Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


175 document(en) met "Cultuur en Media" • Resultaten 41 tot 60 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 58, December 1996 • Eva van Schaik • Een dure misser
Vooral dat laatste is belangrijk, want de media (pers, opkomende televisie) als belanghebbende medespelers leveren nu eenmaal een bijzonder rijke informatiebron over het publieksbereik en/of het...Wel dienen theoretici en danshistorici zich af te vragen hoe en waarom die hardnekkig beleden aversie van het verleden ontstond, bleef bestaan en wat de theaterdans in Vlaanderen daarmee over zich en...De professionalisering, profilering en groepsvorming van scheppende en uitvoerende danskunstenaars die zich aan internationale ambachtelijke codes en condities houden en zich tegenover de meerkoppige

Nr. 58, December 1996 • Herman Asselberghs • Theatrical Correctness
De Golfoorlog was toen de directe aanleiding voor een voorstelling over de onmacht van het individu, niet in het minst tegenover de leugens van de media en tegenover de macht van het getal...En wie de retoriek van de gangsta rapper, kortom van de media, heeft leren lezen zonder reducerende vooroordelen tegenover commerciële produkten vindt natuurlijk (ook) info op de meest ongewone...Met andere woorden, en zij geeft zelf dit voorbeeld: 'de woede waaraan Frank Vercruyssen en Willy Thomas vorm gaven in hun voorstelling omtrent de Golfoorlog, Het is nieuwe maan en liet wordt

Nr. 59, Maart 1997 • Marianne Van Kerkhoven, Pascal Gielen • Het kostbare theaterarchief van de BRTN
Marianne Van Kerkhoven en Pascal Gielen spraken met Annie Declerck Als ik terugkijk op wat ik allemaal heb gedaan en hoe ik daartoe gekomen ben, kom ik steeds weer uit bij mijn vader (Richard...Hij was een typische Vlaamse intellectueel, met in zijn cultuur twee specialisaties, de Franse en de Duitse literatuur, vreemd genoeg niet de Angelsaksische...Kunst en cultuur worden luchtig en speels aangekaart door bv's. Heel wat waardevolle gesprekken, reportages enz

Nr. 59, Maart 1997 • Daniël Biltereyst • Een bijziende zoektocht naar legitimiteit
sectoren informatie, cultuur, educatie en ontspanning', met als prioriteit 'op de kijker en luisteraar gerichte informatie- en cultuurprogramma's'. Merk voor alle duidelijkheid het (omroep)historisch belang...Dit lijkt natuurlijk een stokoude analyse, maar de ontwikkelingen in de Vlaamse media- en cultuurindustrie bevestigen haar stelselmatig en zelfs op een karikaturale wijze...Vooral de moeilijke en moedige confrontatie tussen populaire en elitaire cultuur bleef meestal uit

Nr. 59, Maart 1997 • Dirk Lauwaert • Het slechte geweten geafficheerd
Iedere affiche is zo een ongewild lamento over een maatschappij die niet meer bestaat, waarin geest en cultuur als vrij gedacht konden worden...Een gesubsidieerde en gesponsorde cultuur is tegelijk de publieke bekentenis van haar radicale fragiliteit én moet die fragiliteit negeren omwille van de subsidie en sponsorgelden...Resultante van slecht geweten, van het onevenwicht tussen de cultuur-politieke agenda op glanspapier en de knagende zelftwijfel van het hele cultuurbedrijf

Nr. 59, Maart 1997 • Patrick Allegaert, Marleen Baeten • Machinerieën van geborgenheid en angst
Een droomwereld voor de rijke burger, de ideale mix van natuur en cultuur, iets tussen stad en platteland dat "the best of both worlds" combineerde...De angstmachine ontstaat in de diverse media en kunstvormen waarin wij onze verhouding verbeelden en reflecteren ten opzichte van al wat bijdraagt of juist afdoet aan onze eigen persoonlijke en...zich onttrok aan de heersende kaders van de bestaande cultuur, dat verwarring en ongeloof zaaide en ten langen leste werd aanvaard als nieuwe code

