Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


37 document(en) met "Communisme En" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
bloedsopdrang kreeg en met filozofie den put inging... Dat was het begin,.. Brabo Toen, zekeren dag, ('t was juist markt geweest, en ik zag aan m'n voet de verlatenheid van appelsienen en schol en radijs...Het werd 'n vat vol zotternij en galgedwaasheid, 't Werd 'n roes van speer en degen, kruit en roer; 'n draverij naar Oost en West, naar overal waar echos altijd...Weet ge, wie dit hert, dit en dit en dit, en dit één miljoen, en het andre joeg

Nr. 21-22, Mei 1988 • Alexander Baervoets • Oskar Schlemmer: Das Triadische Ballett
Europa was een broeikast vol -ismen -- kubisme, futurisme, dadaïsme, expressionisme, fascisme, nazisme, communisme, anarchisme, en ik vergeet er nog een stel -- en specifiek voor de dans was er de...Die Geburt der Tragödie, beschrijft Nietzsche de tragedie als een botsing van twee tegengestelde krachten: de dio-nysische en de apollonische, het Zijn en de Schijn, de dingen aan zich en hun...Onlogisch is het natuurlijk niet, gezien Nietzsche zich veel met dans en theater heeft ingelaten en Schlemmer juist een totale herbronning van het theater voorstond, met als doel een Duits ballet en

Nr. 23, September 1988 • Luk Van den Dries • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Nergens anders vind je de grenzen tussen kapitalisme en communisme zo dichtbij, is het ideologische verschil zo tastbaar in het dagelijkse leven aanwezig...En omdat zijn meetverslag nogal afwijkt van de officiële versies, is hij herhaaldelijk in botsing gekomen met de staatsgeleide en -geplande cultuurpolitiek, wat tot conflict, broodroof en...Muller maakt momenteel gouden tijden door: hij wordt druk gespeeld en gelauwerd in Oost en West, krijgt belangstelling van opera, muziek en dans, wordt intens gecommentarieerd en geanalyseerd

Nr. 29, Maart 1990 • Marianne Van Kerkhoven • MARGINALIA OMTRENT POLITIEK, MONUMENTALITEIT, PSYCHOLOGIE EN HET...
Marianne Van Kerkhoven en Hildegard De Vuyst gingen deze theatermakers te lijf met een reeks bedenkingen over politiek, monumentaliteit, psychologie en het (on)voltooide kunstwerk...De beelden die we in ons droegen omtrent een Westen en een Oosten, omtrent het zwart en het wit van een autoritair communisme en een burgerlijke democratie hebben hun oude betekenis verloren...Een behoefte met implicaties voor de huidige en de toekomstige theaterbouw: de combinatie van een scène met grote mogelijkheden en een zaal waar het publiek als massa nog een intieme relatie met het

Nr. 30, Juni 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De ondraaglijke lichtheid van verlangen
ze behoort tot het politieke, en vandaag ook meest zichtbare en herkenbare luik van ons wereldbeeld...De ontoereikende psychologie De evolutie naar abstractie werd in de schilder- en in de beeldhouwkunst reeds lang geleden voltrokken; ook het klassieke ballet en zijn tegenvoeter en...Nochtans is opera er niet in geslaagd zich op dezelfde wijze en met dezelfde intensiteit en snelheid te vernieuwen als theater en dans

Nr. 37, April 1992 • Erwin Jans • editoriaal /De wilde loop van de wereld
Dit seizoen, tien jaar later, staan er op de Vlaamse en Nederlandse scène maar liefst vier Tasso's (De Tijd, een Stucproduktie, Discordia en een werkplaats-voorstelling in Nederland). Begin jaren...Bewust marginaal en kleinschalig, en met de energie van de jeugd maakten een aantal jonge Vlaamse theatermakers komaf met het doods theater...Integendeel, met de val van het communisme is Midden- en Oost-Europa in een catastrofale stroomversnelling meegesleurd

Nr. 37, April 1992 • Luk Van den Dries, Erwin Jans • Luk Perceval
Welke weg hebben Perceval en de Blauwe Maandag Compagnie sedertdien afgelegd en hoe Vlaams zijn Voader, Wilde Lea en Boste...Ik zag onlangs een documentaire over een Poolse man die zich uit ontgoocheling over het communisme, het christendom en de hele maatschappij op een volksfeest in brand stak...Kan het theater op een geschikte manier reageren op de politieke en sociale problemen waarmee Europe en Vlaanderen op dit ogenblik geconfronteerd worden ? Of is theater niet het medium om daar

