Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


42 document(en) met "De Grote Fabriek" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Sigrid Vinks • Klimmen, kruipen, wurmen, struikelen: Jürgen Gosch toont...
Het decor van Hamlet bestaat uit drie hoge wanden, in de achterwand zit een deur, links van de deur een grote kleerkast waar de geest van Hamlets vader uit te voorschijn komt...de achterwand van deze ruimte, op ongeveer één meter hoogte, is een grote raamvormige uitsnijding waarachter een tweede ruimte zichtbaar is. De muren zijn grauw en geel geschilderd...Een tweede punt van overeenkomst in de vier voorstellingen is het gebruik van agressieve vlakken en volumes; de zuil en de wand in Hamlet, de driehoekige balk in Nachtasyl, de tuimelende wand

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Dan verplaatst de actie zich naar een fabriek: er wordt zware fysieke arbeid geleverd met grote ijzeren kaders...Ook onderzoekt de jonge regisseur de overgeleverde canon toneelteksten en technieken met grote gretigheid vanuit de overtuiging dat in de toneeltraditie meer te leren valt dan het dominante toneel...de onelegante uit kleedscène) elke charme ontnomen (Carmen Jonckheere speelt beide rollen met grote overtuigingskracht trouwens). Ook de sociale context wordt door de regisseur geweigerd

Nr. 8, September 1984 • Klaas Tindemans • REPERTOIRES IN HET SEIZOEN 1984-85
Dat een groot aantal belastingbetalers met goed humeur verstrooiing zullen vinden bij Wie slaapt er op de bank (Cooney & Stone bij Antigone-Kortrijk), De grote fabriek (Platteau & Stuer bij het MMT...Voor de KVS geldt bijna hetzelfde, hoewel daar de gemakzucht niet zo ... al die voorstellingen, waarbij de tekst de moeite waard is, waar de casting wel goed zal zitten, maar die weinig...de overvloed van gastregisseurs hierbij stimulerend zal werken is de grote vraag

Nr. 9, Januari 1985 • Thomas Brasch • MERCEDES
TIJD IS ONDERWORPEN AAN RUIMTE De stelling die Einstein vond in een stad die niet de zijne was en de stelling niet meer dan theoretisch maar zij beïnvloedde alles tot en met de produktie van de grote...elkaar en naar elkaar vluchten kruist de een de weg van de ander en zet hem de voet dwars en is de hindernis voor de ander zoals hij die voor zichzelf is en bedenkt een voorwerp om gemeenschappelijk de weg...zulke golven (Pauze) Maar meestal reed ik van de fabriek vandaan Soms ook voor autobedrijven Speciale uitvoeringen Allerlei types Fiat Opel Chrysler Maar meestal Mercedessen Die ze niet met de trein wilden

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Bovendien, --en dat blijkt ook uit De Grote Fabriek -- maakt het een intrinsiek deel uit van de recente theatergeschiedenis en dramaturgische evolutie...De Grote Fabriek, musical van Pierre Platteau, doet zich voor als een rechtstreekse erfgenaam van dit politieke theater: de maatschappij wordt er weer in voorgesteld als één groot organisch geheel met...maatschappelijke veranderbaarheid toont De Grote Fabriek enkel een moment van stilstand: in het hele stuk gebeurt er eigenlijk niets; de oorlog blijkt iets te zijn dat mensen 'overkomt'; geen enkel con-flictueel

Nr. 14, Juli 1986 • René Verheezen • Moeder
Arbeidster 1 Als je lang naar de band kijkt is het of hij stil staat, en heel het fabriek gaat dan van links naar rechts en ik mee...Ik heb een boek en daar schrijf ik links de slechten en rechts de goeden in. Elza, die boven ons woonde, is nummer een van de goeden...Ze lopen wat rond, de een blijft staan, de andere loopt hem voorbij, blijft ook staan, de eerste komt er weer achteraan, ze spreken mekaar aan, zien allebei op hun horloge, en dan gaan ze samen weg

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
de houding, uitzicht en motoriek van de personages: de voetspreidstand van de zoon, de driftige passen van de nicht of haar geschuifel langs muren, de sullige motoriek van de vriend...geïntegreerd kon worden, doet niets af van de echte kwaliteiten van de produktie: ze biedt een ander, extroverter, theatraler ac-teeronderzoek, en een alternatief podium voor het toneel van de MMT-fabriek of -stal...Zo zijn er de begeerte, de twijfel, de katholieke misvormingen, de haat, de pijn, maar ook de liefde

