Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


15 document(en) met "Cate's Mickery Theater"Nr. 5, Januari 1984 • Ritsaert ten Cate • Ritsaert ten Cate
Er moet een tijd geweest zijn waarin vanuit België naar het noorden kijkend een soort van Mekka voor theater en andere kunsten werd vernoemd...Kaaifestival ter ziele moet, of dat ik op mijn beurt afschrift ontvang van een dito brief door het Kaaifestival geschreven aan de Amsterdamse notabelen om te vragen of Mickery er inderdaad aan moet geloven...Mickery in twintig weken evenzovele produkties en andere activiteiten realiseren om te ontdekken hoeveel reliëf theater kan geven aan een citaat dat bij uitstek op deze tijd past: oh brave new world that has

Nr. 16, Januari 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Epigonenteater af; Need Company op
theater begonnen is. Niemand heeft een theateropleiding gehad, wat niet wegneemt dat wij dit werk heel ernstig benaderen...De Struiskogel wou ik de mensen in de zaal een stomp in de maag verkopen; achteraf gezien is dat naïef: ook al sla je elkaar écht, voor de toeschouwer blijft dat toch 'theater'." Wat is de...Acteren Met Need to know maken jullie eigenlijk een voorstelling "in opdracht"... Jan Lauwers: "De opdracht werd inderdaad gegeven door Ritsaert ten Cate van Mickery; het uitgangspunt

Nr. 17, Maart 1987 • Michel Uytterhoeven • Op zoek naar de "next wave"
Behalve het eigen theater-, opera- of/en balletgezelschap nodigt men er jaarlijks een paradestuk uit van een groot klassiek gezelschap (Swanlake of Nutcracker), een meer modern gezelschap (Jof-frey...Als ooit de geschiedenis van de Newyorkse avant-garde geschreven wordt, dan kunnen namen als Bénédicte Pesle, Michel Guy, Jack Lang, Ritsaert ten Cate, Val Bour-ne, Faivre d'Arcier, Hugo De Greef en...Michel Bezem van Mickery legt een indrukwekkende lijst voor van Amerikanen die ooit in Mickery te gast waren

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Maar het meest markante verschil is uiteraard de betere subsidiëring van de Franstalige theatersector: de Vlaamse Gemeenschap heeft 520 miljoen over voor theater, de Franstalige Gemeenschap 593...Treurnis ter wille van de verleden tijd die altijd in fotoboeken hangt, en die botst met de Mickery-betekenis: de plaats waar de toekomst van het theater voorbereid wordt...Mickery is Ten Cate

Nr. 32, December 1990 • Erwin Jans, Dirk Verstockt • Love Theater
PH : "Ik weet niet of ik dat laat zien, maar ik werk bijna mijn hele leven in het theater, breng mijn leven met theater door...Wanneer er een gemeenschappelijke code aanwezig is om theater te maken en dat belangrijker is dan wat dan ook, dan is het leven prima...Ik wou geen signalen naar Hongarije zenden om het land op die manier te laten ontvlammen (lacht). Ritsaert ten Cate (Mickery, Amsterdam) bezocht ons vaak in Hongarije en

Nr. 33, Maart 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Johan Thielemans, Erwin... • KRONIEK
Ook dit is theater dat geen conflict toont, maar rustig vertelt, een theater dat aandacht, concentratie en overgave vraagt...Bij Het Kind van de Smid leverde dat theater van het oor op, bij Lucas Vandervost was dat het theater van het oog...Van ophouden weten: Mickery Amsterdam, onder bezieling van Ritsaert ten Cate, houdt op te bestaan, en dat vanaf juni 1991

Nr. 47, December 1994 • Marianne Van Kerkhoven • Jac Heijer
bevlogenheid; het is niet alleen een bijzonder onderbouwd historisch overzicht van zowat 20 jaar — 1970/1990 - Nederlands én buitenlands theater; maar in dit boek wordt tevens een denken over het theater in deze...Door telkens weer zijn eigen gevoelens te bevragen, door telkens weer uit te gaan van zijn ervaren zittend in de zaal heeft hij als geen ander het hier en nu van het theater, het theater als...Niet de Actie Tomaat is bepalend geweest voor zijn ontplooiing als criticus, maar wel het werk van Ritsaert ten Cate in Mickery

Nr. 52, Januari 1995 • George Brugmans, Klazien Brummel • 59-95: is de cirkel rond?
Het Nationale Ballet trok naar Amsterdam en het Nederlands Dans Theater bleef in Den Haag...Deze actie-voerende acteurs voelden zich eerder verwant met geïsoleerde situaties zoals Kees van Iersels experimentele Studio-groep en vooral met Ritsaert ten Cate's Mickery Theater...Dus verzamelden, in de tijd dat New York nog niet 'op een steenworp afstand' lag, de afficionados van het nieuwe theater zich in het Mickery en maakten daar kennis met volkomen nieuwe manieren om