Nr. 38, Mei 1992 • Benoît Vreux • Kolen en diamant
Het is een enigszins utopische en provocerende inzet om te willen vertellen over de afstomping en de grootsheid, het geweld en de strijd van het leven in de mijn, maar o zo juist en noodzakelijk hier...Zo wordt de dynamiek tussen de danser en zijn schaduwbeeld onderzocht, een spel van opkomen en verdwijnen, vergroten en verkleinen, van scherpte en wazigheid, dat bijdraagt tot de choreografie...Danses tracées presenteerde historische documenten van Nijinski, von Laban en Wigman, notitieschriften en schetsen van Bob Wilson, Lucinda Childs en Merce Cunningham en van de vertegenwoordigers van

Nr. 40, Februari 1993 • Marianne Van Kerkhoven • 'Hoe klein zijn deze bloemen'
dat het niet zozeer gaat om de tegenstelling tussen Vreemden' en 'niet-vreemden', maar om die tussen 'zij die hebben' en 'zij die niet hebben'? 7. 'Onafhankelijkheidsbewegingen stellen...Na de teloorgang van het communisme -of beter van die regimes waar het idealistische uitgangspunt van de opbouw van een rechtvaardiger maatschappij politiek ontspoorde en verkeerde en gevaarlijke...En behoort het niet tot de taken van de kunstenaar om in elk fenomeen 'de waarden' te onderkennen en te accentueren en, in dit geval dan, te zoeken naar die plekken waar het terugplooien op de eigen

Nr. 42, Juni 1993 • Ludo Abicht • 'Zeg me, waar is mijn vaderland?'
Over verre en minder verre landen kunnen journalisten, etnologen en antropologen relatief ware dingen vertellen: feiten en analyses, die dan door andere feiten en analyses geverifieerd...Het verband: een bevolking die op een zodanig grondige en efficiënte manier voor zijn opstandigheid werd afgestraft (in de 16de en 17de eeuw), politiek werd bevoogd en door generaties van jezuïeten en...Vandaag hebben we een enorme en dringende behoefte aan mensen die tegelijkertijd autonoom denken en leven en voldoende begrip kunnen opbrengen voor de zoektocht van verschillende bevolkingsgroepen en

Nr. 43, November 1993 • Marc Reynebeau • Met twee woorden spreken
De ex-Oostbloklanden trachtten ook de superioriteit van hun communisme te bewijzen door hun zwemjongens en turnmeisjes overal te laten excelleren...kultuurredakteurs van de betere kranten en tijdschriften', de 'kulturokraten', de 'dekreetkuituur' en de 'splendid isolation van een bepaald kuituur circuit' is 's mans antwoord wel duidelijk...Achter de idee — en ik kan slechts hopen dat ik mij vergis — schuilt een erg zelfvoldane neiging tot vanzelfsprekend unitarisme, dat geen oog heeft voor de culturele pluraliteit of zelfbeschikking, en

Nr. 46, Januari 1994 • Marianne Van Kerkhoven • Het theater ligt in de stad en...
En rond de produktie ligt het theater en rond het theater ligt de stad en rond de stad zo ver we kunnen zien ligt de hele verdere wereld en zelfs de hemel met zijn sterren...westerse democratieën is er nog voldoende vrijheid voor kritisch denken en artistieke creativiteit om op zijn minst opnieuw stil te staan bij reflectie, kennis en codes van politiek en moraal...Een twijfel dank zij dewelke wij er misschien in zullen slagen om de wereld en de sterren, de kosmos en de polis, de filosofie en de kunst, de theorie en de praktijk opnieuw samen te brengen

Nr. 48, Februari 1995 • Kurt Vanhoutte • Frank Castorf in de Volksbühne
Van film en video over techno-party en rockconcert tot literaire lezing en documentaire — voor alles is een plaats op het podium...deze metropool tussen Oost en West verdichtten zich sinds lang internationale tegenstellingen en paradoxen van de huidige samenleving...Müllers Die Schlacht tekent in korte fragmenten de breuklijnen in de geschiedenis waar communisme en fascisme in elkaar overgaan en een vicieuze cirkel van geweld en verraad vormen

