Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


175 document(en) met "Cultuur en Media" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 30, Juni 1990 • Erwin Jans • Het Achterland van het theater
De Discordia-acteur toont zichzelf tegelijkertijd als personage en als souffleur van dat personage en tussen beide komt er ruimte vrij voor de persoonlijkheid en de biografie van de acteur zelf...Wat betekent het toneelspel nog in een tijdperk gedomineerd door technologie, consumptie, media en massaspektakel ? Welke verhalen kunnen nog op het theater verteld worden ? De toneelspeler en de...pas door hem, de doorlaat-scheppende, begrepen hebben dat ook zij dit altijd belichamen en slechts in deze toneelspelersogenblikken zichzelf en hun verwanten als de helden en eenzamen ervaren, die wij

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
Nu bleek het werk helder geslepen en verfijnd, harmonisch en anarchistisch, intrigerend en verwarrend, subtiel komisch en stiekem subversief te zijn, stonden er drie grote persoonlijkheden op de scène...van Fellini en Rota, vrolijk en uitbundig, mysterieus en duister, slapstick en agressiviteit, Malaparte en Manara, kijkdoos en surrealiteit...Deze video en het bijhorend werkboekje zijn te verkrijgen bij het Ministerie van Onderwijs, Dienst Media en Informatietechnologie Handelskaai 7, 1000 Brussel, tel : 02/217.41.90

Nr. 34, Juni 1991 • Inhoudstafel
Karen Welling en Ludo Abicht staan stil bij de recentste Trust-produktie : Tabori's Weisman en Roodgezicht...54 Gemeenschappen "Noem mij de mannen en vrouwen en kinderen die mij zoeken zullen, mij, hun verteller, voorzanger en toonaangever, omdat zij mij nodig hebben, meer dan wat ook ter...En toch blijft het theater, "het oudste openbare medium dat de mensheid bezit" (Botho Strauss), beelden produceren die onze tijd openbreken en in de scheuren van ons denken tekens van vroegere, van

Nr. 36, December 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Bruna Koninckx, Paul... • KRONIEK
Hij heeft ook iets met de Golfoorlog en dan vooral met de manier waarop de geallieerden zich van de media bedienden en omgekeerd...En dat gebeurt snel, luid en overweldigend, waarbij de adrenaline opspringt en het ritme zich opdringt...Dirk Verstockt Het is nieuwe maan en het wordt aanzienlijk frisser door STAN; teksten: Büchner, Bernhard; bewerking en vertaling: Jolente De Keersmaeker; spel en regie: Frank Vercruyssen en

Nr. 39, December 1992 • Eddie Vaes • Twintig jaar schotten doorbreken
Daar is OT al twintig jaar mee bezig en daarmee is dit het enige gezelschap in Nederland dat de veranderende cultuur- en subsidiepolitiek van de Nederlandse overheid en Raad voor de Kunst heeft...Vormgevers Rieks Swarte, Tom van den Haspel en choreografen Ton Lutgerink en Amy Gale werkten zich doorheen deze leerschool...Onafhankelijk Toneel is tot vandaag een collectief gebleven van diverse vreemde vogels, die sterk vertrekken vanuit de vormgeving met oog voor ruimte en beeldende kunst, dans en visuele media, taal en

Nr. 40, Februari 1993 • Paul Goossens • Het belang van het belangeloze
politicus die de kunst niet kan gebruiken om de kloof met de burger te dichten; ze stoort de aan actualiteit en vluchtigheid verslaafde media, want kunst gokt op duurzaamheid, le dur désir de durer...Terwijl de persvrijheid bij grondwet is gewaarborgd en diverse onverbiddelijke EMU-normen de begrotingstekorten hebben vastgelegd, moet de slag rond de cultuur elke dag opnieuw geleverd worden...Een politiek beleid dat in kunst en cultuur snoeit, bezondigt zich aan roekeloze kortzichtigheid, want het ontneemt de samenleving het meest noodzakelijke vaccin tegen xenofobie, onverdraagzaamheid en

Nr. 42, Juni 1993 • Gunther Sergooris • Lukas Pairon
Ik denk aan interactieve media zoals CD-ROM en CD-I, waarbij op een diskette niet alleen de auditieve registratie gebeurt, maar ook de beelden worden vastgelegd...mei nemen we in Amsterdam deel aan een colloquium rond media en kunst...Met bijdragen van Rudi Laermans, cultuur socioloog, Stefan Hertmans, dichter en essayist, Johan De Boose, dramaturg en publicist, Gert Mattenklott, literatuurwetenschapper, Heidi Gilpin, dramaturge

