worden : de decorelementen die ogenschijnlijk weinig met de voorstelling te maken hebben en vaak verwijzen naar vroegere voorstellingen, de regisseur die met het tekstboek in de hand de voorstelling volgt, de...acteurs die niet spelen maar toch op de scène aanwezig blijven, de dure meubelen en de al even dure kleren, het zichtbare spelplezier van de acteurs, het commentaar dat zij op hun rol geven, de individuele

Nr. 32, December 1990 • Luk Van den Dries • De man, hij wankelt
De man die in Le cocu magnifique van Crommelynck de halve dorpsbevolking in zijn slaapkamer inviteert: liever de zekerheid van de horens, dan de blijvende twijfel aan de trouw van zijn vrouw...Van de bekentenistechnieken in de inquisitie, de ontwikkeling van een sexuele wetenschap in de geneeskunde tot de psychanalytische theorieën van Freud, steeds wordt de taal i. v. m. sexualiteit...een procédé wat Katelijne Damen veeleer laat zien). Er is dus duidelijk meer aan de hand dan de portrettering van psychisch onvermogen : het dubbele kader in de scenografie, de kitscherige belichting, de

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De kringen naar binnen
Wie de veelduidigheid van de ondertitel respecteert, aanvaardt de uitdaging van de kunst om de wetten van welke economie dan ook radicaal in het geding te brengen en om met de vrijbuiterij van de...Ik wil hier echter niet verder ingaan op de relatie tussen het werk en de 'uitwendige', zichtbare organisatie-struktuur waarin het verloopt; mijn taak was het eerder om de weg te volgen die naar...Als plaatsvervanger van de kunstenaar heb ik dan ook gezocht naar een plaatsvervangend kunstwerk, aan de hand waarvan we eventueel iets van de inwendige strukturen die aan de creatie ten grondslag

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
Bak Truppen uit Noorwegen (de Scandinaven komen), speelden Germania Tod in Berlin (Muller) en When We Dead kwaken (Ibsen). De eerste voorstelling ook in de bouwval van De Markten, de tweede in de nog...De Ersatz-sfeer wordt verder in de hand gewerkt door het blauwige licht, de geluidsband met losbrekende donder, gierende wind, hondengeblaf uitdeinend in wegstervende echo...Maar dat neemt niet weg dat informatie over de achtergronden en over de omstandigheden waarin een werk ontstaan is, het waarnemingsveld kan uitbreiden, en beter begrip en intenser genieten in de hand

Nr. 35, September 1991 • Paul Pourveur • Tyrannie der hulpverlening
zee... Ben je de een'ge vorst die werkelijk mijn wereld houdt in de holte van je hand...Ik dwing mezelf en roep nog eenmaal voor mijn ogen in de ziel de furie op van de piraterij en van de slachting, de smaak, bijna te proeven in de plundering...De supermens zal zijn niet de sterkste maar de meest complete, De supermens zal zijn niet de hardste maar de meest complexe, De supermens zal zijn niet de meest vrije maar de meest

Nr. 43, November 1993 • Pieter T'Jonck • Melancholische miniaturen
Anne Teresa De Keersmaeker hecht een groot belang aan een spanningsvolle relatie tussen de structuur van de muziek en die van de dans, zij is de choreografe die het publiek naar muziek heeft leren...De eenvoudigste variant, en de meest dansante, is het gebruik van voor de hand liggend, dagelijks handelen in de dans...Zeker als het zo zichtbare vlak dan nog dient om de allegorie van klassieke proportionaliteit bij uitstek, de ontwikkeling van de gulden snede, uit te zetten

Nr. 44, Februari 1994 • Myriam Van Imschoot • Denken, construeren en dansen tegelijk
Een been achterwaarts zwaaien of het bovenlichaam voorover laten hellen met de hand op de knie - het wordt telkens afgebroken...En zo heeft alles wel een dubbele functie: de blik is niet alleen dat wat contact legt met de ander, maar ook datgene wat de afstand benadrukt; de frontale houding niet alleen de wijze waarop...De relatie van het oog tot het zichtbare - een metafoor voor de algemene verhouding van het ik tot de ander

Nr. 44, Februari 1994 • Rudi Laermans • Niets dan schone schijn en ijdel spektakel?
plaats van de handeling te verbergen achter decor, kostuum, muziek en drama, brengt hij de handeling op de voorgrond en nodigt hij de kijker uit om de geometrie van de lichamen, ruimte en...Voor de kijker was meteen duidelijk wat er op het podium aan de hand was: een gedisciplineerd vertoon van zuivere spier- en lichaamskracht dat tot in de kleinste details verwees naar de sfeer van...Op het sterke, soldateske lichaam van de fitnesser, de sporter of de body-builder weegt een esthetisch taboe, dat wellicht ten dele politiek is gemotiveerd (de al te zeer voor de hand liggende


Toon volgende resultaten