Nr. 59, Maart 1997 • Kurt Vanhoutte • Wat doe je na de begrafenis?
Het is de heersende media op dit punt niet meer te doen om een representatie (theater) of een reproductie (film en fotografie), maar om een simulatie van de werkelijkheid (de televisuele cultuur met...Want om te verbergen dat de realiteit verdwenen is, om de herinnering aan het origineel te verdringen en het simulacrum dat de realiteit is in stand te houden, produceren de media steeds meer beelden...Het komt er dan op aan tegen de geconstrueerde waarheden van de media een eigen realiteit en haar eigen waarheid aan te voeren

Nr. 59, Maart 1997 • Personalia
Daniël Biltereyst is docent internationale communicatie, audiovisuele media en pers aan het departement Communicatiewetenschap van de KU Leuven...Hij publiceerde voornamelijk over film, televisie en populaire cultuur in binnen- en buitenlandse academische tijdschriften en boeken...Tuur Devens, leraar Duits en Nederlands, schrijft als free-lance dans- en theaterrecensent voor De Bond en Het Belang van Limburg; verder is hij dramaturg van het komende Internationaal Poppenfestival

Nr. 60, Juni 1997 • Marleen Baeten • De winnaar is...
De keuze voor de uitdrukkingen 'integraal' en 'voor het eerst' is dus betwistbaar, maar het klinkt goed en we worden er allemaal beter van: financiële en promotionele ondersteuning van de...van de podiumkunsten: hun impact op het sociale leven, hun toekomst, hun effect op (mogelijke) publiek(en), hun bekendmaking via andere media, enz...Op dat ogenblik lagen er twee onderzoeksvoorstellen ter discussie: '1. een onderzoek naar de interactie en wisselwerking tussen het publiek van de podiumkunsten en dat van de televisie; 2. een

Nr. 60, Juni 1997 • Bart Meuleman • Jukebox
om verlost te raken van de troosteloze gezichten die weer en wind trotseren en de eerste twee rijen blijven bevolken - meer stoelen stonden er niet...waren - zo begrepen we - onmisbaar geworden in het maatschappelijk debat over cultuur economie, moraal en kritische burgerzin...de haat en weerzin tegen voorstellingen die gespeeld werden voor lege zalen, maakte energie vrij om aan een betere wereld te kunnen werken

Nr. 60, Juni 1997 • Kurt Vanhoutte • De dans van zachte machines
Recept voor het snelle succes: multimediale ensceneringen die zich met een haast suïcidale energie storten op het thematische snijpunt van technologie en cultuur...Op het ritme van hypnotiserende ambient rollen en schuiven de dansers over een groot wit vierkant, simultaan en onverstoorbaar...Waar laatstgenoemde het lichaam van zijn dansers zonder meer als een object opvatte, gebeurt de transformatie van lichaam en geest bij de Canadezen in uitzinnigheid, mateloosheid en bijna-waanzin

Nr. 60, Juni 1997 • Geert Opsomer • Geschiedenis en theater: de speler en de...
Homo volans, homo ludens en homo violans in één, men vindt overal sporen van het geweld en het op het spel zetten van de cultuur, de geschiedenis, God, etc...essay in de verbeelding is; de geschiedenis omdat ze net als vroeger (God, cultuur, taal, vader) iets buiten ons aangeeft, waar we toch deel van uitmaken en waarvan we afscheid moeten nemen door het te...Het lijkt alsof de vertellers, de chroniqueurs, bricoleurs en verzamelaars die overal in ons theater opduiken, betrokken zijn in dit proces van negotiatie tussen live art en media, tussen his

Nr. 61, Januari 1997 • Carine Meulders • Kunst versus Terreur
Kleding, haarsnit, gezichten, brillen en de tijdgeest, zelfs het kleurenpalet van de televisiebeelden en de gehanteerde mediacodes: ze zijn veranderd en komen hier en nu even vreemd aan als de...Eigentijds Amerika heeft de cowboy en de sheriff ingeruild tegen andere helden: de gevierde filmster en de rockmuzikant, de sportman en de president, de seriemoordenaar en de terrorist...De moordenaar of terrorist die geschiedenis wil maken, dient zendtijd en hoge kijkcijfers, of kortweg media-aandacht, te krijgen

