Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


44 document(en) met "De Need" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 46, Januari 1994 • Herman Asselberghs • Dar A Luz' Tight Right White
Nina Simone, de Hopfenspritzerpolka, de double dutch, een Duitse wals, de Vegas-entertainer, de tv-presentator, de slavenkoopman, de M(aster of) Ceremonies), de dominee, de Familie von Trapp uit...Deze acteurs en actrices zijn in de eerste plaats performers, thuis in de lichaamscodes van de popmuziek, de dansvloer, de nachtclub en de straten van de grootstad...De migrant, de vluchteling, de dakloze, de werkloze, de aidspatiënt, de homoseksueel, kortom de ander, kortom O.J

Nr. 49, April 1995 • Stef Ampe, Geert Opsomer • Over kannibalisme en verscheidenheid
Hij praat dus nièt vol afkeer over de barbaarse volkeren aan de overkant van de oceaan, over de kannibalen die de ontdekkingsreizigers ontmoetten...ontleden de progressieve kunstuitingen als getuigen van een dubbel bewustzijn (het spanningsveld tussen de white en de black atlantic van Paul Gilroy) of van een ontstellende culturele hybriditeit (de...Pena, in: Outer State, 1993). Pas de çi pas de ça Pas de terra sens senhor Pas d'argent sens profitor Pas de Serbe sans Croate Pas de Platon sans Socrate Pas d'Africa sens zolos Pas de joia sens dolor

Nr. 55, April 1996 • Bruno Koninckx, Kurt Melens • De tering naar de nering gezet
Theater Malpertuis, Need-company en Blauw vier behoren tot de sterkste stijgers en krijgen sinds 1993 respectieve- lijk 20 miljoen i.p.v...Keurslijf en sneeuwbal Aan de toekenning van de startenveloppe, hangt de verplichting vast om te voldoen aan de normen die het decreet bepaalt...Nova Zembla: De basis voor onze werking volgens het aanvraagdossier was de samenwerking tussen Peter De Graef, An De Donder en ikzelf (Luc Nys). De planning was gemaakt voor het eerste jaar, en werd

Nr. 58, December 1996 • Pol Arias, Claire Diez • Je t' aime, moi non plus
1977 ging de communautarisering van start die in 1980 zou leiden tot het installeren van de Raad en de Uitvoerende Macht van de Vlaamse en Franse Gemeenschappen...Maar laten we eens de Franstalige theaters onder de loep nemen en nagaan hoe kunstenaars uit de twee taalgebieden elkaar waardeerden, ontmoetten en verrijkten...1976-1977 en 1979-1980 bracht Martine Wijckaert twee stukken van Hugo Claus, Pas de deux en Leopold II op de trappen van het Mausolée des Grenadiers, op de Cour d'Honneur van de oude kazerne Prins

Nr. 58, December 1996 • Herman Asselberghs • Theatrical Correctness
het sociaal ontvlambare klimaat in de Verenigde Staten van de jaren '6o groeit de zaak van de Soledad Brothers (zeker na de dood van Jonathan Jackson) uit tot een politiek gebeuren van formaat...De parallellen dienen zich aan: het voortdurend afwachten, de grenzen van het geduld, de blijvende onzekerheid over de toekomst, het onophoudelijk overleven, de minderwaardige kwaliteit van het...De Golfoorlog was toen de directe aanleiding voor een voorstelling over de onmacht van het individu, niet in het minst tegenover de leugens van de media en tegenover de macht van het getal

Nr. 67, Maart 1999 • Pascal Gielen • De sacrale gebarenstoet
later de Danssecties (1987), de Needcompany kwam met Need to know (1986) op de proppen, en Vandekeybus met What the body does not remember (1987). In dat hitsige artistieke klimaat kwam ook Vanrunxt...Uit de wisselwerking tussen het binnen (het imaginaire, de sensibiliteit en de gedachtestroom) en het buiten (de omgeving) van de choreograaf groeit elke poging tot beweging...De essentie van de beweging ligt echter niet in haar technisch perfecte uitvoering, maar in de indruk die het geheel van de handelingen nalaat

Nr. 68, Juni 1999 • (advertentie)
HET LICHT VAN 2000 MET carl de keyzer femando lameirinhas toneelhuis beethoven academie zita swoon les ballets c. de la b. de koe bronks pascale platei cie thor/thierry smits walpurgis het...annamirl van der pluijm mare vanrunxt theater terra yves desmet het muziek lod raymond van het groene-woud arcane ensemble betty mellaerts de factorie dick van landeghem trio pascale boone de queeste offenbach...seele b&d torn hannes/hun tun the primitives de roovers hollandia vier op 'n rij dirk roofthooft dimitri leue passieconcert viva velinx carrousel ad van iersel ensemble leporello oedipus rex verjaardag de

