Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


18 document(en) met "De Jonge Kater"Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • Een badje water, een washandje en zeep:...
De onderlinge communicatie tussen de mensen is de kracht van de voorstelling...Ook al heb ik dus de uiteindelijke leiding, de voorstelling is toch gemaakt door de mensen die op de scène staan...Aan de basis ligt voor mij een sociaal gedrag: willen samenwerken met jonge mensen, samen iets maken waardoor er vriendschap ontstaat

Nr. 3, Juni 1983 • Curtis L. Carter • HET IS THEATER ZOALS TE VERWACHTEN EN...
Bedoeld was een ommekeer in de gebruikelijke verhouding tussen kunstenaar en criticus : de critici werden verondersteld te reageren zoals de kunstenaar het wilde, hij had de macht in handen...Fabre keert de rollen om: in de 'kunstwereld' wordt van kunst gewoonlijk verwacht dat zij geld opbrengt zoniet voor de kunstenaar, dan toch voor de galerij en de belegger...Als personage bevindt hij zich op de scène hoog boven de acteurs die de weerstand testen van beschaafd gedrag tegen de meer elementaire driften van het ruwe menselijke ego

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Evenzeer als de jonge mensen van het Ymagier Singulier beleven zij zichtbaar plezier aan de aanwezigheid op scène...Anatomie begint met een monoloog van Mieke Verdin: ze speelt een jonge man die ons al lachend en kirrend over boze spelletjes komt vertellen, en meteen hebben we de toonaard van de opvoering...om naar de opera te gaan). Hier was het alsof de gêne van de regisseur aanstekelijk werkte, zowel op de scène als in de zaal

Nr. 12, Januari 1985 • Alex Mallems • Twintig jaar NTG
Tegenwind De belangrijkste beslissing bij de start van het NTG was de benoeming van de directeur...Aan de hele affaire hield het NTG een flinke financiële kater over...Vanzelfsprekend mikken niet alle produkties recht in de roos (de museumvoorstelling van De Vader, het maakwerk van Claus (Blindeman) maar de artistieke risico's die men geregeld neemt verdienen

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Le Soulier de Satin is in de eerste plaats een nacht van de poëzie geworden, want de kracht van deze tekst - en de enscenering van Antoine Vitez beklemtoont dit nog - ligt vooral in de poëtische...het eerste bedrijf waar uitgelaten vrolijkheid en verliefdheid heersen, de sfeer, de relaties tussen de personages, de emotionele kleuring weergegeven worden in gebaren, blikken, verplaatsingen in de...de jeugdfeuilletons Johan en de Alverman (1966) en Midas (1968) vertolkte hij respectievelijk de Alverman en de onhan-dig-domme spion Blabber; hij was de Reinaert in Peter Welfens' televisie-opera

Nr. 21-22, Mei 1988 • Charles Van Lerberghe • Charles Van Lerberghe: PAN
Koster (zet de stoelen neer) Meneer de onderpastoor de burgemeester de schoolmeester de secretaris ikzelf...De zwarte kater is het lievelingsbeest van de heksen... ...Of een pad...artikel 12: Aan de andere kant zat hij de bevoegdheid hebben, weliswaar onder de surveillantie van de garde, en zonder daarvan misbruik te maken, vrij te gaan om te wandelen op het grondgebied van de

Nr. 21-22, Mei 1988 • Jef De Roeck • Afscheid van verleden en toekomst
Dit behoort tot de geschiedenis; de inspiratie daartoe, de draagkracht, de inhoud, de dimensies, de visie op theater, het wishful-thinkings-yndroom dat daaraan verbonden was, die zijn kenmerkend voor...zonder dat er een rechtstreeks causaal verband mee kan worden aangetoond: de theaterbehoefte bij jonge mensen en daarbij de behoefte om nieuwe horizonten te verkennen...krijgen en aan de andere kant het in positieve zin omzetten van de kater die gevolgd is op die mislukte pogingen om die samenleving om te vormen

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
De Jonge Kater) en eisen artistiek hoogstaande in plaats van populaire produkties...Hij doet een oproep tot jonge drakendo-ders om zoals Siegfried de "draken", dat zijn de meio's, uit de Gentse schouwburg te verdrijven: "Uit de balans van de inventaris der tooneel-kunst in Vlaanderen...De oplossing van De Grauwe is eenvoudig: schaf de subsidies af en laat het theater los op de vrije markt (zoals de vrije produkties). De argumentatie van De Grauwe is economisch, maar verpakt in een

Nr. 28, December 1989 • Dirk Verstockt, Klaas Tindemans, Luk Van den... • KRONIEK
Wat voordien vertoond werd, was ons reeds gedeeltelijk door de goede zorgen van Vlaamse organisatoren gebracht: het theater van de Jonge Toeschouwer, het Katona Jozsef Theater, Scena Plas-tyczna KUL...Gebroed is de naam van een nieuw gezelschap, opgericht door een aantal jonge acteurs, waaronder afgestudeerden van de Studio Herman Teirlinck te Antwerpen...Niet zomaar een vlekje dat precies met de schittering van de rest contrasteert en daardoor de aandacht trekt op de eigen ingreep van de artiest, op de onafgewerktheid van het kunstwerk waardoor er