Nr. 16, Januari 1987 • Gesprek in Wallonië
Ik heb de ellende gezien, de honger, de waanzin, de grootheid, de laagheid, de onwetendheid, de ziekte...De vergadering zal plaatsvinden in de refter van de fabriek...Notarisvrouw U had moeten leren spelen op de grote orgels van de Westerse beschaving, de beste

Nr. 16, Januari 1987 • Leen Thielemans • George Tabori
De grote experimenten zijn formeel en esthetisch, de menselijke waarden hebben hierin niet zoveel belang...Einstein heeft na de eerste atoomsplijting gezegd: 'alles evolueert, de wereld is geëvolueerd, maar als de mens niet mee evolueert krijgen we nog grote problemen...als hommage aan de "Wiener Kreis". Naar eigen zeggen wil hij daar een oude wens waar maken, namelijk "van de grote kathedralen naar de catacomben van het theater terugkeren

Nr. 25, Maart 1989 • Pol Arias • Het Theater als Avontuur
De voorstelling vond plaats in Faïences Boch, aan de Brusselse Zavel, een fabriek die nu afgebroken is. Er werd in een vijftal zalen gespeeld, zodat het publiek rondliep, in twee groepen gescheiden...De grote marmeren poort waardoor het publiek wandelde zal als object in de stad achterblijven...Alles verandert dan: het gebruik van de stem, de beweging van het lichaam, de confrontatie met een grote ruimte, de aanwezigheid van het landschap, waaruit b.v

Nr. 26, Juni 1989 • Danièle Stern • Le Guide d'Or du Théâtre Bruxellois
CHAMBRE DU THEATRE DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE (CTEJ). In 1976 hebben de gezelschappen die uit de Fédération du théâtre pour l'enfance et la jeunesse zijn voortgekomen, het CTEJ opgericht...Qua programmatie houdt dit theater het met opzet bij de stukken die tot het klassieke theaterrepertoire behoren : de rotsen in de branding van de Theatergeschiedenis...De organisatie en de produktie van dit originale initiatief berusten bij de stichters van de vzw : Charlie Degotte, Virginie Jortay en Louise De Neef die tevens fungeert als directrice

Nr. 30, Juni 1990 • Alexander Baervoets • Danslandschap in Vrije Val De Beweeging
Tegen de Bierkaai Hun onbaatzuchtige strijd tegen de artistieke isolatie van dansers en publiek én tegen het immobilisme van de overheid voeren de organisatoren van De Beweeging nu al acht...Om de tekening van het festival te vervolledigen, vermeld ik nog terloops dat de Beweeging financieel wordt gesteund door de Vlaamse Gemeenschap en de provincie Antwerpen, enerzijds, en door de...Allen stelden de mens voor, de strijdende mens, de emotionele mens, de ideële mens, maar geeneen danste om de dans zelf

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
Van Hove en zijn equipe beheersen de middelen van een grote scène steeds kundiger . Zoals in zijn vorige produkties toont Van Hove mensen in een crisissituatie : "de onmogelijke liefde, de...Wie is hier nog vertrouwd met de verwikkelingen van de Spartacusopstand of de slag bij Stalingrad, wie kent de opstand van 1956 en weet dat de bouwvakarbeid in de DDR een reformschool was voor ex...Elk geven ze een persoonlijke uitleg bij de drie grote blokken van het programma -lichaam en training; exploratie van de bewegingen; de choreografie als eindresultaat - en werden ze bereid gevonden

Nr. 35, September 1991 • Stefan Hertmans • Syberberg als Amfortas: een pastorale wonde
vervallen fabriek (Die Nacht) - er zijn voorbeelden te over die aantonen dat hij wel degelijk weet hoezeer de problematiek van de Duitse ideologie een echte woekering is - een metastase die zich niet laat...als ze bijna wezenloos de grote oneliners van Faust debiteert - "al het vergankelijke is slechts vergelijking", "het eeuwig vrouwelijke zuigt ons aan" - lijkt ze zich los te maken van een geloof in die...De wonde van Amfortas In zijn film Parsifal heeft Syberberg voor de lijdende Amfortas een formidabel filmische metafoor gevonden: hij maakt de wonde los van het lichaam van de visser-koning

