Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


17 document(en) met "Culturele Ambassadeurs"Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Kunstenaars zijn heel goede ambassadeurs...Dat is een nieuw feit, maar de culturele instanties snappen niet wat er gaande is, zoals blijkt uit het geval Theater Frederik

Nr. 16, Januari 1987 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
en indringend artikel aan de "Startling Images Fr om a Young Choreographer". Dat artikel begon op bladzijde 1 van de culturele katern van het blad, dat in het weekend zo'n vijf centimeter dik is en 1,25...niet hoe kostbaar de steun van het commissariaat-generaal voor de Internationale Culturele Samenwerking was geweest...Waarom dringt het dan zo moeizaam tot haar door dat kunstenaars van bij ons, die tot over de oceaan worden gewaardeerd, ambassadeurs zijn die haar steun met meer dan met mondjesmaat verdienen

Nr. 43, November 1993 • Marc Reynebeau • Met twee woorden spreken
Cultuurpotjes Het budget voor de Culturele Ambassadeurs creëert daar een derde subsidiestroom bij...Dit is geen door wantrouwen ingegeven intentieproces, het is de uitdrukkelijke bedoeling van de hele operatie 'Culturele Ambassadeurs', zoals ze met name is bekokstoofd door Van den Brandes...Het is dan ook geen wonder dat Rosas aanvankelijk — in een eerste fase, toen het kabinet-Van den Brande eraan dacht slechts een half dozijn Culturele Ambassadeurs te installeren — niet tot de

Nr. 43, November 1993 • Inhoudstafel
boekhandels en krantenkiosken van Vlaanderen en Nederland en in de volgende theaters en culturele centra: Aalst Centrum Netwerk, de Ridderstraat 28- Antwerpen -DeSingel, Desguinlei 25 - Monty...10 Met twee woorden spreken De culturele ambassadeurs volgens Marc Reynebeau

Nr. 43, November 1993 • Etcetera JAARGANG II , NR. 43, NOVEMBER...
43, Afgiftekantoor Gent X NOVEMBER 1993 Titus Andronicus in Roemenië: nachtmerrie in full color Met twee woorden spreken Marc Reynebeau over de culturele ambassadeurs

Nr. 49, April 1995 • Myriam Van Imschoot • Hoge bomen, struikgewas en onkruid
Culturele Ambassadeurs zal voortbrengen...Ambassadeurs van Apartheid

Nr. 51, Augustus 1995 • Christien Boer • De eigen leefwereld teruggeven als kunst
Dat uit zich in de aandacht waarmee ieder jaar naast de theaters ook niet-culturele accomodaties worden gezocht om het werk van de kunstenaars te presenteren...er zijn culturele centra in Vlaanderen die daar zeer goed in slagen...Hij wil de diepte in; met een paar mensen uit heel verschillende richtingen intensief werken, die dan vervolgens ambassadeurs worden voor hun achterban

Nr. 53, December 1995 • Theo Van Rompay, Stef Ampe • Drie jaar podiumkunstendecreet
Evenmin is er inzicht, noch inspraak, in de diverse extra-toelagen (Nationale Loterij, culturele ambassadeurs). Het gebrek aan flexibiliteit, meer bepaald de onmogelijkheid om binnen de vier...Het brengt geen ordening in het landschap en laat vooral geen ruimte voor een duidelijke situering van de artistieke en sociaal-educatieve functies van de culturele centra...Culturele centra staan dus vaak onder druk van de plaatselijke politici, terwijl het theater- en dansbeleid een nationale materie is en ook nationaal gefinancierd wordt

Nr. 58, December 1996 • Marleen Baeten • Gesprek met Guy Cassiers
En dan is het toch wel schrijnend contradictorisch dat ze nu gepromoveerd worden tot baronessen en culturele ambassadeurs, terwijl ze groot geworden zijn door hier weg te lopen

