Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


100 document(en) met "Dat Eeuwige Leven" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Dat mijn leven een eeuwige gang zij naar dit doel...Dat ik, als uit een mooie droom ontwaakt, een nieuw verkwikt leven voel...Prinses En pas leek je nog zo goed te voelen, dat held en dichter voor elkaar leven, elkaar zoeken en dat niemand de ander moet benijden

Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
Het is waar dat de verraders een goed leven hebben als de volkeren door het bloed waden...Je hoeft maar te zeggen dat je terugwil en ze stopt je erin, het idiote wijf, de eeuwige moeder...Koud zweet als ik bedenk dat ik van daaruit gezien zou kunnen zijn, maar er is geen teken van leven te bekennen, het enige bewegende een hond, die rondwoelt in een rokende hoop afval

Nr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
je leven zo drukkend geweest dat je je eigen artistieke weg niet kon gaan...Dat Engels de voertaal van mijn leven zou worden...Dat boeddhistische aspect heeft niet met een god te maken, wel met het feit dat er geestelijke krachten leven waarvan wij ons niet bewust zijn

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
ploft de keuken in) Lamme (voor zich): Dat... dat... dat was schoon, waarachtig; 't was precies of 'k zag de poort van 't paradijs daar opengaan... Brabo met 'n braadstuk...Absolve te... Brabo Raar is de mensen... Lamme En 't leven ook... Tijl Is 't een eeuw, of zijn 't duzend jaren dat we hier zitten...Lamme maakt 'n gebaar van blijf maar-kalm, Chou 't Leven is 'n poppekast... Marquise Dat is... dat is... Hou ze vast

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
Dat is de hele natuur: verschalken, ja, maar ook verschalkt worden: dat is de essentie van leven...Mijn heel leven hebde gij mij kwalijk genomen, en dat Vera meer hield van mij dan van om het even wie, dat hebde gij allemaal opgekropt, en gedacht: als ik hem ooit te pakken krijg, dan zal het den...Fie Als ze maar geen stommiteiten uithaalt... En dan die revolver... dat die stomme Juul heel zijn leven gedacht heeft, dat hij de slimste was, dat is het ergste

Nr. 7, Juli 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans • Het is vijf voor twaalf voor de...
Ik speelde toneel met mijn broers, deed dat bijzonder graag, vrienden en kennissen vonden dat ik dat goed deed...Dat was enorm hoor, dat zijn onvergetelijke indrukken...Komt er verandering in dat acteren ? "Ik zou het graag willen en ben me bewust dat ik moet veranderen

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
denkt misschien dat de maan ver van de aarde is verwijderd en dat men zich wel twee maal moet bedenken» alvorens men die reis waagt...begrijpt dat arbeid de wet des levens is, dat al bijtijds leert dat het brood slechts verdiend wordt in het zweet des aanschijns, zo iemand is waarlijk voorbestemd tot grote dingen, want met de wil zal hij ook...Omen Wat zware last is het toch, meester, die hen zo luid en jammerlijk doet kermen ? Nemo Er is geen hoop voor dezen om te sterven; en zo verachtelijk is hun donker leven dat ieder ander lot hun

Nr. 8, September 1984 • Sven-Claude Bettinger • BERLIN BRUSSEL 84
Maar merkwaardiger dan dergelijke schakeringen binnen een artistieke beweging, is het feit dat de gewelddadige, agressieve scheppingen van het expressionisme een voorafspiegeling zijn van de...Zij maken duidelijk dat de Duitse hoofdstad ook in de jaren twintig een kosmopolitische metropool is, het venster naar en het uitstalraam van heel Noord- en Oost-Europa...het licht van zijn latere ontwikkeling is het vreemd dat hij de theorieën van het Bauhaus toen weinig waardeerde

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans • DE MUNTSCHAUBUHNE IN Cosi fan Tutte
Hij gelooft dat Mozart eerder de optimistische pool is, al lijkt dat moeilijk te verzoenen met het feit dat juist Mozart de bittere titel Cosi fan Tutte bedacht...Ik wilde tonen dat men voorzichtig moet zijn : men denkt dat men slechts aan een spel deelneemt, maar dat spel beïnvloedt ons, verandert ons...Dat is, wat mij betreft, een eeuwige problematiek

Nr. 9, Januari 1985 • Jacques Franck • Naar de bronnen van Béjarts kunst
Niet omdat ik klank nodig heb om op te dansen -- ik heb veel 'stille' balletten gemaakt en zal er nog veel maken -- maar omdat ze me helpt om het leven te begrijpen, om het leven te leven...Cultuur hebben betekent dat je geïntegreerd bent in je eigen wereldje en in de wereld in het algemeen, dat je je plaats hebt, een evenwicht, dat je je eigen wereld perfect kent t.o.v...heel mooi boekje over dans in Indochina en Indonesië, dat zo een dertig jaar geleden verscheen, stelt Jeanne Cuisinier dat dans altijd sacraal is, want "een expressie die de mens ertoe aanzet zich te

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Er was een tijd dat de dood gewoon zeer veel met het leven der levenden te maken had...Wanneer men een 18de-eeuws stuk opvoert betekent dat niet dat men de 18de-eeuwse kostuums moet reconstrueren maar dat men kostuums op de scène moet brengen die voor het publiek de 18de eeuw...Het is Jan Fabre's grote kracht dat hij juist "die dingen" toont waar P. Teugels zo tegen gekant is. Is het niet mooi dat jonge mensen zo door de scène gepassionneerd zijn dat ze er "blauwe plekken

