Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


6 document(en) met "De Omen-figuur"Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Omen De bewijsvoering klopt helemaal volgens de wetten van de logica, maar het antwoord is fout, Verne Wat klopt volgens de wetten van de logica kan niet fout zijn...Verne Ik dacht dat ik de enige passagier aan boord van de Nautilus was ? Omen Een foutieve opvatting die bij deze herzien is. Verne Als u me niet kwalijk neemt, dan -- Omen De kapitein van de...Grauben Misschien kunnen we meneer vertellen hoe men de parels uit de schelp haalt ? Omen Dikwijls trekken de vissers ze met een tang uit de schelp als de parels vast zitten

Nr. 23, September 1988 • Alexander Baervoets • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
De tweede dag opende dezelfde Eric Raeves met Amper zonder, weer zeer origineel, zowel in de podiumopstelling als in de bewegingen...telegramstijl: amuzikaal (de zangers maken er het beste van), ondansbaar (niet de dansers hun schuld dat ze soms in de fout gingen...De laatste avond werd geopend door de "laureaat" van de eerste week, Eric Raeves met Amper zonder; zonder twijfel, zou ik zeggen

Nr. 30, Juni 1990 • Alexander Baervoets • Danslandschap in Vrije Val De Beweeging
Om de tekening van het festival te vervolledigen, vermeld ik nog terloops dat de Beweeging financieel wordt gesteund door de Vlaamse Gemeenschap en de provincie Antwerpen, enerzijds, en door de...Het facet van de Icarus-mythe dat hier wordt beklemtoond is dus niet zozeer de tragiek van de hybris dan wel de vertederende exaltatie van de menselijke vrijheid tot handelen...Allen stelden de mens voor, de strijdende mens, de emotionele mens, de ideële mens, maar geeneen danste om de dans zelf

Nr. 82, Juni 2002 • Raf Geenens • Eeuwige liefde en een zorgeloos huwelijk
Na de ridders wordt de scène ingepalmd door een lange stoet figuren: de pestdokter, het koninklijke gevolg in lange zwarte pijen met kap, de nar, de dwerg, en ten slotte ook Siegfried en de koningin...De verlengde lijnen moesten contrasteren met de ronde vormen van de choreografie en de lichamen van de danseressen visueel doen aansluiten bij de populaire Russische...Wie genoeg fantasie heeft, kan in de klokken van De Meys compositie reeds de eindtonen van Les Noces horen luiden, en in de neerwaartse armbewegingen van de Rosas-dansers een verwijzing zien naar het

Nr. 87, Juni 2003 • Tuur Devens • De Queeste: Een zoektocht naar maatschappelijk geëngageerd...
Nomen est omen wie wat vindt, heeft slecht gezocht (Rutger Kopland) De naam de Queeste roept evidente reminiscenties op aan de koene ridders van de ronde tafel die op zoek gaan...Automatisch ga je als kijker vergelijkingen maken: Haarmann als Dutroux, de werking van het gerecht, de reacties van de politiek, van de burger, de massahysterie, de demonisering...De inhoud, de caleidoscopische vertelling, de metaforen voor de chaotische werkelijkheid die in dit stuk worden gebruikt - het sluit allemaal nauw aan bij de interessesfeer van de Queeste

Nr. 91, April 2004 • Rudi Laermans • Hedendaagse dans, wat is dat?: Petite leçon...
noties die keer op keer worden gebruikt vanuit de premisse dat er zoiets als hedendaagse dans of kunst bestaat (of liefde, vriendschap, emotionaliteit...). Nomen est omen Met woorden als...identificatie met de veronderstelde 'substantie' van de integrerende wachtwoorden wel is.Neem bijvoorbeeld de recente golf aan zogeheten conceptuele dans, overigens een door de beeldende kunstwereld geïnspireerde...Hoe dit verder ook zij, net zoals de avant-garde in de beeldende kunst probeert de als conceptueel ingeschaalde dans de heersende kadrering te doorbreken, of op zijn minst ter discussie te stellen