Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


6 document(en) met "De Wildeman"Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Loopt de bar in en komt aanstonds terug met drie zilveren bekers (pour les habitués) whisky en de roulette, III In den tijd dat de beesten spraken, riepen de apen: zelfbeschikking...tot Belly): Mores leer ik je... (tot de overigen): Vier whisky?... (exit in de bar). Belleken blijft doodsbeangst bij de deur ah 'n marmotje voor de vlijmoogen van 'n slang...De cacaphonie verstilt... De Neger van zooeven, met kleurige lappen omhangen, stormt op, 'n vel papier in de eene hand, 'n ontzettende koloniale ruiker in de andere

Nr. 10, April 1985 • Redactie Etcetera • Het verdict van de Raad van Advies...
Bij Antigone was inmiddels de aflossing van de wacht verzekerd: directeur Bert de Wildeman gaat met rust en wordt opgevolgd door Jo Gevers, als B-gezelschap moest Antigone eigenlijk in heel het...De ambitie van De Wildeman was met een zo kleine groep niet waar te maken...Deze inspanningen veegt de RAT van de tafel, door te betreuren dat "deze benadering meteen het verdwijnen van de specifieke jeugdtheater-opdracht betekent". Hield de RAT deze stok achter de deur om de

Nr. 25, Maart 1989 • Luc Lema • HET CARNAVAL VAN ROMANS
De consuls van vroeger, de Guigous, de Thomés, de Costes en andere Velheus zijn de schuldenaars van de stad voor aanzienlijke sommen geld* Zij hebben geprofiteerd van het geld van de gemeenschap...Ook de zigeuner gedraagt zich als een wildeman: hij grimast, laat z'n ogen rollen, steekt z'n tong uit Op het ritme van z'n getrommel laat de zigeuner de beer dansen, waarbij het dier zich uiteraard...Proef de stoffelijkheid, de kleur, de geur, de excellentie, de eminentie, de hoedanigheid, de werking en waarde van dit gebenedijde, altoos verbeide vocht

Nr. 63, Maart 1998 • Barbara Baert • De kleuren van de geest
Deze theorie heeft de profane iconografie van de nar, de boer en de wildeman een belangrijk sociaal-cultureel kader gegeven...De Kleuren van de geest ten slotte gaat op zoek naar de betekenis en de herkomst van de zogenaamde Morendans, de Moresca...De literaire en iconografische wegen die ons tot bij de Moresca brachten, zijn geplaveid met de flarden, de relicten, de culturele reminiscenties die de rede tot een samenhangend metselwerk heeft

Nr. 68, Juni 1999 • Peter Anthonissen • De sprookjesverteller van het nieuwe Berlijn
Zijn gedrag is echter niet machinaal, zoals de elektronica die even voordien nog weerklonk, maar dat van een wildeman...Nogal wat ingrediënten doen denken aan Mistero Buffo (1972): de eenvoud, het ritme, de dynamiek van de groep, de inbreng van circuselementen ... Trouwens: wie regisseerde in 1918 en 1921 het aan Dario...Na Der blaue Vogel gezien te hebben, wees de hoofdredacteur van Theater Heute, die Ostermeier voordien in de armen sloot, op het grote verschil dat hij zal ervaren tussen de Baracke en de Schaubühne

Nr. 82, Juni 2002 • Raf Geenens • Eeuwige liefde en een zorgeloos huwelijk
Iconografisch kunnen deze trippen (of ‘platijnen’) zowel accessoires zijn van de zot, als van de door het bos zwervende wildeman – denk aan het sprookjesverleden van Rothbart als bosgeest...Na de ridders wordt de scène ingepalmd door een lange stoet figuren: de pestdokter, het koninklijke gevolg in lange zwarte pijen met kap, de nar, de dwerg, en ten slotte ook Siegfried en de koningin...De verlengde lijnen moesten contrasteren met de ronde vormen van de choreografie en de lichamen van de danseressen visueel doen aansluiten bij de populaire Russische