Nr. 67, Maart 1999 • Tuur Devens • Zanni's in het circus
De namen van de culturele ambassadeurs werden bekend gemaakt...Nu kreeg een in Vlaamse culturele kringen onbekende groep een kroontje en werd daardoor plotseling bekend...werden daar onthaald als cultureel ambassadeurs

Nr. 69, Januari 1999 • Claire Swyzen • Heimattheater
Language Valley, Vlaanderen 2002, de Culturele Ambassadeurs, Kortrijk als 'het Dallas van West-Europa'... kortom, heel de retorische en chauvinistische machine die voormalig minister-president Luc van...culturele veld te ontwikkelen terwijl onder haar vleugels een theater ontluikt dat er een verdacht reactionaire 'back to basics'-ideologie op nahoudt

Nr. 76, Maart 2001 • Katrien Darras, Steven De Belder • Sociaal-artistieke projecten: de schaamte voorbij
Etcetera: Een kritiek die ten aanzien van dit soort sociaal-culturele projecten vaak gehoord wordt, is dat de kunst eigenlijk te veel wil doen, terwijl een aantal andere dingen –optimaliseren...Maar het is essentieel eenmalig, en daarom is een project als Goesting vanuit het sociaal-culturele perspectief zeker mislukt...Zo bekijken we met Blauw Vier en De Onderneming hoe je een link legt naar andere instellingen buiten het circuit van bijvoorbeeld culturele centra

Nr. 79, December 2001 • (colofon)
lid van Culturele & Literaire Tijdschriften vzw...Xavier Le Roy 3O Highway 101 Meg Stuart/ Damaged Goods 3O Les ambassadeurs de l'ombre Lorent Wanson et des familles du Quart Monde 21 Mamma Medea Gerardjan Rijnders, Het Toneelhuis 5 Marat I Sade

Nr. 79, December 2001 • Clara Van den Broek • Lorent Wanson: 'De notie sociaal-artistiek getuigt van...
Want dat is veelbetekenend voor de premisse dat de wereld niet transformeerbaar is. Het is heel erg indien de intellectu- 22 ® ® ® etcetera 79 Les ambassadeurs de...Ook bij Les ambassadeurs de l'ombre heeft er een enscenering plaatsgevonden...Les ambassadeurs de l'ombre was een voorstelling, niet alleen over mensen van de derde ot de vierde wereld, maar ook over het leven

Nr. 79, December 2001 • Lieven De Cauter • Naar de dierentuin: de terugkeer van de...
Etcetera sprak met Lorent Wanson, regisseur van Les ambassadeurs de l'ombre, een voorstelling van en met families van de vierde wereld...De vele festivals en culturele jaren zetten kunst en cultuur in een fundamenteel sociaal-cultureel perspectief

Nr. 97, Juni 2005 • Nancy Delhalle • Het landschap aan de overkant
Vragen die te maken hebben met kennis van theatercodes en met esthetische vaardigheden die deel uitmaken van een culturele bagage...Shakespeare spreekt over culturele verschillen, in Tartuffe wordt het probleem van religieuze hypocrisie geduid, Tsjechov praat over het ontstaan van nieuwe samenlevingsmodellen die de oude...Het Arsenic-trio erkent dat in hun werk toegankelijke vormen samengaan met elementen die ook een beroep op de culturele vaardigheid van de toeschouwer: voor hen is dat een manier om meerdere deuren

Nr. 104, December 2006 • Hito Steyerl, Boris Buden • De kunstenaar als res(iden)t
Vanuit een meer realistisch perspectief zijn het plaatsen waar de gedeterritorialiseerde condities van globale, culturele industrieën botsen op de politiek van nationale representatie...Kunstenaarsresidenties zijn vaak sterk ingebed in een nationale representatie, die gepresenteerd wordt als een puur culturele...En deze zichtbaarheid of onzichtbaarheid wordt sterk bepaald door de toekenning van afkomst of culturele achtergrond