Nr. 62, December 1997 • Gojim 5.1 • Doodgewoon en levensecht
Zijn preventiecampagne naar roekeloze jongeren en bezorgde ouders berust weliswaar voor een groot deel op een afschrikkingsmethode die begrijpelijkerwijze in de smaak valt van de media...En Gates weet natuurlijk dat de computertechnologie ons zeer binnenkort zal toelaten om eigenhandig evenveel informatie te vergaren en te bewaren: 'Uw zak-pc zal een geluids-, tijds-, en plaats- en...Dans la pensée et l'analyse politique, on n'a toujours pas coupé la tête du roi'. Charles was toen nog niet met Diana gehuwd en de Britse monarchie hield zich nog verre van de media (een slim devies

Nr. 63, Maart 1998 • Luk Van den Dries • Ten Oorlog
1589 en 1599, en is in de hertaling en bewerking van Lanoye en Perceval een scherpe analyse geworden van onze tijd...En de Henry's en Richards, Yorks en Lancasters, slechts toevallige namen en huizen voor wie vandaag met macht verkeert: de Clintons, de Netanahu's, de Hoesseins, maar ten slotte ook u en ik, want...Del, vol pus en puisten,/ Gamel vol drek en drab en sap van druipers,/ Gestampte teef waar iedere soldaat/ Zijn gat aan wreef, zijn stamper, stengel, staaf/ In hing te spuiten, tot u dreef van geil/ En gal

Nr. 63, Maart 1998 • Barbara Baert • De kleuren van de geest
kern en zijn verschillende vormelijke varianten beweegt zich tussen spel en ernst, waarvan het ritueel een belangrijk bestanddeel uitmaakt, maar waarvan de betekenis en de functie geërodeerd en...De comparatieve cultuur- en kunstgeschiedenis - in casu West-Europa en Noord-Afrika -vormt een belangrijke methodische oriëntatie...Het tonen van onderzoeksresultaten en het neerschrijven ervan zijn twee verschillende media met hun eigen intellectuele wetmatigheden

Nr. 64, Juni 1998 • Steven Heene • Ten Oorlog revisited
Voor een blad waarvoor nieuwswaarde inderdaad (en gelukkig maar) geen criterium is, dat bovendien tijd en ruimte heeft om een onderwerp uit te spitten door bijvoorbeeld geruchten even op hun...Wel is er met verschillende partijen, ook met Blauwe Maandag, meermaals gepraat en gediscussieerd over de delicate want doorgaans weinig opbeurende toenaderingspoging van commercie versus cultuur, met...Inderdaad heeft Ten Oorlog ontzettend veel media-aandacht gekregen, en wat mij betreft veelal terecht

Nr. 64, Juni 1998 • Maaike Bleeker • Het Visible Human Project als schouwtoneel van...
Zij demonstreerde hoezeer de 'objectieve mechanische inscriptie' geworteld is in historisch-culturele opvattingen over lichaam en representatie, over fysiologie en kunst en over lichaam en straf zoals...De ontwikkeling van die media maakt het mogelijk een nieuw soort beelden van het lichaam te produceren en die beelden op hun beurt veranderen het denken over het lichaam...Omdat de grens tussen digitale en fysieke werkelijkheid vervaagt, kunnen de digitale media de vervulling lijken van het verlangen te ontkomen aan de eindigheid en kwetsbaarheid van het fysieke lichaam

Nr. 64, Juni 1998 • Pascal Gielen, Kurt Vanhoutte • Theatermakers, biologen, Annemie Neyts en andere bricoleurs
het een kunst om ingenieuze machines te bouwen met de bedoeling die bij wijze van show even later in de lucht te blazen (Survival Research Laboratory)? Kan een theoretische lezing over cultuur en...Van Bendegem in die zin op het congres voor een autonome ruimte waarin reflectie over cultuur en wetenschap mogelijk zou zijn...Uit de confrontaties bleek in elk geval dat de media van artiest en academicus grondig verschillen

Nr. 66, December 1998 • Peter Vantyghem • Roest op het huwelijk tussen woord en...
Vooreerst maakte een totaal gebrek aan interesse voor en dus subsidiëring van popcultuur die cultuur enerzijds modieus, anderzijds vechtlustig en vrij...Bepaalde media en organisatoren spelen graag scherprechter over de graad van correctheid van groepen en genres...Vlaanderen volgt daarin een typisch Brits receptiepatroon, dat erop neerkomt dat groepen door de media gemaakt en weer ontwricht kunnen worden


Toon volgende resultaten