Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


19 document(en) met "De Marionet"Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Zijn Jupiter is wat te traditioneel 'aanwezig'. De Prometheus van Willy Thomas heeft veel meer de consequente vlakheid van de ideale marionet...Van bij de eerste beelden: de schikking van de rekwisieten, de verspreiding van het licht, de opstelling van de acteurs, straalt de produktie een zeer grote overtuigingskracht uit...De lijn, de grafische schoonheid, de kleur van de intensiteit, de verdeling van de ruimte: het is deze verfijning van de smaak, gepaard aan een suprème kunde, die in de plaats van de imitatie komen

Nr. 24, December 1988 • An-Marie Lambrechts, Geert Opsomer • Jos Verbist
Je kan dat niet bijhouden in de repetities en de kwaliteit van de voorstelling verwatert...Voor mij moet de acteur zeker geen marionet zijn die uitvoert wat de regisseur in zijn hoofd heeft...Teirlinck zat daar niet ver van af: de acteur zag hij als een cultuurdrager die inhoudelijk met het vak bezig is. Ook de geschiedenis van de Schaubühne in Berlijn is verhelderend op dit vlak

Nr. 25, Maart 1989 • Luc Lema • HET CARNAVAL VAN ROMANS
Opdat er eindelijk een einde kan worden gemaakt aan de onderdrukking van het arme volk door de heersende klasse, de rijke stinkers, de bevoorrechten, de adel, de geestelijkheid, de elite van bankiers...Hij is een vulgaire marionet in de handen van dc hervormden, die hun lafhartigheid in de bergen camoufleren, in de illusie dat ze streek en stad kunnen veroveren...Guérin (onzeker plots) Ik... wij... de consuls, euh... euh, u weet, de sleutels van de stadspoorten, de aan de dijk gezette kapiteins, ... Kijk, Brunat, de stad Romans zit tot over z'n oren in de

Nr. 28, December 1989 • An-Marie Lambrechts • Het kunstwerk als schiereiland
De rust in de voorstelling heeft ook te maken met het feit dat wij werken zonder machtsvertoon tussen de acteurs/dansers op de scène...Tot mijn grote verrassing verneem ik dat de dans in stilte gecomponeerd is (en dus los van de muziek die in de voorstelling zo onontkoombaar op je afkomt). De muziek wordt slechts in een eindstadium...Grote delen van de gesprekken die Ariejan Korteweg met de choreografen voerde, gingen precies over de verhalen die mogelijkerwijze met de dansvoorstellingen in kwestie verteld werden

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Verstockt, Tom Decorte, Pol Arias, Luk... • KRONIEK
De Discordianen wringen zich door een spleet in de achterwand de scène op; de smalle weg van scène naar echt ? De Muynck vertaalt simultaan, discreet en met onnoemelijk flegma...Daaraan werden vier zittingen gewijd, die achtereenvolgens gingen over de crisis in relatie met de overheid, de crisis van het vast gezelschap, de crisis van de creatie en de crisis van het publiek...Iets ouder is het Andante Théâtre uit Brussel dat in deSingel de Vlaamse première bracht van de kinderproduktie Binocchio...V, een verre variant op Collodi's Gepetto en zijn neüzige marionet

Nr. 32, December 1990 • Rud Vanden Nest • Un malheureux vêtu de noir
Dat terloops aan de stalen blik van de schilder met de verminkte oorschelp wordt gerefereerd, is mooi meegenomen en geeft meteen de toonaard aan van de produktie : wat volgt is een klinische zij het...de voorlaatste scène, die van de laatste ontmoeting tussen beide broers en van Vincents dood, verschijnt dan de emblematische stempel van de produktie : de fameuze stoel...en met de muziek geen boeiender dialoog had kunnen aangaan dan nu het geval is. Kortom, je ontkomt niet aan de indruk dat de regie de muziek al even reducerend gebruikt als de tekst, dat zulks

