Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


28 document(en) met "De Nieuwe Comedie" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
Comedie komen de winstgevende activiteiten (café en bioscoop), het beheer van de infrastructuur (kapitaalinbreng via bankleningen) en de personeelsaanwerving (twee zaakvoerders). Alle...Niet alleen door zijn programma overigens, maar ook door de omstandigheden waarin dit moet gerealiseerd worden... Geen weg terug De moeilijkheden waarmee de nieuwe centra te kampen...Dat de problemen in de openbaarheid gebracht worden en dat enkele daarvan acuut een oplossing vereisen, is juist, maar zodoende mag men niet voorbijgaan aan de centrale discussie die zich in de nieuwe

Nr. 9, Januari 1985 • Alex Mallems • 150 jaar Bourla: De geschiedenis van een...
Schouwburg' ; in de volksmond de 'Royal' de 'Franse Comedie', de 'Franse Comood', de 'Franse Opera', of 'den ouden KNS'. Het zijn evenveel namen die in Antwerpen leven voor eenzelfde gebouw...Jan Oscar de Gruyter voor KNS speelde) moest plaats maken voor de toekomst: de nieuwe stadsschouwburg werd inderdaad oorspronkelijk op deze plaats voorzien...Toekomst Over de nieuwe bestemming van dit wel erg bescheiden jubilerende schouwburggebouw doen allerlei geruchten de ronde: de Philharmonie zou er intrekken, het zou een theatermuseum worden

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Alex Mallems • Joris Diels
Ik herinner mij vooral zijn Anouilhs (Beckett of de eer van God, Arme Bitos) maar ook de Biedermann van Max Frisch, King Lear, Marat/Sa-de en Canetti's De Bruiloft...Na de tweede wereldoorlog trok ze naar Nederland, waar ze werkte bij het Residentie Toneel Den Haag (1946-1947), vanaf 1947 de Haagse Comedie...Hoofdredacteur van De Nieuwe Gazet van 1899 af

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Alex Mallems • Joris Diels
Ook in de pers heeft hij het zwaar te verduren gehad In De Nieuwe Gazet, toch een Antwerpse krant, brak August Monet De Gruyter geregeld af...De acteur Edward Gorté had een café tegenover de schouwburg -- vroeger ging het vaak zo: acteren was een nevenbaantje, ondertussen stond de vrouw achter de tapkast -- en na de voorstelling vertelde...toneelacademie), komt hij zelf ook bij de Haagse Comedie terecht, eerst als acteur, zeer gauw als regisseur en kort daarna ook als lid van de artistieke raad

Nr. 13, April 1986 • Alex Mallems • Sam Shepard
Het creëren van nieuwe teksten blijft een taak waar de A-gezelschappen het moeilijk mee hebben...Nederland ligt dat wel anders: Gerardjan Rijnders regisseerde in 1979 al Curse of the starving Class bij Globe, en de Haagse Comedie had Fooi for Love vorig jaar op de affiche...De vruchtbare aarde als symbool voor de American Dream met daar tegenover het failliet van die droom aangegeven door de steriliteit van niet meer gecultiveerde grond, 't Verloren Kind speelt zich af

Nr. 13, April 1986 • Johan Callens • Sam Shepards verscheurde liefdes
Sommige critici zien in hem reeds een tweede O'Neill (Nobelprijs 1936), een nationale held, de nieuwe Messias die het Amerikaans theater er weer bovenop moet helpen, dit vanuit de veronderstelling dat...Willem van de Sande Bakhuijzen, daarentegen, die het stuk eind vorig seizoen in de Studio van de Haagse Comedie bracht, deed toch een poging met Verscheurde liefde, een aanvaardbare mogelijkheid...Martin (Luc De Smet) verschijnt net nadat de "gravin" de voorruit van Eddie's truck aan diggelen geschoten heeft, wat in de motelkamer voor de nodige spanningen zorgt

Nr. 14, Juli 1986 • Jan Joris Lamers • Jan Joris Lamers
En de minister klopt zich op de borst als bij de algemene bezuinigingen "de kunsten relatief zijn ontzien", (het gaat hier om 0.18 procent van de rijksbegroting). Wat de overheid voor kunst...Laat je het zoals het was dan voelt iedereen zich gerechtigd de nieuwe top van advies te dienen: "de vroegere baas deed het beter". Je kweekt een hel van compromissen, een belachelijke feodale...Het heilloze aanpassen aan nieuwe ideeën zonder ook de produktieomstandigheden drastisch aan te pakken heeft tot gevolg dat de eventuele kwaliteit van nieuwe leiders niet kan worden beoordeeld