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
maar niet het leven dat Hij volgens de wereldorde moest vermijden omdat het Hem in zijn bestaan bedreigt er moet gebeden worden dat God die met me omgaat als met een dode zijn...mogen verdedigen De verpleger jij bent heel eenvoudig te geleerd om te schijten (Daniël Paul gaat opnieuw op het toilet zitten). Daniël Paul dat God het organisme van het leven...om dat wat het leven ons weigerde in het sterven af te dwingen (Daniël Paul gaat onbewogen op de Moei zitten, waarin Daniël Gustav (Intussen is Sigmund Freud

Nr. 12, Januari 1985 • Klaas Tindemans • Brooks Mahabharata, het grote gedicht van de...
het begin van de Mahahbarata vertelt Vyasa, de halfgod-verteller, aan een kind ('het Kind', dat staat voor de hele mensheid zoals die nu leeft) dat hij een lang gedicht heeft bedacht, dat precies...De Mahabharata vertelt over een manier om te leven met een wereld in een catastrofe, zonder contact te verliezen met dat wat het de mens mogelijk maakt om te leven en op te positieve manier te...het zo dat je uit die zin moet begrijpen dat het tijdperk van het titanische lijden voorbij is en dat we nu de eeuwige jeugd beleven

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
Dat proces van commercialisering is spijtig, maar is in het hedendaagse culturele leven onafwendbaar...Toegegeven dat de decors niet overal overtuigend zijn (ontwerp Andreas Reinhardt), toegegeven dat in de uittekening van Sachs weinig aandacht wordt geschonken aan diens donkere kanten, maar dat alles...esthetisch een beetje bekoren met Himé, maar dat was allerminst de mening van het publiek dat Carlotta Ikeda en haar groep graag met een langdurige ovatie begroette (zij het dat Japanse groepen dit

Nr. 12, Januari 1985 • Frieda Pittoors • HADEWYCH
Dat men gebukt moet gaan onder leed, pijnlijke inspanning, ellende; groot en ongekend verdriet moet men dan dragen; hoe dat alles komt en gaat, dat verdraagt men zonder aan dit lijden te bezwijken...Welke boodschap breng je me nu ? ,.,Ik kom je bevestigen dat jij dit kleed vol ogen waarlijk draagt; met hemels eerbetoon heb je me gekleed; de ogen zijn duizend in aantal dat betekent dat...Negen jaar lang moest zij de barensweeën der Liefde dermate doorstaan, dat zij er niet in slaagde hoe dan ook tot rust te komen, evenmin kon zij de Liefde uit haar leven bannen

Nr. 15, September 1986 • Paul Pourveur • Le diable au corps
Laten we denken dat we verder moeten leven met de gedachte dat we niet meer aan haar mogen denken...Hij We blijven ons leven lang van haar houden met de ingebouwde mogelijkheid dat zij op een dag zal verschijnen en ons zal zeggen: Ik begrijp niets van jullie stilzwijgen...het onze liefde misschien... Zij Ik hoop toch dat, als we samen verder leven, we het huisgerief en het behang niet zullen houden... Hij Huisgerief!? Wat

Nr. 20, December 1987 • Luk Van den Dries • De schriftuur van Blauwe Maandag Compagnie
Ook dat heeft met economie te maken: zo kan Handke zijn personages rustig zes winkels, een vliegveld, een café, een cinema en de natuur insturen, Joosten kan dat evident niet: hij laat ze binnen...Dat houdt in dat de meeste aanwijzingen gewoon geschrapt worden...Belangrijker is dat de stof gekneed wordt tot eigen spelmaterie, dat Joosten en Cie er eigen accenten in leggen, er een anderssoortige balans in aanbrengen, ook rekening houdend met de acteursmiddelen

Nr. 24, December 1988 • Marianne Van Kerkhoven • DOSSIER OPLEIDING
het beeld dat ze van zichzelf heeft én het beeld dat andere van haar hebben) ingrijpend kunnen wijzigen...Men heeft vastgesteld dat er in de natuur veel meer chaos heerst dan men dacht, dat er zich veel meer processen voordoen die het resultaat zijn van toevallige incidenten dan van voorspelbare 'eeuwige...De bevrijding van deze frustratie, het overboord smijten van de dwang tot exactheid wil echter niet zeggen dat het begrip 'wetenschappelijkheid' geen inhoud meer zou hebben en dat de poort voor de

Nr. 25, Maart 1989 • Luc Lema • HET CARNAVAL VAN ROMANS
Dat ik voor 'm sterven wil, maar vooral dat ik voor 'm leven wil...Dat je het echte leven kunt beginnen in deze stad van je voorouders?! Dat de tijd voor jou werkelijk kan beginnen?! Philippe Ik wil nog geen moeder worden, moeder...En dat in tegenstelling met je belofte die je de koningin-moeder gedaan hebt, dat we allen in vrede en vriendschap met elkaar zouden leven

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries • Tussenstad
En er is ook de gordel van culturele centra, bedoeld als stootband tegen de verfransing, die belet dat Vlamingen voor culturele behoeften naar Brussel gaan, dat nochtans een veel exclusiever aanbod...Ondanks dat aanbod, dat kwalitatief zeer belangrijk is en in het geheel van het theatrale landschap een volstrekt eigen indruk laat, zijn de perspectieven voor het Vlaams-Brusselse theaterleven weinig...Onze artiesten weten dat ook, zij zullen dat niet blijven nemen


Toon volgende resultaten