Nr. 36, December 1991 • Gunther Sergooris • Den seligen Göttern, wie geht's?
Hierdoor wordt de natuur, die in de hele Ring-kosmologie nochtans een belangrijke rol speelt naar de achtergrond verbannen en de aandacht gaat volledig naar de interactie van de personages...De regenboog op het einde van Rheingold wordt door de god Froh met behulp van de zich op scène bevindende schijnwerpers geënsceneerd; de sfeer van de lentenacht in het eerste bedrijf van de Walkure...De muren zijn afgebladerd; de reusachtige sofa, de zetels en de vleugelpiano die meestal, in telkens verschillende opstellingen, de ruimte vullen, zijn niet bepaald gloednieuw

Nr. 43, November 1993 • Tuur Devens • Van poppenkast tot figurentheater
Het menselijk lichaam bereikt de reinste gratie pas, 'als het ofwel geen bewustzijn meer heeft, ofwel als het een oneindig bewustzijn heeft, dat wil zeggen in de marionet of in de god...Kleist gaat daarmee in tegen de algemeen verbreide negatieve connotatie die de pop, de marionet had (en nog steeds heeft) in het dagelijkse taalgebruik...Pas na de politieke en economische stabilisering na de tweede wereldoorlog zal eind jaren '60 de marionet-tedraad van het modernisme weer opgenomen worden

Nr. 46, Januari 1994 • Pieter T'Jonck • De erotiek van een pas die danspas...
Als je een voorstelling ter sprake wil brengen bijvoorbeeld, is het wellicht essentieel om duidelijk de aard en de opeenvolging van de bewegingen, het ruimtegebruik en de dynamiek van de dansers voor...Al is ook daar sprake van een ondefinieerbare magie, die te maken heeft met de acteur -de ene "heeft het" en de andere niet - en met de bijzondere kijk van de regisseur of de scenograaf op een tekst...Heinrich Von Kleist ziet in de danser, als een marionet in de handen van een ander, een weerspiegeling van het goddelijke

Nr. 51, Augustus 1995 • Loek Zonneveld • Woede - verscheurdheid - troost
de voorlaatste aflevering van de correspondentie (die is geboekstaafd onder de titel: Huilen op bevel) opende de criticus met een citaat van een Duitse actrice: 'Acteren is een kreet slaken tegen de...De Brecht waar Heiner Müller als schrijver zeer jaloers op is, dat is de Brecht die het voorspel tot zijn Antigone-bewerking schreef, de Brecht van het Fatzer-fragment, de schrijver van de anti-Hitler...Klaagliederen zat de troost in de blik van Michael Matthews, de blik van de vertrekkende, niet boze, wellicht vooral bedroefde, teleurgestelde God - een blik die door Rob de Graaf onovertroffen

Nr. 51, Augustus 1995 • Marleen Baeten • Accidents de parcours
De acteur mag met zijn sjablonen niet langer de regisseur dienstbaar zijn en de regisseur moet hem de middelen en het materiaal ter beschikking stellen waardoor de acteur zich kan ontwikkelen, en hij...de onverwachte confrontatie met de dood werd een vorm gevonden om uitdrukking te geven aan de verslagenheid van de renners, aan de eerbied voor hun ploegmakker of tegenstander...Door voor één dag elke vorm van competitie te weigeren wijzen de renners de Tour-organisatoren terecht, die de uitbundige huldigingsshow op de dag van de dodelijke val gewoon hebben laten doorgaan

Nr. 63, Maart 1998 • Gerd Taube • Poppentheater in het niemandsland tussen traditioneel en...
Niettemin bleef de marionet voor Graig een handleiding voor elke acteur aan de hand waarvan deze het alfabet van de bewuste controle over lichaamsbeweging en gestiek moest bestuderen...De hiërarchie onder de spelers bepaalt wie de bewegingen van de kop en zijn mimiek alsook de bewegingen van de handen en de voeten mag dirigeren...Niet de banale handelingen van deze marionettenpantomime, noch de perfectie van de schijnbaar oneindige spelmogelijkheden van de marionet fascineren de toeschouwer, maar wel de bezetenheid van deze

Nr. 64, Juni 1998 • Clara Van den Broek, Dirk Pauwels • De vertelmachines van Pat Van Hemelrijck
Ik kom uit de richting van de beeldende kunst, en zat zelf met de frustratie dat decor binnen theater enkel behang was, of architectuur...De volgende voorstel- Los Mansardinos - Alibi Collectief / Patrick De Spiegelaere De Smaakmakers - Alibi Collectief / Patrick De Spiegelaere ling wordt...Ik vind ook dat je bij een marionet de touwtjes moet zien hangen, en dat je vooral goed moet zien wie die touwtjes bedient