Nr. 35, September 1991 • Luk Van den Dries • Een fossiel in een rotsblok
beschaving in Prometheus van Ayschylos; daarnaast verwerven ook een sluis, een voetbalstadion, een fabriek en vele andere onverwachte plekken voor de duur van een avond een theatrale functie...afkomst: de smalle loopbrug waar de acteurs op moeten doet denken aan loopplanken voor dieren, en de versteende biotopen in de vitrines lijken even doods, hard en tegelijk breekbaar als de opgezette hond van...De taal die gekozen wordt, dat geldt voornamelijk voor de eerste reeks namen, is beknopt, gebald, geconcentreerd: de tot paradoxon verhevigde stijlfiguur bij Muller, of de partituur van de stilte bij

Nr. 36, December 1991 • Emil Hrvatin • Jan Fabres zoete verlokkingen
uur ononderbroken stilzitten, lijkt op de gymnastiekoefeningen van lopende bandwerkers in een fabriek - het theater is een fabriek van tekst (Meyerhold zou zeggen "sprekend taylorisme", de keel is een...waar hij mee bezig was in de periode '80- '84). De Macht der Theaterlijke Dwaasheden (de voorstelling) ging over de dwaasheid van de theatrale macht, de dwaasheid van de regisseur als de macht van de...Sweet Temptations wordt de macht van de theatrale dwaasheid de dwaasheid van de theatrale dwaasheid, de dwaasheid van de acteur

Nr. 40, Februari 1993 • Stef Ampe • Arm Brussel
Daarnaast stelt de nota in dit verband ook het probleem van de infrastructuur aan de orde: "Ook na de restauraties en met het nieuwe Lunatheater blijft in Brussel een behoefte bestaan aan een grote...voor Schone Kunsten (OLV van Vaakstraat), het fabriek van de Rockfabriek (Werkhuizenstraat), de opleiding Kleine Akademie, jazzcafé Le Kaai (Arduinkaai), het kinder- en jeugdtheatercentrum Bronks, de Dito...Brussel was toen nog the place to be, de stad waar zowel belangrijke experimenten als premičres plaatsvonden,... Gaandeweg ontstonden in de jaren tachtig in de (middel-)grote Vlaamse steden en in de

Nr. 44, Februari 1994 • Tuur Devens • Het theaterpretpark van Pat Van Hemelrijck
Met de aanmoedigingsprijs hoopte de commissie dat deze produktie, die zo uniek is in de theaterwereld, ook in de theaterzalen het grote publiek zou weten te veroveren...Muis + mens = muins In een grote zaal van de Dommelhofse sporthal staan de Muinzenberg, de houten tent-tribune van de Patstelling, banken en televisieschermen, een kast vol prulletjes, en ook...Een hand is Roodkapje, een grote blauwe papierklem is de wolf, een pluimpje de jager, en een schaar de grootmoeder

Nr. 47, December 1994 • Freddy Decreus • Hugo Claus en de mythe van de...
moeten afreageren (Thuis), om tante non (De Verzoeking) en de pastoor Deedee (Interieur), om de fabriek waarin generaties Vlamingen werken en gewerkt hebben (De Getuigen, Suiker), om onze jaarlijkse...De mens als de eeuwig zoekende dus in de verstoorde wereld van de late twintigste eeuw, alleen met zijn driften, verlangens en grote verhalen, altijd slechts tijdelijk gerustgesteld door zijn...zoals het theater van de armoede van de poolse theatermaker Grotowski, zeker ook niet oppervlakkig, eenduidig en goedkoop realistisch zoals de soapseries op TV, het medium dat de vervlakking en niet de

Nr. 47, December 1994 • Johan Thielemans • Rijkemanshuis
De twee echtelieden geven zich over aan het liefdesspel in het bureau van de voormalige fabriek van Simons vader...Hoe verschillend de toneelbeelden van Het Zuiden, Gered of Hamlet ook waren, toch hielden de acteurs zich bij voorkeur op de eerste meter van de scène op...Het beeld van de schamele hut die in een grote fabrieksschoorsteen verdwijnt is spectaculair en te expliciet, terwijl de drie vleugelpiano's die naar beneden komen zweven een te plat idee is. Helemaal


Toon volgende resultaten