Nr. 71, Maart 2000 • Marianne Van Kerkhoven • Aantekeningen omtrent geheugen en lichaam, traditie en...
De autonomie én de emancipatie van de performer zijn voor hen te koesteren waarden; in de 'traditie' van de moderne dans kan elke danser een choreograaf zijn; in een publieke improvisatie wordt elke...Het zich overgeven aan het toeval veronderstelt een loslaten van de controle op het werk vanwege de choreograaf; het ondergraaft daardoor de soevereiniteit van de creator over de creatie; zijn...Traditie en vernieuwing voeden elkaar, hebben elkaar nodig als de A-kant en de B-kant, als de landbouw en de jacht, als de moeder en het kind

Nr. 71, Maart 2000 • Jan Goossens • De stadstheaters als cultuurhuizen
De Need- company is een groot Brussels gezelschap dat momenteel geen echte speelplek heeft; en aan communicatie tussen de diverse deelnemers aan het Vlaamse...Als gezelschappen als De Tijd, het Nieuwpoorttheater, De Roovers, het ro Theater, Theatergroep Hollandia of De Trust/Art en Pro geen speelplek in Brussel hebben, moeten we die dan buiten de deur...De schrijvers van het artikel geven echter zelf aan dat de jaren 80 en de glorieperiode van de kunstencentra voorbij zijn

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • Theater voorbij het drama?
De tekst krijgt pas betekenis in de concrete, fysieke enscenering: het is niet langer de voorstelling die rond de tekst draait, maar de tekst draait rond de voorstelling...Lehmann maakt een onderscheid tussen de 'linguïstische tekst', de 'ensceneringstekst' en de 'performancetekst'. De linguïstische tekst is uiteraard de dramatische tekst, de ensceneringstekst is het...geheel van tekens die de enscenering uitmaken en de performancetekst is de gehele situatie van de opvoering (de toeschouwers, de ruimte en het tijdstip van de voorstelling). Het postdramatische theater

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • 'I HAVE THIS GRIEF AND I DON'T...
Het is de tragische acteur die de rol van de overledene gaat innemen en diens tussenpositie tussen de twee rivaliserende rijken van de levenden en de doden...Wat Lyotard beschouwt als 'de droefheid van de toeschouwers aan het eind van de twintigste eeuw', vindt Kadaré in een andere vorm terug aan het begin van de Griekse (en dus de westerse) beschaving...un rôle d'elle-même un pas en deçà de cette frontière entre réel et représenté qui constitue l'essence même de l'acte théâtral' (Igicaniro). Al van bij de aanvang stoot de voorstelling op de grenzen en

Nr. 74, December 2000 • Pieter T'Jonck • De kijker, de acteur, het stuk, de...
Het vertoog van de instelling overschrijft op dat ogenblik, zonder dat de kijker zich daarvan bewust wordt, de intrinsieke eigenschappen en de maatschappelijke betekenis van het werk...Terwijl op het eerste gezicht de zwarte doos, naar de woorden van Brook, de ideale, manipuleerbare ruimte zou moeten zijn die vrij baan laat aan de actie van de theatermaker en het publiek, leert een...Weg met de vakjes tussen de disciplines, weg met de toegangspoorten, het gebouw was een verticale stad waarin op ongedwongen wijze van de osmose tussen cultuur en publiek leven kon genoten worden

Nr. 75, Maart 2001 • Advertentie
NIEUWPOORTTHEATER Theater Zuidpool / Koen De Sutter: De drumleraar - slotreeks Nieuwpoorttheater presenteerde tijdens de Gentse Feesten 99 de avant-premièrereeks van De drumleraar...Zo ook bij Höhenluft, een intelligente, hilarische en ontroerende dansvoorstelling over de oerkrachten van de bergen...Reserveren voor de franstalige (6 12/05) of de nederlandstalige versie (16 18/05) kan vanaf 15/03 op 070/222.199

Nr. 75, Maart 2001 • Clara Van den Broek • Een Waaslandwolf in Toneelland
De voornaamwoorden ‘Ze’ en ‘jij’ (een jij veronderstelt ook een ik), alsook de tegenwoordige tijd van het werkwoord, vormen deictische middelen die de dialoog in de concrete dramatische, buitentalige...Niet voor de lezer/toeschouwer, niet voor de onderzoeker, maar ook niet voor de acteur/regisseur die het poesje wil temmen (ik was van de partij in Sam Bogaerts regie van Maria Salomé). De onderzoeker...De volwassene zou ook wel willen, net als Ariadne, dat het kind ‘voor die ene keer/ niet de wanhopige naam/ van een vader,/ een zoon’ gegeven wordt, dat de orde van de wet (de vader) de weg naar de