Nr. 67, Maart 1999 • Tuur Devens • Zanni's in het circus
Het zijn de rondtrekkende kermisartiesten, de saltimbanco's, de commedia dell'arte- spelers die Astley in 1772 voor zijn eerste 'amfitheater' vroeg om de tijd tussen de paardendressuren op te vullen...En het fotoportret boven de scène ziet dat het goed is. Het is de foto van de betovergrootvader van Johny, die zelf al in de zestig is. De vijfde en zesde generatie De circustheaters...Na de bisnummers is er het slotnummer van de clown, als een samengebalde opvolger van de zanni's, van de jongleurs, van de saltimbanco's, de vrije artiesten

Nr. 88, September 2003 • Elke Van Campenhout • Het omineuze beeld: het KunstenFESTIVALdesArts of de...
de voorstelling Ceremony van Wang Jian Wei wordt de geschiedenis verhaald van Mi Heng, die aan het hof van de wrede keizer Cao Cao onder duistere omstandigheden de dood vindt...De L-vormige metalen staaf die aan de machine is bevestigd, brengt de magneetmotor van de slijpschijf uit evenwicht, waardoor de druk stelselmatig toeneemt...die zin is de Dancer de perfecte marionet, in de zin die Von Kleist beschrijft

Nr. 97, Juni 2005 • Pieter T'Jonck • FESTIVALVERSLAG: Gedruis en gefluister
De ene keer blijft een acteur met zijn truitje hangen in de deuropening, de andere keer raakt hij met zijn hand klem tussen de spleet van de deur en kan hij zich met geen middelen nog bevrijden...Het geluid van open- en dichtslaande deuren wordt opgeroepen door echte deuren in de achterwand van de scène simultaan met de gesimuleerde bewegingen van de acteurs open en dicht te gooien...De conventionaliteit van de theatrale plaatsbepaling, en meteen van het theatrale lichaam als marionet van een hogere stem, wordt zo op een hilarische manier gedemonstreerd

Nr. 106, April 2007 • Lieve Dierckx • Allemaal samen: mag ballet ook dans zijn?
Gespletenheid Een struikelblok op de weg naar unisono blijft de dissonant – tot voor kort kon je rustig van een geluidsmuur spreken – tussen de twee familiebedrijven in het veld: de...en de commissie wijst op de druk uit het bredere dansveld waar ‘de vraag werd gesteld of Vlaanderen een eigen balletgezelschap nodig heeft’. Het kbvv nam de handschoen op en verklaarde aan te...Hetzelfde is vervat in de rituele herhaling van kabuki en nô, de verbondenheid met de natuur in butoh en in de marionet van Kleist

Nr. 111, April 2008 • Pieter T'Jonck • Onmogelijke schoonheid
De bijzondere structuur van de choreografie van Anne Teresa De Keersmaeker biedt veel ruimte voor de unieke manier van zijn van elke danser en is zo een keerpunt voor het ensemble...Sneeuwwolk Vaak laat Zeitung geloven dat de dansers improviseren, vooral omdat de vele kleine constellaties en solomomenten, elk met hun idioom, de individuele dansers op de voorgrond brengen...Ze balanceert op de rand van het evenwicht, komt weer overeind en stuikt even later in als een marionet

Nr. 113, September 2008 • Thomas Crombez • Ik ben het die Artaud zal spelen
Dat liever niet, want hij merkte zelf toch op: ‘toute l’écriture est de la cochonnerie’. Trouwer dan aan de diversiteit van zijn oeuvre: de dichter Artaud, de tekenaar, de stemkunstenaar, de...Een zoektocht via Mediargus, in de laatste tien jaargangen van De Standaard, De Morgen en De Tijd, geeft gelijkaardige resultaten...Een van de meest opvallende rollen die Artaud in Dullins gezelschap toebedeeld kreeg, was de afvallige marionet Pedro de Urdemalas in Monsieur de Pygmalion