Nr. 44, Februari 1994 • Rudi Laermans • Niets dan schone schijn en ijdel spektakel?
zo riep vervolgens Sanders lichaam uit - en het buitelde en tuimelde, rolde en bolde over een rode vloermat; het beklom denkbeeldige muren, en het stimuleerde tussendoor een eindeloze homo-erotische...De ontwikkelingen binnen de moderne kunst zouden dan nu eens een sterke toenadering tussen oude en nieuwe media te zien geven, dan weer een almaar grotere kloof, een scherpe articulatie van het eigene...spektaculair, visueel en auditief overweldigend (het gedurige gebruik van licht- en klankeffecten), boordevol korte gags en amusante oneliners die in hoog tempo worden afgewisseld met langere dansante passages

Nr. 46, Januari 1994 • Eddie Vaes • Lissabon 94 - Antwerpen 93
Dat veroorzaakte een 'boom' van vooral politiek en experimenteel theater, maar na enkele jaren verdwenen de anjers en de slogans en kwam de dagelijkse werkelijkheid weer aan bod in een onbehaaglijk...De subsidies voor de Culturele Hoofdstad worden - elk voor de helft - gedragen door het Staatssecretariaat voor Cultuur en het Stadsbestuur van Lissabon, samen goed voor 1.600 miljoen frank...De cijfers zijn relatief omdat voor Antwerpen en Lissabon niet duidelijk is of en hoe overheadkosten op het theaterbudget drukken en of de begrotingen kloppen met de eindresultaten

Nr. 46, Januari 1994 • Herman Asselberghs • Dar A Luz' Tight Right White
Hollywood-en tv-cultuur als de cultuur van de ghetto's en de slums...En commercieel natuurlijk, verpakbaar en verkoopbaar want deze apocalyptische woedekreet uit de Amerikaanse inner cities huist niet in een duistere sub-cultuur, maar prijkt op de covers van de...Het spektakel is allicht van alle tijden en van alle culturen, maar de media en de Verenigde Staten (en sinds een tijdje nu ook hele stukken van het oude Europa) delen hun recordcijfers inzake geweld

Nr. 46, Januari 1994 • Johan Thielemans • Een festival met kinderziektes
Maar goed, nu cultuur volgens de wetten van de marketing en het management moet gerund worden, moet je er al die krampachtige overdrijvingen maar bijnemen...Trust Een prachtprestatie, steunend op overtuigingskracht, lobby-werk en relaties, is het bijeenkrijgen van een onwaarschijnlijk hoge som aan subsidies en sponsorgeld...Dennis Van Laeken in Antwerpen en het Nieuwpoorttheater in Gent moeten nu met ongelijke wapens strijden, en de slachtoffers zijn de Antwerpse en Gentse theaterenthousiastelingen

Nr. 47, December 1994 • Agna Smisdom • De Laatsten door Tg Stan
maatschappij en de vaak bedenkelijke rol van de media zijn uiteraard relevant, zeker in de huidige politieke context, en nog meer als hun 'verpakking' — in dit geval een theatervoorstelling — intelligent en...Tg Stan speelt hem in de nasleep van de opstanden in Los Angeles en Las Vegas, door de media en het Gezag steevast 'rellen' genoemd...een film- en vooral TV-cultuur waarin het leven 'Familie' is (cfr

Nr. 48, Februari 1995 • Patrick Allegaert • Jongeren, pop en theater
Een oud gevoel komt boven, samengevat klinkt het als volgt: 'zo moeilijk de jeugd bij waardevolle kunst en cultuur te brengen is, zo gemakkelijk is ze te verleiden met massacultuur, pop en pulp...De cultuur van de slechte smaak zeer uitdrukkelijk het relatieve verschil tussen echte cultuur en pulp: 'Maar wie zal oordelen over de manier waarop de luisteraar troost zoekt of solidariteit, een...subject van de cultuur kan zich verbaal goed uiten en dus op een welbespraakte manier onder woorden brengen wat het ziet; het subject van de specialiteit kent de geschiedenis goed en kan praten over de plaats

