Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


201 document(en) met "De Ontmoeting" • Resultaten 41 tot 60 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 26, Juni 1989 • Marianne Van Kerkhoven, Dirk Verstockt • D E
Het persoonlijke aspect van de eerste ontmoeting die mensen met theater hebben, vind ik steeds erg belangrijk...Schilderen is de koudste kunst, de kunst van de waarneming, van zo scherp mogelijk ontlede gevoelens...De voorstellingen waar in het begin zo fel werd naartoe geleefd, bleken op de dag voor de première bijzaak geworden te zijn

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Controversieel waren de zeven creaties van Gillmore dan ook zeker: de hemel ingeprezen door de sommigen, de grond in geboord door de anderen (eerder de velen), en terwijl na afloop de ene helft van...Er was namelijk de onvermijdelijke confrontatie met wellicht het meest megalomane project van de eeuw : de viering van de Bicentenaire, de tweehonderdste verjaardag van de Franse Revolutie met als...De clichés worden niet uit de weg gegaan en zelfs heel dik in de verf gezet: in de eindscène waar James al helemaal boom is, heeft hij een ontmoeting met een jong meisje, Rebecca, tegen wie hij praat

Nr. 28, December 1989 • Erwin Jans • EEN HIAAT IN DE NATUUR DER DINGEN...
De hefboom voor deze zoektocht is de herinnering, voor zover ze niet op de principes van de orde en de rede terugvalt, maar "openingen (scheurt) op zoek naar de wereld van de onrede, het irrationele...Enerzijds is er de ontmoeting van de ik-figuur, een schrijver, met een hem onbekende, psychisch gestoorde vrouw Lea, die be- weert vroeger met hem te hebben samengewoond en...De verhouding van de personages "tot de wegglippende, oneindig verstrooide werkelijkheid is afgrondelijk melancholisch". Het oog van God heeft plaats gemaakt voor de blik van Orfeus : "de blik die de

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Verstockt, Tom Decorte, Pol Arias, Luk... • KRONIEK
Benoin : "Aanvankelijk dachten we niet aan een festival, maar we wilden dat de theatermakers die de Conventie ondertekend hadden elkaar één keer per jaar zouden ontmoeten, die ontmoeting wilden we ook...Daaraan werden vier zittingen gewijd, die achtereenvolgens gingen over de crisis in relatie met de overheid, de crisis van het vast gezelschap, de crisis van de creatie en de crisis van het publiek...Arthur Sonnen (Holland Festival) zag in de ontmoeting in Saint-Etienne een overlevingspoging van de oude instituties

Nr. 29, Maart 1990 • Johan De Boose • Andrzej Wajda
Zowel de verbale als de plastische cultuur hebben de Polen door de eeuwen heen, en vooral in de moeilijkste fasen, blijkbaar een elementaire communicatievorm geboden, een platform voor de creatie en...de annex van de roman,die duidelijke autobiografische elementen bevat (Dostojewski was als politieke gevangene ook naar Siberië gestuurd), is de lezer getuige van een ontmoeting tussen Sonja en...Wajda's criterium voor de coupures in de roman was de actualiteit, de politieke context, waarin de ideologische moord (op Polieluszko) de toon aangaf

Nr. 29, Maart 1990 • Inhoudstafel
Pavlov is de ontmoeting van twee media, het theater en de dans, en een poging tot dialoog...idem) Twaalf jaar later begint de opstand als wandeling; ze groeit tot manifestatie; ze eindigt aan de andere kant van de muur, aan gene zijde van de geschiedenis...Hoeveel tijdsverschil is er tussen de klok van het individu en het ritme van de geschiedenis ? De vraag kringelt zich doorheen de verschillende teksten in dit nummer en vertakt zich in steeds nieuwe vragen

Nr. 30, Juni 1990 • An-Marie Lambrechts • "Wie wat vindt heeft slecht gezocht"
Als de muziek stopt en de danseressen even uithijgen, trekt de organisatie van het speelvlak de aandacht...De hevige pijn en het gemis en het verlangen zijn nu niet meer zo tragisch; die belangrijke ontmoeting niet meer zo absoluut-allesbepalend...Zelfs in een eerste waarneming van de muziek binnen de voorstelling valt het on(be)grijpbare van het samengaan van muziek en beweging op : de muziek was er al even voor ik ze echt gehoord had; de dans