Nr. 15, September 1986 • Wim De Mont, Marc Didden, Ivo Van... • De bijna utopische perfectie zoekend
Ten gevolge van Aktie Tomaat - een reeks van activiteiten tegen het 'gevestigde theater', in de nasleep van mei 68-wordt de Nederlandsche Comedie ontbonden...Ivo Van Hove Op de top van de citadel... Stijlvol gekleed, geen geheim makend van zijn gecultiveerde sonore stem, papieren achteloos onder de arm, de...acteur Alex Van Royen, lid van de Nederlandsche Comedie, de desolate lokaaltjes van het RITCS omtoverend tot de planken van de Amsterdamse stadsschouwburg, meestal een beetje stuurs alsof dat lesgeven hem

Nr. 16, Januari 1987 • Daan Bauwens • Vuile Mong en de Vieze Gasten: na...
Jan Rachels - van de Wereldwinkels, daarna van de Roese-laarse Comedie en nu van Green-peace en de Brugse stadskrant-vindt ondanks al zijn overtuigingskracht geen gehoor...Je kan hen moeilijk kwalijk nemen dat ze alweer nieuwe avonturen aan het beleven zijn... Een tijdsgeest De veelbesproken jaren zestig waren in Vlaanderen eerder de jaren zeventig...De Internationale Nieuwe Scène vormde voor de goegemeente het artistieke boegbeeld en was dé grote pleitbezorger voor de Kultureel-Front-groepen naar de overheid toe

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Dat Macbeth en zijn edelen niet op de juiste plaats zitten om de situatie en de muziek te laten functioneren, loopt niet uit op een nieuwe betekenis, maar gewoon op de absolute afwezigheid: hier...Dat blijkt onder meer uit het feit dat er in het nieuwe museum aan de Quai d'Orsay in Parijs onder een neoconservatieve impuls ruim aandacht wordt geschonken aan de officiële schilders, de pompiers...De enige actie die men uit de tekst kan distilleren, bestaat erin dat de klant, die de jas van de dealer geweigerd heeft, de zijne op de grond gooit, zodat ze quitte zijn

Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
Het nieuwe Vlaamse gezelschap De Tijd (een samensmelting van Akt-Vertikaal en De Witte Kraai) koos Macbeth als zijn eerste pro-duktie...Nederland was het Joris Diels die hem introduceerde, vertaalde en regisseerde, en met de Haagsche Comedie zijn werk op de voet volgde...schreef Frans Verreyt indertijd in De Nieuwe: "Anouilh is van een zeldzame trefzekerheid in de dialoog, met een aan genialiteit grenzende behendigheid serveert hij haast om het jaar een nieuw stuk, dat

Nr. 20, December 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Over het belang van wortels en andere...
Needcompany). Viviane De Muynck kreeg voor haar rol van Martha in Virginia Woolf de Theo d'Or, de Nederlandse prijs voor de beste vrouwelijke hoofdrol uit het voorbije seizoen; de voorstelling zelf verwierf de...Én zelfbeheer Pol Dehert had het gevoel dat in Ar-ca-Gent zowel de samenwerkingsverbanden met de acteurs als de communicatie met het publiek een beetje uitgeput waren en dat daardoor de...de Macbeth van De Tijd letterlijk het volgende lees (hij citeert de passus uit het hoofd): "Als ik nu een nieuwe goeroe (???) moet aanwijzen dan mik ik op Ivo Van Hove, want ten slotte is Sam Bo

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
Er komt een nieuwe Vlaamse schouwburg, in het centrum van de stad: de Minardschouwburg in Gent (1847) en zijn opvolger de nieuwe Nederlandsche Schouwburg (1906), de Nederlandsche Schouwburg op Kipdorp...Na de oorlog onderzocht een nieuwe commissie (met Teiriinck als belangrijkste adviseur) de wenselijkheid van een Nationaal Toneel en besliste tot de oprichting ervan (1945). De KNS (Antwerpen) kreeg...Bij De Tijd is de prefiguratie van de nieuwe waarden aanwezig bij de Pan-supporters en de zigeuners