Nr. 48, Februari 1995 • Johan Thielemans • Peter Sellars blijft verbazen
De zwarte getto's kwamen onmiddellijk in opstand, en richtten hun woede vooral op de Koreaanse winkeliers: plundering en brandstichting waren schering en inslag...Merkwaardig genoeg komt de dramatische climax van de confrontatie tussen Antonio en Shylock op het einde van het vierde bedrijf: daar weet Antonio zijn leven te redden en moet Shylock verslagen en...De natuurlijkheid van de tekst is ronduit verbluffend, en de verbale rijkdom, die een diep kenmerk is van de Amerikaanse cultuur (getuige de rapteksten), doet meer eer aan Shakespeares taalvuurwerk

Nr. 49, April 1995 • Gunther Sergooris • Verzuchtingen van het muziektheater
Op 30 januari 1992 schrijft de Vlaamse Executieve in haar regeringsverklaring: 'De werkzaamheden ter realisatie van een podiumdecreet moeten afgerond en aan het muziektheater en de dans dienen...Over de kansen en tekortkomingen van het decreet sprak Gunther Sergooris met Hans Bruneel (Het muziek Lod), Nikol Wellens (Walpurgis), Geert van Goethem (SOIL) en Guy Coolen (Transparant...Wij gaan zelfs de richting uit van de zogenaamde 'cybercultuur' . Het is een nieuwe multimediale cultuur die geboren wordt en te maken heeft met computer en virtual reality

Nr. 50, Juni 1995 • Herman Asselberghs • Polemiek: Brief van Herman Asselberghs
Alsof er geen migranten bestaan die een hekel hebben aan rap, aan theater en aan podiumkunsten in al hun verschijningen, aan cultuur tout court, inter- en multi- of niet...En rond de produktie ligt het theater en rond het theater ligt de stad en rond de stad zo ver we kunnen zien ligt de hele verdere wereld en zelfs de hemel met zijn sterren...Zij poneert 'De wereld is wel degelijk één geheel'. Jullie prediken de conflictloze wereldcultuur: Tnterculturaliteit als een wirwar van culturen', van non-cultuur tot manneken-piscultuur en alles wat

Nr. 50, Juni 1995 • Marleen Baeten • Mene-tekel
De voornaamste veranderingen situeren zich in de manier waarop cultuur aan bod komt in de media: cultuur als evenement, als consumptie-artikel...Deze commerciële ingesteldheid speelt niet alleen mee in de selectie en presentatie van cultuur aan het publiek; ze is ook terug te vinden in de tijd die de criticus verwacht wordt te spenderen aan...de theaterkritiek komen niet vanwege de media, maar worden geformuleerd door theatermakers en theaterpubliek

Nr. 52, Januari 1995 • Pol Arias • In Memoriam
Ik herinner me wel dat hij in Amsterdam woonde en deel uitmaakte van Talier, dat wel erg aparte kunstenaarscollectief, waar nog andere Zuidamerikanen bij zaten en waar de meesten veel opvallender door...Ik heb nog altijd een promotiekaartje voor een van hun totaalspektakels liggen, waarop een stel naakte mannenbillen prijkte, lang voor anderen uit de media- en reclamewereld dat lichaamsdeel gingen...Ik weet ook niet hoe hij vanuit dat verre en nu beruchte Medellin in Colombia architectuur en scenografie is komen studeren aan de Rietveldacademie in Amsterdam

Nr. 53, December 1995 • Theo Van Rompay, Stef Ampe • Drie jaar podiumkunstendecreet
De minister van Cultuur laat zich sindsdien adviseren door de Raad voor Nederlandstalige Dramatische Kunst, de Raad voor Dans, de Raad voor Muziektheater en de Raad voor Kunstencentra...Kunstencentra en culturele centra hebben een stijgende belangstelling voor dans en er is een grote interesse van publiek en media...Als ik zie wat er naar onderwijs en cultuur gaat, dan zouden beter deze tussenschotten eens opgehaald worden

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Dirk Vanhaute • Signaal '96 uit de bocht
eenzijdigheid van de receptieve sector (veel schoolvoorstellingen en weinig familievoorstellingen), de rol van de media, de druk van de schijnbaar grenzeloze groei van culturele centra, enz...Door kritiek en zelfkritiek kwam deze groep tot een boeiende opsomming van probleemgebieden en mogelijkheden om er wat aan te doen...culturele centra), de verschillende aparte gezelschappen, kinderkunstencentra en culturele centra en natuurlijk ook Signaal (prikkelend en ondersteunend). Mogelijkheden genoeg dus om stevig inhoudelijk door te


Toon volgende resultaten