Nr. 31, September 1990 • Sigrid Bousset, Hildegard De Vuyst, Dirk Verstockt,... • K R ON I E K
De tijdsverdeling tussen de scnes is erg grillig (wisselend van een paar uur tot een paar jaar) en hier en daar is de verhouding tussen speeltijd (de tijd van de uitvoering) en gespeelde tijd (de tijd...Want wie is er aan het woord in deze voorstelling ? Wie is de ik, de hij, de zij, de jij die in de tekst spreken ? Het is niet langer een personage dat spreekt, het is de taal die spreekt, maar wat...Het choquante van Carpe, Carpe, Carpe is de deling tussen 'vorm' en 'inhoud', tussen de aanwezigheid en de onschuld van de kinderen en de volwassen tragiek van de teksten

Nr. 31, September 1990 • (advertentie)
Casanova ERIC DE VOLDER FILIP VANLUCHENE deSingel " Als ik er alles van vertelde, zou ik de oren kwetsen van hen die gewend zijn zichzelf voor kuis te houden...Stefan Zweig, 'Casanova, poête de sa vie) Casanova: een ontmoeting met de allergrootste uit het rijk der minnaars en verleiders 60 voorstellingen doorheen Vlaanderen en Nederland...Raadpleeg kultuurkalenders voor datum en plaats of bel naar De Tijd: 03/231.62.86 Coproducent deSingel deSingel wordt betoelaagd door de Vlaamse Gemeenschap en geniet de steun van de Provincie

Nr. 31, September 1990 • Inhoudstafel
Er rest de vijf, volwassen kinderen, niets anders dan te wachten op haar 'die het wachten waard is'. Een theatertekst van de Nederlandse schrijfster Heleen Verburg in opdracht van het...de toevallige ontmoeting aan gene zijde van de grens...Luk Van den Dries En verder ook nog in de Kroniek : De Vereniging van Enthousiasten voor het Reële en het Universele, Een man alleen is in slecht gezelschap, De Vlaamse Opera, Jevgenij Onegin

Nr. 32, December 1990 • Rud Vanden Nest • Un malheureux vêtu de noir
Dat terloops aan de stalen blik van de schilder met de verminkte oorschelp wordt gerefereerd, is mooi meegenomen en geeft meteen de toonaard aan van de produktie : wat volgt is een klinische zij het...de voorlaatste scène, die van de laatste ontmoeting tussen beide broers en van Vincents dood, verschijnt dan de emblematische stempel van de produktie : de fameuze stoel...en met de muziek geen boeiender dialoog had kunnen aangaan dan nu het geval is. Kortom, je ontkomt niet aan de indruk dat de regie de muziek al even reducerend gebruikt als de tekst, dat zulks

Nr. 32, December 1990 • Erwin Jans, Luk Van den Dries, Dirk... • Theater als een nauw pad
Lauwers wikkelt de intrige af en tegelijk maakt hij er opnieuw een kluwen van : de wereld van de fictie, de personages, het verhaal wordt doorkruist door de wereld van de scène, van de acteurs, het...Binnen enkele weken komen de Spaanse acteurs, twee mannen en een vrouw, naar België voor een ontmoeting met ons...De vrouw en de dood De rol van de vrouw in het geheel van de voorstelling is opvallend

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
Bak Truppen uit Noorwegen (de Scandinaven komen), speelden Germania Tod in Berlin (Muller) en When We Dead kwaken (Ibsen). De eerste voorstelling ook in de bouwval van De Markten, de tweede in de nog...De eerste ontmoeting tussen Ian en Erik krijgt haast opera-achtige allures : de scène wordt tweemaal gespeeld en tussenin gaat het doek even dicht...Wie is hier nog vertrouwd met de verwikkelingen van de Spartacusopstand of de slag bij Stalingrad, wie kent de opstand van 1956 en weet dat de bouwvakarbeid in de DDR een reformschool was voor ex

Nr. 35, September 1991 • Benoît Vreux • Boekbespreking
Niet langer als de 'illegale' aanwezigheid van de regisseur tussen zijn uitvoerders, maar als de 'ontmoeting' van de kunstenaar met zijn eigen ingebeelde wereld; niet als de confrontatie van een...Het toneel wordt daardoor de plek van de laatste repetitie, die in één handeling zowel een inventaris van de verworven ervaringen samenstelt als de mogelijke overbrengingswijzen ervan bepaalt voor de...Daarbij is het misschien symptomatisch dat de twee eerstgenoemden er voor gekozen hebben zelf de titelrol te spelen en als acteur het testamentair handelen van de regisseur te bevestigen