Nr. 23, September 1988 • Luk Van den Dries • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Niet in dat rijtje passen The Living Théâtre met The Connection (Gelber), de Tokyo Kid Brothers en Variaties op een Oedipouscomplex (De Nieuwe Comedie): het hoort bij een theatervernieuwing die vreemd...Bert Verhoye wijst in zijn aankondiging/grafrede van de editie '74 op de Nieuwe Scène die in het Holland Festival en Avignon schitterde, op het bestaan van Mickery, Théâtre 140, op F. Marijnen en de...Niet uitgesloten daarbij is dat de aantrekkingskracht groot genoeg is voor de sensibilisering van nieuwe publieksdelen, voor beweeglijkheid bij de toeschouwer

Nr. 26, Juni 1989 • Danièle Stern • Le Guide d'Or du Théâtre Bruxellois
Door zijn programmatie poogt de directeur, Philippe Grombeer, de vinger te leggen op de nieuwste experimenten binnen de diverse artistieke disciplines...De organisatie en de produktie van dit originale initiatief berusten bij de stichters van de vzw : Charlie Degotte, Virginie Jortay en Louise De Neef die tevens fungeert als directrice...Op het programma : eigen creaties en gastvoorstellingen die, samen, wijzen op een voortdurende belangstelling voor de stromingen binnen de hedendaagse gevoeligheid en voor het opsporen van nieuwe

Nr. 26, Juni 1989 • Klaas Tindemans • Koudwatervrees voor de radicale lectuur
als Wilde Honing, die de KNS en de Haagse Comedie al eens in het Nederlands toonden, en er is tenslotte de Duitse vertaling/ bewerking van de toneelauteur Thomas Brasch...Volgens Bonnie Maranca (1), een Amerikaanse critica, hebben belangrijke theaterschrijvers zich altijd in de eerste plaats bezonnen over de 'ecologie' van het theater: een nieuwe schriftuur betekent...Dit veronderstelt, voor de acteurs, een evenwicht tussen inzicht in de structuur van de tekst, (het verhaal, het handelingsverloop) en inzicht in hun instrumenten (het spreken, de schriftuur van

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Dergelijke tien-kopen-twee-betalen aanbiedingsvormen laten je in een geklonterd tijdsbestek kennismaken met de markt: het laat de veelvormigheid ervan zien, en de nieuwe ontwikkelingen die aan de gang...zijn eigen 'irrationele' code, zet de taal op zijn kop en geeft er nieuwe betekenis aan (zie ook Down by Law). Onder de pletwals van scenografische hoogstandjes houden de acteurs zich nauwelijks...Hugo Degreef wordt artistiek leider van de nieuwe structuur, die al een concretisering krijgt via samenwerking in de nieuwe Needcompany produktie

Nr. 28, December 1989 • Klaas Tindemans • HET CENTRUMDECREET
50% van de overheidssubsidie aan die subsidie toevoegen, voorzover het gaat om de repertoiregezelschappen (de vroegere A's), maar bovendien moeten de gemeenten 15% van de gemeenschapssubsidie...Naar mijn gevoel haalt de euforie van de erkenning hier de bovenhand op de realiteit van het ontwerpdecreet : er is de eis om enkel (relatieve) debutanten aan het werk te zetten, wat de werkplaatsen...Toen in Nederland de Haagse Comedie op sterven na dood was, dienden een aantal theatermakers brutaal het plan in om hen de middelen te geven van een ensemble dat quasi-zeker zou sneuvelen bij de

Nr. 29, Maart 1990 • Mieke Kolk • MOZART
Daarna beginnen, geleidelijk, de aria's de personages vorm te geven en de nieuwe paren in een steeds stijgende emotionele lijn naar elkaar te drijven en te legitimeren...Zowel het beklemtonen van de intrige, de sociale comedie, de buitenkant van Cosi fan tutte, als een duidelijk inweven van het 'rites de passage'-motief als inwendige structuur, lijkt onvermijdelijk...hilariteit (Dr Shirley Maclain die met een accu de mannenlijven schoksgewijs weer tot leven brengt). Ontroerend werkt dan het moment waarop de nieuwe paartjes, die net nog door het lint zijn gegaan, opkomen : de

Nr. 31, September 1990 • Johan Thielemans • HET SPOOK VAN DE OPERA
Vlaanderen wordt de sociale en intellectuele uitstraling van opera nog steeds schromelijk onderschat, aldus de nieuwe intendant van de Vlaamse Opera, Marc Clémeur...Bij de oprichting van de Opera voor Vlaanderen werd ik door Alfons Van Impe, de nieuwe intendant, aangezocht als dramaturg, binnen de Belgische context een primeur...Bij de ontbinding ervan werden alle mensen ontslagen, en werden door de nieuwe opera aanwervingen verricht op kwalitatieve basis


Toon volgende resultaten