Nr. 50, Juni 1995 • Erwin Jans • Out, out, brief candle
Het leek alsof de Muur, materieel en ideologisch, decennia lang de geschiedenis had tegengehouden en bevroren...Wie met Europa begaan is, moet aan archeologie doen en de historische en sociale lagen van het continent blootleggen...Na het verdwijnen van het communisme dreigde het Westen heel even in een vacuüm terecht te komen waarin het genadeloos met zichzelf en zijn eigen geschiedenis geconfronteerd zou worden

Nr. 53, December 1995 • Geert van Istendael • Doordringen tot het tragische
En na mijn eerste vraag al scheurde hij een mij dierbare illusie aan stukken, de illusie van de uit velerlei talen en culturen gegroeide harmonie die in de Oostenrijks-Hongaarse Dubbelmonarchie...En omdat hij oud is. Tot die grote luciditeit kun je alleen maar komen op hoge leeftijd en door te lijden als een tragische held...Ik heb zeker de psychoanalyticus niet willen belichten en betichten en ik heb al helemaal geen apologie van Freud willen schrijven

Nr. 54, Februari 1996 • Luk Van den Dries • In memoriam
Brechts visie op de veranderbaarheid van mens en wereld en de toonbaarheid daarvan op de scène, en Artauds nadruk op het theater als purgeermiddel van archetypische oerdriften, verlenen Müllers werk...collectief, schrijft Heiner Müller zijn traject in het leesspoor van Lautréamont en Baudelaire, Shakespeare en Brecht, Eliot en Koltès, en de vele naamloze anderen...Müller was het er om begonnen de spanning tussen vrijheid en collectieve verantwoordelijkheid, tussen anarchie en communisme dramatisch gestalte te geven

Nr. 54, Februari 1996 • Marianne Van Kerkhoven • Van nu tot het einde van het...
tussentijd is er zeker op het macro-internationale vlak zeer veel veranderd; denken we maar aan het vallen van de muur en het verdwijnen van het communisme, een dubieus maar toch bestaand - dus reëel...Ze zoeken een omweg uit om tot bij de soep te komen, die veel tijd in beslag neemt en toch niet opvalt, en plots zegt Levi: 'De zang van Ulysses uit Dantes La Divina Commedia...48 p. - 290,- BF - tweetalige uitgave Nederlands-Engels Leda Jan Lauwers Leda is een verhaal waarin de grenzen tussen geweld en liefde, haat en genot, lijden en doden, geheel

Nr. 59, Maart 1997 • Marianne Van Kerkhoven • In het brandpunt
de grond en voor de rest niets; en bij een tentoonstelling van Jan Hoet - zo'n drie jaar geleden - sprak ik met één van de kunstenaars en die zei me dat hij probeerde om de Renaissance te liquideren...Je verkondigt iets met een enorm elan en een groot geloof en dan is de reactie vaak: 'Zo denken wij helemaal niet meer...De nieuwe creatie van Jo Roets, geïnspireerd op het waar gebeurde leven van Napoleon II, zoon van de beroemde en beruchte keizer Napoleon Bonaparte, en op L'Aiglon, een treurspel van Edmond Rostand

Nr. 66, December 1998 • Guy Cools • Naar de geest, niet naar de letter
exuberante grootheidswaanzin en milde ironie, zoals alleen de Britten dat kunnen, tref ik in een antiquariaat, gespecialiseerd in maritieme literatuur en bibliofiele uitgaven over uurwerken - op een heuvel...aan te tonen dat Brecht zowel in zijn belijdenis van het communisme als in zijn relatie tot de vrouwen behoorlijk opportuun en weinig 'political correct' was...Het is dan ook niet toevallig maart 1968 wanneer Tillemans zijn enscenering van Man is Man in een ander kleedje steekt, met onder andere verwijzingen naar de Amerikaanse cartoon- en filmindustrie, en

Nr. 67, Maart 1999 • Marianne Van Kerkhoven • Van oude mensen, de dingen die voorbijgaan
Wolokolamsker Chaussee Vvan Heiner Müller, DDR, begin jaren '70: een vader die de nazikampen heeft meegemaakt en daarna in het communisme heeft geloofd staat tegenover zijn zoon/dochter die o.a...En wat met onze eerbied voor wat iemand in een heel leven heeft meegemaakt en opgestapeld...Moet iemand als Jeanne Brabants, omdat zij die snelle weg van pen en papier naar pc en e-mail niet is gevolgd, haar stem verliezen


Toon volgende resultaten