Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


1 document(en) met "Communitarianism' van Philosophy"Nr. 106, April 2007 • Rudi Visker, Chokri Ben Chikha, Flore Opsomer,... • Transculturele Vibraties: De multiculturaliteit voorbij
Dit wil zeggen, niet als drager van iets wat mij aanbelangt (het banale exotisme van de ‘goede wilde’), noch van iets wat mij bedreigt (het racisme van de ‘slechte wilde’), maar van iets wat ik erken...Communitarianismvan Philosophy & Social Criticism, 1988 (14: 3-4). 14 Zie hoofdstuk 2 waar ik deze gedachte uitwerk...en van iedere persoonlijkheid en moet niet gereduceerd worden tot een aparte categorie: ‘Wat moeten we dan denken van de ander, ‘van verschillen, van hun ethische erkenning