Nr. 58, December 1996 • Marianne Van Kerkhoven • Waar zijn we mee bezig?
gecontesteerd en de ldoof tussen 'oud' en 'nieuw' in de sector zelf liet zich onder meer voelen in enkele felle reacties die de studie van het Vlaams Theater Instituut Naar een ontwikkelingsbeleid voor de...Na het wegebben van de beweging van het politieke theater in de jaren '70, konden we in Vlaanderen in het begin van de jaren '80 de eerste theater- en dansvoorstellingen meemaken van een nieuwe...die zin de daad die Ritsaert ten Cate stelde toen hij zijn eigen Mickery-organisatie na 25 jaar opdoekte, niet nog altijd exemplarisch

Nr. 63, Maart 1998 • Ritsaert ten Cate • Als het niet stuk is, probeer het...
Mijn obsessie is theater en mijn eerste ideeën over theater vormden zich toen ik een student was aan de universiteit van Bristol...Dat is wat ik met Touch Time heb gedaan, een gevuld programma van tien dagen dat een waardig einde voor Mickery betekende en tegelijk het zaad voor de toekomst zaaide...Zo'n project zou ook op theatraal gebied heel opwindend kunnen zijn, theater voor het plezier, theater met een knipoog

Nr. 65, Januari 1998 • Inhoudstafel
Samenvallen met wat je denkt Marianne Van Kerkhoven over de werkmethode van regisseur Jan Ritsema 11 Theater van de vervuiling Koen Tachelet over Giulio Cesare van de Societas...Theater 48 Eerst de taal, dan het beeld Marleen Baeten over de theatervoorstelling Rotjoch (regie Guy Cassiers) en de film Zyklus von Kleinigkeiten (regie Ana Torfs) 53 Lucht van de stallen...Marianne Van Kerkhoven sprak met Ritsaert ten Cate over Mickery en DasArts: momentopnamen uit meer dan dertig jaar theaterpraktijk 58 Waarom kijk je omhoog

Nr. 65, Januari 1998 • Patrick Allegaert • Waarom kijk je omhoog?
Ten Cate, die zijn sporen verdiende bij het Mickery Theater (zie het vorige artikel in deze Etcetera) maar van onderwijs in de klassieke betekenis van het woord niets afweet, werkte een 'basisplan...Er liep een tentoonstelling over 'theater voor de toekomst'. Ideale samenloop van omstandigheden, vond Ten Cate: in de zaal ontwikkelden zich allerhande gesprekken over theater, toekomst en opleiding...De zaak ging over 'troost'. Mette van der Sijs zag het materiaal dat ze de avond voor het toonmoment voorstelden aan de mentoren en aan Ritsaert ten Cate door dit trio 'liefdevol neergesabeld

Nr. 65, Januari 1998 • Marianne Van Kerkhoven • Lucht van de stallen
Ritsaert ten Cate gaf van 1965 tot 1990 gestalte aan het ondertussen legendarische Mickery Theater, eerst in Loenersloot, daarna in Amsterdam...Ten Cate: Je bent geïnteresseerd in theater en je hebt een ruimte, je bent nieuwsgierig, als amateur zou ik bijna zeggen...Ten Cate: Misschien ben ik volstrekt doorgeslagen naar de andere kant, vanuit mijn allergie voor vastroesten en sleetsheid die ik in Mickery opdeed

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • Theater voorbij het drama?
Het postdramatische theater is niet een theater aan gene zijde van het drama, maar een ontplooiing van een potentieel aan demontage en deconstructie in het drama zelf...een van zijn zeldzame geschriften die specifiek over het theater handelen, ontwikkelt Lyotard het begrip 'energetisch theater', een begrip dat voor Lehmann bijna synoniem is met 'postdramatisch...Jan Fabre, Jan Lauwers, Stan, Dito'Dito, Kaaitheater, Hugo De Greef, Maatschappij Discordia, Dood Paard, Hollandia, Mickery, Ritsaert ten Cate

Nr. 113, September 2008 • Karel Vanhaesebrouck, Ivo Kuyl, Johan Thielemans • Boek, DVD
Ten slotte wilde men ook herinneren aan de belangrijke rol die Ritsaert ten Cate en Mickery in dit vernieuwingsproces gespeeld hebben...Müller vraagt zich af of het onderscheid tussen ‘mainstream’ en postdramatisch theater wel zinvol is. En Edith Kaldor stelt dat zowel de traditie van het dramatisch als van het postdramatisch theater...Theater after Theater behandelt Hans- Thies Lehmann hetzelfde gegeven, maar dan vanuit het perspectief van de toeschouwer