Nr. 31, September 1990 • Frank Peeters • Van werkplaatsen en kunstencentra
Alhoewel het stuk voor stuk jonge tot zeer jonge tracés in het theaterlandschap betreft, hebben de meeste van deze centra een bewogen en goedgevulde geschiedenis achter de rug, zodat hier vaak niet...jonge danstheater en speelt een pioniersrol in de zich ontwikkelende videokunst, vooral na de fusie met de Nieuwe Workshop in 1984...Jonge helden De auditoria aan de Jan Van Rijswijcklaan, in de golden sixties geconcipieerd als onderdeel van het Conservatorium, bleken al snel veel te ruim voor de behoeften : een

Nr. 37, April 1992 • Luk Van den Dries, Bruno Koninckx • Frank Vercruyssen
Ik heb mij bij het maken van Nieuwe maan ook wel afgevraagd of een dergelijke expliciete politieke thesis binnen het theater nu nog kon, in de naweeën van de jaren '70 en de kater die een generatie...Als je het hebt over de wil om een politiek item te vertalen in een voorstelling, dan is dat voor mij een andere evolutie dan de vraag naar de sociale functie van theater...Etcetera: In Ivanov, de recentste produktie van STAN, zegt een van de personages: 'De tijd dat we ons met levensbeschouwingen in moesten laten ligt ver achter ons'. Vercruyssen: Voor mij

Nr. 40, Februari 1993 • Johan Thielemans • Leve het verschil!
Hij gruwt bij de gedachte dat in de strijd om de overmacht die Frankrijk en Duitsland voeren, de buren van over de Rijn het pleit zullen winnen: de toekomstige president van Europa zal Duits praten...Zo leidt Boerman ons binnen in een wereld waar de seksen tegenover elkaar staan: de twee jonge dames aan het begin van het stuk hebben van het lesbianisme een religie gemaakt en hebben gezworen nooit...De Duitse president heeft ondertussen de duimen moeten leggen, de lesbische fanatica heeft haar standpunt opgegeven en is in de armen van de Marokkaan gevallen: Boerman toont ons even de utopie, het

Nr. 48, Februari 1995 • Patrick Allegaert • Jongeren, pop en theater
Waarom zou de hunker naar of de teleurstelling in de liefde bij de ene minderwaardig zijn dan bij de ander...De kunst, zeker het theater, herstelde van de kater van het vormingstheater...subject van de cultuur kan zich verbaal goed uiten en dus op een welbespraakte manier onder woorden brengen wat het ziet; het subject van de specialiteit kent de geschiedenis goed en kan praten over de plaats

Nr. 49, April 1995 • Myriam Van Imschoot • Hoge bomen, struikgewas en onkruid
Om me nader te verklaren zal ik in wat volgt ingaan op drie types van uitsluiting: ten eerste, het isolement van het 'Ballet'; ten tweede, de uitsluiting van het 'Jonge'; en ten derde, de uitsluiting...met nog honger in de maag — in leven kunnen blijven). De Raad koos voor de laatste optie, een noodgedwongen keuze tégen de versnippering van de middelen en daarmee vóór een conserverend beleid van de...De K van kunst is eveneens de k van knokken en kater, en niet de O van OCMW en Ocharme

Nr. 49, April 1995 • Stef Ampe, Geert Opsomer • Over kannibalisme en verscheidenheid
Hij praat dus nièt vol afkeer over de barbaarse volkeren aan de overkant van de oceaan, over de kannibalen die de ontdekkingsreizigers ontmoetten...Sellars). Het grote schuldgevoel wortelt in de post-kater van de jaren '70...Pena, in: Outer State, 1993). Pas de çi pas de ça Pas de terra sens senhor Pas d'argent sens profitor Pas de Serbe sans Croate Pas de Platon sans Socrate Pas d'Africa sens zolos Pas de joia sens dolor

Nr. 67, Maart 1999 • Pascal Gielen • Twintig jaar Kaaitheater: een kleine sociogenese
Zo sloeg de strijd voor de erkenning van het jonge theater en de hedendaagse dans uiteindelijk om in een sfeer van permanente guerrilla...De organisatie moet daarentegen flexibel in dienst worden gesteld van de individuele creativiteit van de jonge kunstenaar...Via een tweesporenbeleid wou de artistiek leider namelijk een jonge garde laten aanrukken in de Studiowerking

Nr. 72, Juni 2000 • Peter Anthonissen • 'Als je jong bent, is het witteridderschap...
Over Rudy Geldhofs Carmen, de vamp van Sevilla (1976, regie Jacky Tummers) bijvoorbeeld schreef de toen 75-jarige Maxim Kröjer, een van de éminences grises van de Vlaamse theaterkritiek, in De...rekening houdt met de kwaliteit van de spektakels, dan vrezen wij dat het nvt-De Waag er maar weinig van te verwachten heeft...Ik herinner me Teater geschreven met een 'k' is een kater van Jan Fabre [1981, een eigen project van Fabre, dat naar de Verenigde Staten reisde als nvt-productie, nvdr]. De kritiek daarop was

Nr. 89, December 2003 • Loek Zonneveld • Het carnaval van Josef Stalin: Frank Castorf's...
De donkerbruine DDR-lambrizering is alomtegenwoordig, in de gangen, de toiletten, de foyers en in de grote zaal (capaciteit: zo'n tweeduizend toeschouwers). De zichtlijnen zijn er prima, door de...Hij heeft een luguber gevolg, waaronder de reusachtige huurmoordenaar Fagott Korovjev, de moordzuchtige Behemoth (uitgedost als vette kater), de dwerg Azazello en de vampier- alle gevestigde...Door die afwijzing en door zijn ongelukkige liefde voor de jonge Margarita, is de Meester krankzinnig geworden (of verklaard