Nr. 36, December 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Bruna Koninckx, Paul... • KRONIEK
Via de brieven die Büchner vanuit diverse Europese steden naar zijn geliefde en familie schreef, midden de rumoerige dagen van de eerste helft van de negentiende eeuw en de eeuwige ergernis van...Bernhard komen we veel meer te weten over zijn en ons onbehagen tegenover de politici en de captains in welke industrieën dan ook, de ondraaglijke lichtheid, de woede die geen uitwegen meer kent, de...Zijn verhaal is iets complexer dan klaar voor drie minuten stuff, maar de vitaliteit, de woede, de ergernis, de afschuw, de streling en de slag zijn even sterk aanwezig via hem, via de teksten

Nr. 37, April 1992 • Erwin Jans • De andere gevoeligheid van Immer das Selbe
Het verhaal van die ontmoeting is ondertussen bekend, het maakt trouwens deel uit van de voorstelling...hem in deze voorstelling niet louter meer om 'de immanente energie van de acties'. Lichamen uit balans Vandekeybus heeft in deze voorstelling consequent gewerkt aan een differentiatie van de...Tijdens een van de meest spectaculaire scènes van de voorstelling liggen zij in drie enorme hangmatten over de breedte van de scène te wiegen

Nr. 38, Mei 1992 • Benoît Vreux • Kolen en diamant
Een reflectie over bewegingskunst vandaag kan dus niet losgekoppeld worden van de analyse en het gebruik van ruimtes, of het nu de opvoeringsruimte is, de scène waarop de danser evolueert of de sporen...De schilderkunst bevrijdde zich van de regels van de eenheid van ruimte en leidde ons de moderniteit in, maar het was wachten op Merce Cunningham die de scenische ruimte van de dans volledig zou...Het lijkt me boeiend om dat veld tussen dans en beeldende kunst te verkennen, niet de ontmoeting van twee disciplines, maar de verkenning van de relatie die uit die ontmoeting kan voortkomen

Nr. 39, December 1992 • Johan De Boose • Het eerste cijfer
Het hermetisme, het kluwen en het raadsel vormen de essentie en de basis van onze werkelijkheidsbenadering, de bouwstenen van de poëzie en de bestaansreden van de verbeelding...Noodzakelijk om ze te smaken is de attitude, de openheid om bepaalde prikkels, stralen te ontvangen, die de toeschouwer eerst losrukken uit de dagelijkse banaliteit en vervolgens confronteren met de...die zin is de kunstenaar visionair, omdat hij een beleving van de realiteit toont, die in de oppervlakkige benadering van de realiteit onmerkbaar is, maar tegelijk de realiteit draaglijk maakt

Nr. 39, December 1992 • ERwin Jans • "Ben ik dan uit de tijd gevallen?"
Becketts en Pinters teksten behoren tot de oerteksten van de naoorlogse dramaturgie: een dramaturgie van de vertwijfeling, de onzekerheid, de eenzaamheid, de onvatbaarheid en de kwetsbaarheid van de...De teksten van Botho Strauss zijn de rechtstreekse erfgenamen van die dramaturgie (een van de personages uit De Hypochonders heet niet toevallig Vladimir). Beckett omschrijft die condition humaine...Spiegel en kussens In De liftwacht speelde de metafoor van het zien (de televisie, de scène als een kijkkast) een overheersende rol

Nr. 39, December 1992 • Johan Thielemans • Een verstikkende mantel van Cultuur
Het thema kan moeilijk anders geduid worden dan als de triomf van de conventie, een pleidooi voor de status quo (waarvan de ontoereikendheid af en toe blijkt uit een zucht en een ach, die verwijst...Een vertoning met vele kwaliteiten, en ook het bewijs dat de ontmoeting met een belangrijk regisseur uit een andere theatertraditie een verrijking voor de eigen acteurs kan zijn...De psychotische verkramping rond de 'zuiverheid' en de 'eer' ligt zo ver van elke morele bekommernis van de dag van heden, datje wel sprakeloos blijft


Toon volgende resultaten