Nr. 80, Februari 2002 • Rudi Laermans • Culturele instellingen als actainten: (dans)werkplaatsen & cultuurbeleid
Bij de voorstelling van de infrastructuurnota wilde Anciaux ook kwijt dat hij - dixit De Morgen van 14 december 2001 -'plannen koestert voor de aankoop van de Beursschouwburg Bis in de Kazernestraat...Eerst de stenen of de gebouwen, vervolgens de inhoudelijke visie of de beoogde impact: het verhaal klinkt bekend, onder meer van de weinig onderbouwde spreiding van de culturele centra of de tot voor...De gelijknamige minifestivals richten zich dan ook vooral tot de inner circle van het danspubliek, al zijn er wel degelijk voorstellingen -eventueel in samenwerking met bijvoorbeeld de Kortrijkse

Nr. 86, April 2003 • Erwin Jans • De catastrofe als politiek gebaar
Het is niet nodig om diep te graven in de geschiedenis van de vroegere Sovjet-Unie en in de relatie tussen de kunsten en de communistische ideologie om te zien dat de biomechanica van Meyerhold en de...De economische verwarring, de crisis van de democratie, de opkomst van het fascisme en de dreiging van de oorlog zijn zowel voor Brecht als voor Artaud de expliciete achtergrond van hun denken...De eerste scène is het beeld dat Artaud aan het einde van zijn opstel Het theater en de cultuur beschrijft: de acteur als een slachtoffer op de brandstapel, dat tekens geeft door de vlammen heen - de

Nr. 99, December 2005 • Ive Stevenheydens • Venetië versus Istanbul, wie heeft de grootste?
de gids van de biënnale van Venetië schrijft de president Davide Croff in zijn inleiding dat de 'Biennale di Venezia' met haar 110 jaar voor een dubbele uitdaging staat: enerzijds de noodzaak om een...Anderzijds wilde de biënnale de imaginaire lading van de stad, met haar betekenis en haar verhouding tot de rest van de wereld, in werken vertalen...een recent onderzoek van de KULeuven naar de rol van de curator lezen we: 'De curator vormt een zeer belangrijke schakel tussen de kunstenaar en het publiek, de link, de tolk, de onderhandelaar, en

Nr. 99, December 2005 • Elke Van Campenhout • Creatief is troef
De culturele of creatieve economieën en industrieën spelen niet alleen in België maar ook in de rest van Europa en zelfs de rest van de (westerse) wereld een belangrijke rol in de ontwikkeling van een...Van ongeveer 1945 af, tot er in de jaren '80 opnieuw vragen bij worden gesteld en de markt haar plaats terug opeist (via sponsoring en via de opkomst van de lokale culturele industrieën). Bovendien...Dat model creëert voor zichzelf de best mogelijke omstandigheden, maar houdt op geen enkele manier rekening met de leefomgeving van de niet-creatieven, die de flexibiliteit en stadscultuur van de

Nr. 103, September 2006 • Stef Lernous • Raffael Pascoe: auteurschap in de pornocinematografie
VO: ‘“Raffael Pascoe wéét wat mensen opgeilt, het zijn niet de twee vuisten van Brock in Gia’s broodje van een kont; het is het contrast tussen de onwaarschijnlijke smeuïgheid van de scène, de...De ruwharige Ierse wolfshond eet gehakt van de met vlees belegde billen van de mannelijke lead, de inmiddels overleden Nederlandse acteur Peter Bangels...Agenten sluiten de deur terwijl huilende tienermeisjes hun borst ontbloten en zich tegen de ruit van de wagen aandrukken

Nr. 104, December 2006 • Jan Ritsema • Portret van een dooie kip als kunstenaar
Over de risicovolle financiering van ideeën Portret van een dooie kip als kunstenaar Ik herinner het me nog goed, de schok Het gebeurde in de eerste helft van de jaren...organisatie ervan terecht komt En erger nog En daar wringt hem de schoen Heeft het huis en haar kunstadministratie de macht Zij bepalen wie er wel en niet in komt en voor hoelang De kunst en daarmee de...kunstenaars zelf is de macht over zichzelf uit handen Genomen en dat kost de kunst ook nog eens handenvol geld Na een lange periode van kunstonderdrukking op kunstscholen Mag de kunstenaar de onderdrukking


Toon volgende resultaten