Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


47 document(en) met "De Legende" • Resultaten 41 tot 47 worden getoondNr. 83, Januari 2002 • Loek Zonneveld • Der heimatlose Jude: de eeuwig zwervende, thuisloze...
De stad heeft de zakenman nodig die geen scrupules kent en die haar de etcetera 83 OOO 39 Het vuil, de stad en de dood, Rotterdam 1987-de verhinderde voorstelling foto hajo...Een ander aspect van de legende Ahasverus komt naar voren in de typisch Duitse benaming, 'der ewige Jude\ die zou slaan op de joodse portier van landvoogd Pontius Pilatus, die Christus op zijn Via...Wanneer na de dood van de vader zijn zoons aan een rechter de vraag voorleggen, welke van de ringen de echte is, antwoordt deze rechter: 'Mijn raad is: neem de toestand als hij is / Als elk van u een

Nr. 91, April 2004 • Erwin Jans • Oedipus, Echnaton en Nasser: De Griekse tragedie...
zijn boek Oedipus en Echnaton (1960) probeert de Russische historicus Immanuel Velikovsky)' te bewijzen dat de Oedipus-legende geen oorspronkelijk Grieks verhaal is, maar teruggaat op een historisch...Willen we de complexiteit van de inter- of multiculturele dialoog recht doen, dan gaat het er wellicht eerder om, op zoek te gaan naar de breuken, de misverstanden en de discontinuïteiten...De bewerking van Bakhateer uit 1949 is een onmiddellijke reactie op de dramatische gebeurtenissen van 1948 in Palestina: de stichting van de staat Israël, de nederlaag van de Arabische legers en de

Nr. 100, Februari 2006 • Isabelle Stengers • Dépaysements
En natuurlijk is de scène met Hal, de computer die alle passagiers begint te doden omwille van de goede afloop van de missie, een legende van de kunstmatige intelligentie geworden...Niet omdat hij de ware god is, maar omdat hij de nodige bruutheid met zich meebrengt, de macht van de oorlog tegen de illusies, die verscheurt en vernietigt wat het de godin mogelijk maakte voor de...zouden de dingen nog anders kunnen formuleren: waarom is de Renaissance, waarin we de figuur van de Normale Mens zien verschijnen –dat wil zeggen: de rationele mens die de wereld leert verkennen die

Nr. 101, April 2006 • Rabih Mroué • Geschiedenis, documenten, kunstwerken en andere kwesties...
nationalistische strekkingen, zoals de Syrische nationalisten, de Arabische nationalisten, de is-lamisten en andere politieke bewegingen, op basis van hun eigen ideologische kijk op de wereld...Misschien is dat één van de redenen waarom de Libanezen zo bereidwillig toegaven aan de druk van de opeenvolgende naoorlogse regimes om de burgeroorlog en de oorzaken ervan te vergeten...Mijn idee is dat de zoektocht naar een 'oorsprong' een zoektocht is naar het ingriffen van een permanent merkteken, een echtverklaring, de verankering van een legende en mythe om een vaderland/natie

Nr. 103, September 2006 • Luigi de Angelis, Chiara Lagani • Mythomanie, erotiek en terreur
De herhaling draagt bij tot het benadrukken van de verveling en de initiële verlatenheid, waarin de blik van de adolescent zich gaat richten op zichzelf...Dit beroemde teken wordt aan de legende van de jonge keizer toegedicht, die een vagina in zijn lichaam kerfde om de twee seksen in zich te verenigen...Chiara Lagani: ‘Als de eerste “figuur” (de vagina) ook de eerste, grondleggende letter zou zijn van dit gewelddadige alfabet – dit liefdesalfabet – dan wordt langzaamaan de idee van de figuur meer

Nr. 103, September 2006 • Daniëlle de Regt • Pornolexicon
De legende gaat dat bukkake tijdens de middeleeuwen opgelegd werd als een straf voor overspelige vrouwen...de populaire cultuur de publieke ruimte in. In de literatuur beet Lady Chatterley’s Lover (1928) de spits af, en in 1965 rolde het woord via de televisie de huiskamer in: theatercriticus Kenneth Tynan...De holte is op heuphoogte geplaatst zodat de persoon aan de ene kant van de muur kan kijken naar en/of zijn gang gaan met het lichaamsdeel naar wens van de man aan de andere kant

Nr. 104, December 2006 • Elizabeth Waterhouse • Lindy Hoppers
Naarmate de lindy evolueerde, werden er ook partnerworpen opgeno- men, evenals ‘swings’, ‘jumps’ en ‘lifts’. De beelden van de luchtsprongen zijn de best gekende portretteringen van de lindy hoppers...Dit artikel geeft de aanzet tot een noodzakelijke dialoog over de foto’s, door de identiteit en de verwezenlijkingen van deze dansers te verduidelijken, en door vragen te stellen bij de rol die de...Op de webpagina van de ‘savoystyle’, die wordt bijgehouden door onderzoeker Judy Pritchett, staat in een briefwisseling met lindy hop-legende Frankie Manning vermeld dat Munkácsi George Greenidge en